Ukategorisert

Bilistene betaler for velferdsstaten

Statssekretærene Roger Sandum (SV) og Geir Axelsen (Ap) svarte i dag på spørsmål om bilavgifter fra Forbruker.no sine lesere.

Regjeringen legger om bilavgiftene fra 1. januar 2007. I nettpraten får leserne en del informasjon om omleggingen.

Det var likevel spørsmålet fra Gunnar Nordstad som skribenten var mest nysgjerrig på. Han fikk svar, et sosialdemokratisk svar fra Geir Axelsen. Gunnar Nordstad spurte om det er rett at bilen skal være en melkeku for staten?

–Statens inntekter fra blant annet bilene brukes jo på mange viktige formål for befolkningen. En stor del av pengene går til veibygging, veivedlikehold, miljøtiltak og jernbane. Og bilister er ikke bare opptatt av bil, men også av å få barnehageplasser, godt helsetilbud, en god skole, verdig eldreomsorg osv. For å opprettholde vår velferdsstat og gjøre en enda bedre jobb på viktige områder, mener vi at det er nødvendig med et høyt skatte- og avgiftsnivå. Hvis vi skulle velge å kutte avgifter på bil, ville det kunne bety økt behov for å øke andre skatter og avgifter. Mange sammenligner for eksempel med Sverige, som ikke har engangsavgift på bil. Men svenskene har samlet sett et høyere skatte- og avgiftsnivå enn oss, hvor skattene er høyere på områder hvor vi har relativt sett lavere skatter, skriver Axelsen i svaret.

Statssekretæren innrømmer at bilistene betaler for en stor del av velferdsstaten. Gjennom avgiftene er bilistene med på å betale for goder bilistene ikke nyter godt av, i utgangspunktet. Det er galt. Det er galt at en bilist i Finnmark skal være med på å subsidiere en opera i Oslo. Eller at en bilist i Oslo skal finansiere Hammerfest sykehus. Dette strider mot prinsippet om at brukerne skal betale, et prinsipp politikerne prøver å praktisere på kommunale avgifter, i alle fall etter beste evne.

Regjeringen regner med å ta inn vel 19 milliarder kroner på engangsavgift på motorvogner mv. i 2007. I tillegg nesten 9 milliarder på bensinavgift. I tillegg finnes det mange andre avgifter knyttet til bil. Mye penger som bilistene må betale for å finansiere den sosialdemokratiske velferdsstaten. Liberaleren ønsker et annerledes samfunn med langt lavere skattenivå og mindre stat. Vi ønsker at folk skal styre egne inntekter med den friheten og det ansvaret det medfører. Derfor er vi i opposisjon til partiene på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer