Ukategorisert

Lykke til med landsmøtet

Liberaleren ønsker Unge Venstre til lykke med helgens landsmøte, et møte som kan bli en milepæl for alle som vil legalisere narkotika.

Liberaleren har i alle år skrevet om narkotika. Vi er for å legalisere på grunn av personlig frihet, men også fordi en ny politikk gir mange positive ringvirkninger, i form av mindre kriminalitet og bedre menneskeverd. Denne helgen kan liberalister få politisk drahjelp hos en politisk ungdomsorganisasjon, en organisasjon som hadde moderpartiet i regjering for ett år siden. Unge Venstre vil nemlig legalisere narkotika, i følge NRK.

Vi tok en prat med lederen i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, i underkant av ett døgn før han åpner landsmøtet som mange vil kunne se på som historisk om en del år.

Forslaget betyr legalisering
–Innstillingen fra landsstyret går ut på å legalisere narkotika. Kjøp skal skje under kontrollerte former i egna utsalgssted. Med andre ord ikke narkotika på Rimi eller Rema. Dagens forbud skaper grunnlaget for organisert kriminalitet, og leder brukere inn i kontakt med kriminelle miljø, sier Lars-Henrik Michelsen.

Liberaleren var spent på om Lars-Henrik Michelsen, som også er vararepresentant til Stortinget, står for dette?

–Jeg er tilhenger av legalisering av biologisk narkotikum hvor det er helsepersonell som står for distribusjon. Biologisk fordi jeg ikke vil legalisere den kjemiske blå pillen som gjør folk superaggressive. Kall det gjerne en kontrollert form for legalisering, sier ungdomspolitikeren.
Det er forskjell på Liberaleren og Unge Venstres syn på narkotika. Liberaleren ønsker fri omsetning, og forsvarer dette ut fra liberalistiske argument.

Unge Venstre lederen vil gjerne komme med et tillegg.

–Et moment jeg er opptatt av er at narkomane i dag må bruke all sin tid på få tak i penger til dop. Det betyr for mange tigging, stjeling og prostitusjon. Dersom det offentlige distribuerer stoffet, så kan den narkomane bruke kreftene på å fylle dagene med meningsfylt innhold i stedet for å jakte dop og penger. Den formen for legalisering som jeg er for vil også hindre at narkomane må være i kontakt med kriminelle miljø for å leve, sier Michelsen.

Liberaleren legger til halleluja.

Det blir stor debatt
Det blir debatt på helgens landsmøte om denne saken. Alle i ungdomsorganisasjonen er ikke like liberal, like fornuftig som Lars-Henrik Michelsen. Liberaleren var nødt til å spørre lederen om forslaget ville bli vedtatt, og eventuelt hvem som er mest skeptisk til å legalisere narkotika.

–Jeg tror ikke forslaget slik det står nå blir vedtatt, men sluttresultatet blir nok likevel at vi går i litt mer radikal retning enn dagens program. Jeg vet rett og slett ikke hvem som er for og mot, fordi jeg var i FN da landsstyret behandlet forslaget. Men jeg vet at mange i sentralstyret støtter legalisering, sier Michelsen.

Hva sier moderpartiet til at dere vil gå denne veien?

–De henger litt etter, men resultatet av at Unge Venstre får en mer radikal narkotikapolitikk er at debatten i Venstre også radikaliseres. Dette er den naturlige dynamikken i forholdet mellom moderpartiet og ungdomsorganisasjonen, sier Lars-Henrik Michelsen.

Reagerer på Unge Høyre
Forslaget som landsmøtet i Unge Venstre skal behandle har møtt motbør fra andre ungdomsorganisasjoner. Unge Høyre har reagert sterkt på forslaget som de unge venstrepolitikerne skal debattere i helgen. Vi var spent på hva Lars-Henrik Michelsen mente om reaksjonene.

–At KrFU nekter å diskutere legalisering er greit nok, men at Unge Høyre avfeier det hele med at «narkotika er teit» er mer overraskende. Torbjørn Røe Isaksens viser med dette at ryggmargsrefleksen hans er mer konservativ enn liberal. Det kan jo være greit å vite for liberal ungdom som vil engasjere seg i et parti, sier liberale Lars-Henrik Michelsen.

Liberalerens modell?
Før vi slapp ungdomspolitikeren helt ville Liberaleren vite hvorfor Unge Venstre ikke går inn for eller debatterer narkotika etter Liberalerens modell der full personlig frihet er stikkordet?

–Fri omsetning av narkotika er også foreslått til landsmøtet. Vi får se hva debatten ender med, men jeg tror ikke dette forslaget får flertall. Kan ikke svare for resten av landsmøtet, men for min del handler det om at narkotikabruk ikke er uproblematisk for andre. Individet er ikke øyer uten fastlandsforbindelser osv. Derfor frihetsbegrensinger. Men dersom noen på landsmøtet argumenterer overbevisende for at fri omsetning av narkotika er det mest humane, ja da vil de få min støtte. Her er det argumentene som vinner, som vinner til slutt, avslutter den sympatiske politikeren.

Liberaleren ønsker Lars-Henrik Michelsen og Unge Venstre lykke til med helgens narkotikadebatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer