Ukategorisert

Advarsel til snusbrukerne: KrF vil øke ranet

Kristelig Folkeparti rasler med tanken om å doble avgiften på snus. Den er i dag på 59 øre per gram. En boks koster litt i underkant av 60 kroner på et utsalgssted, litt avhengig av hvor forbrukerne handler, i følge beregninger Liberaleren har gjort tidligere i år.

I dag går 29.50 rett i statskassen gjennom tobakksavgiften for hver boks snus som blir kjøpt lovlig i Norge. En betydelig avgift, ettersom det ikke påvist skattefinansierte kostnader på forbruk av snus. På tobakk er det påvist betydelig økonomiske kostnader, men ingen slike undersøkelser foreligger i dag på snus, i følge et svar Liberaleren har fått fra Hege Wang, seniorrådgiver i avdeling tobakk i Sosial – og helsedirektoratet.

Liberaleren kom over et spørsmål fra Kristelig Folkeparti i forbindelse med Stortingets forhandlinger på statsbudsjettet for 2007. Kristelig Folkeparti spurte Finansdepartementet om hva provenyeffekten vil være av en reell økning i avgiften på snus med 25 og 50 prosent. Departementet ga et svar, men gjør oppmerksom på at anslagene for provenyvirkninger er usikre når satsendringene er såpass store.

Kristelig Folkeparti vil ikke få igjennom et eventuelt forslag om en gigantisk avgiftsøkning på snus eller skrå. Regjeringspartiene er ikke enige med Dagfinn Høybråten. Det er heller ikke Fremskrittspartiet, Høyre eller Venstre.

Konsekvensen av en så stor økning hadde vært mer smugling av snus. Dersom butikkene i Norge måtte ta over hundre kroner per boks, ville aktørene som opererer med smuglevarer fått et enormt spillerom. Dersom det ikke er kostnader knyttet til et forbruk, bør ikke politikerne stjele fra befolkningen i form av skatter og avgifter. Tobakksavgiften på snus er med på å subsidiere en stor stat.

Mest lest

Arrangementer