Ukategorisert

Noen vil alltid forby mer enn andre

Høringsfristen var 11. oktober, og noen av forslagene er dårlig lesestoff.

I sommer sendte Kultur – og kirkedepartementet forslaget om forbud mot å selge billetter til kultur- og idrettsarrangement til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangøren ut på høring. Høringsfristen var 11. oktober. Liberaleren har sett på noen av kommentarene, og vi i redaksjonen blir deprimert. Vi var imot forslaget i utgangspunktet, men noen gir seg ikke med et forbud. Forbrukerrådet er blant disse.

–Vi blir ikke kvitt den organiserte svartebørshandelen hvis ikke slikt salg innebærer en risiko for selgerne, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Jon Andreas Lange i en melding til TV2 Nettavisen.

Forbrukerrådet skriver ikke hva straffereaksjonen bør være, men det ville ikke vært unaturlig om denne institusjonen mente strenge fengselsstraffer bør være naturlig for frivillig handel. Det er faktisk det den såkalte svartebørshandelen er. Parter som helt frivillig inngår en avtale om kjøp og salg av en vare.

Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg. Tvert imot er salget en selvregulerende markedsmekanisme.

–Selve lovforbudet mot svartebørssalg er utformet på en god måte. Vi er imidlertid kritiske til at brudd på forbudet ikke gjøres straffbart. Vi er dermed redd for at loven i praksis ikke vil løse problemet med organisert videresalg av billetter, understreker Lange, i følge TV2 Nettavisen.

Dersom forbudet skal bli strengere enn det Trond Giske opprinnelig tenkte seg, vil det medføre økte kostnader for politiet, for domstolene og for fengselsvesenet. Økte kostnader for staten må dekkes inn gjennom nye, eller høyere skatter og avgifter. For liberalister er dette helt umulig å godta. Forhåpentligvis møter kulturministeren oss på halvveien i denne saken.

Trond Giskes signal i sommer var at et forbud ville være på plass sommeren 2007. Første ledd med en høringsrunde er gjennomført. Nå gjenstår bare vedtakene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer