Ukategorisert

«Diverse synspunkter» – svar fra Jens

Iår som ifjor har Liberaleren oppfordret sine lesere til å sende brev til Jens Stoltenberg for å protestere mot at fagforeningskontingent er fradragsberettiget på selvangivelsen. En som fulgte vår oppfordring om å sende brev, har fått svar.

Statssekretær Hilde Singsaas har (efter fullmakt) sendt svarbrev med følgende innhold:

«Diverse synspunkter

På vegne av statsminister Jens Stoltenberg takker jeg for e-post av 2.oktober i år, der du tar opp spørsmålet om fradrag for fagforeningskontingent.

Regjeringspartiene varslet i felleserklæringen fra Soria Moria at fradraget for fagforeningskontingent skal dobles fra nivået i 2005, som var 1 800 kroner. Fradraget ble økt med 450 kroner i 2006, og er i budsjettforslaget for neste år foreslått økt med ytterligere 450 kroner i 2007, til 2 700 kroner. For de aller fleste skattytere innebærer fradraget en reduksjon i skatten på vel 750 kroner.»

Legg merke til at Statsministerens kontor overhodet ikke svarer på utfordringen i brevet Liberaleren har kladdet; nemlig at det er et selektivt skattefradrag, som skyver regningen for egne valg over på alle andre.

Det synes vi er feigt.

Regjeringen burde faktisk svare på om det er greit å skyve regningen for egne valg over på alle andre. Men vi vet jo at de synes det er greit. For det er hele forutsetningen for den sosialdemokratiske samfunnsorden.

For å sitere Bastiat: «Staten er den fiksjon hvor alle lever på alle andres bekostning.»

Mest lest

Arrangementer