Ukategorisert

Noen vil alltid forby mer enn andre

Høringsfristen var 11. oktober, og noen av forslagene er dårlig lesestoff.

I sommer sendte Kultur – og kirkedepartementet forslaget om forbud mot å selge billetter til kultur- og idrettsarrangement til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangøren ut på høring. Høringsfristen var 11. oktober. Liberaleren har sett på noen av kommentarene, og vi i redaksjonen blir deprimert. Vi var imot forslaget i utgangspunktet, men noen gir seg ikke med et forbud. Forbrukerrådet er blant disse.

–Vi blir ikke kvitt den organiserte svartebørshandelen hvis ikke slikt salg innebærer en risiko for selgerne, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Jon Andreas Lange i en melding til TV2 Nettavisen.

Forbrukerrådet skriver ikke hva straffereaksjonen bør være, men det ville ikke vært unaturlig om denne institusjonen mente strenge fengselsstraffer bør være naturlig for frivillig handel. Det er faktisk det den såkalte svartebørshandelen er. Parter som helt frivillig inngår en avtale om kjøp og salg av en vare.

Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg. Tvert imot er salget en selvregulerende markedsmekanisme.

–Selve lovforbudet mot svartebørssalg er utformet på en god måte. Vi er imidlertid kritiske til at brudd på forbudet ikke gjøres straffbart. Vi er dermed redd for at loven i praksis ikke vil løse problemet med organisert videresalg av billetter, understreker Lange, i følge TV2 Nettavisen.

Dersom forbudet skal bli strengere enn det Trond Giske opprinnelig tenkte seg, vil det medføre økte kostnader for politiet, for domstolene og for fengselsvesenet. Økte kostnader for staten må dekkes inn gjennom nye, eller høyere skatter og avgifter. For liberalister er dette helt umulig å godta. Forhåpentligvis møter kulturministeren oss på halvveien i denne saken.

Trond Giskes signal i sommer var at et forbud ville være på plass sommeren 2007. Første ledd med en høringsrunde er gjennomført. Nå gjenstår bare vedtakene.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Stian Olsen
15 years ago

Å nekte salg av egne billetter er helt på trynet idiotisk.

Man har jo faktisk kjøpt billetten selv, man eier den og bør kunne gjøre hva man vil med den.

Om man vil bruke den som dasspapir, gå på kampen (eller konsert eller hva det måtte være), gi den bort eller selge den har faenimeg ingen noe med…

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Representanter for politiet (jeg husker i farten ikke hvem) mener dette er et tåpelig lovforslag de ikke har nødvendige midler til å følge opp. Man forbyr i realiteten frivillig tilbud av varer i et marked med høy etterspørsel hvor tilbyder har vært forutseende nok til å se mulghetene. Et slikt lovforbud er renheklet galskap.

Morten Usild
Morten Usild
15 years ago

«Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg.»

Syns Liberalen at svart omsetning er greit?
Jeg tipper at det ikke er særlig mange som registrerer overskuddet av salget inn for likningsmyndighetene.
Hva med salget av falske billetter på svartebørs…det er på annenhåndsmarkedet at godtroende blir lurt i stry av uærlige selgere som har fått smaken på denne typen virksomhet. Mange vil ha mer…

Det er også stor grunn til å tro at dette markedet brukes til å hvitevaske penger.

Per
Per
15 years ago

Og dette med falske billetter kommer under svindel, og vil selvsagt ikke være tillatt enten svartebørs blir legalisert eller ei…

Fra arkivet