Ukategorisert

Effektivisering uten økonomisk gevinst

Når Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal effektivisere offentlig sektor er gevinsten dårlig, spesielt for oss som regner skatt som tyveri, og vil redusere offentlig sektor.

Det er Fremskrittspartiets fraksjon i Finanskomiteen som har bedt om svar på regjeringens mål for å reorganisere Skatteetaten. Fremskrittspartipolitikerne spør om det har vært et mål for regjeringen å opprettholde lik bemanning rundt omkring for reorganiseringen av skatteetaten?

Drømmesvaret, eller det fornuftige svaret, ville ha vært at regjeringen ønsker å reorganisere Skatteetaten for å få mest mulig ut av de skattefinansierte pengene, penger politikerne tar fra befolkningen. Reorganiseringen skal sørge for lavere offentlig utgifter som betyr at politikerne kan bruke penger på andre felt eller på skattelettelser som Liberaleren foretrekker.

Regjeringen kom ikke med drømmesvaret for å uttrykke det forsiktig. Regjeringen svarte at formålet med reorganiseringen av Skatteetaten er effektivisering i betydningen bedre ressursutnyttelse og bedre kvalitet i saksbehandling, kontrollarbeid og publikumsservice. Det skal skje ved å etablere større og mer fleksible organisatoriske enheter, flytte og spesialisere oppgaveløsningen og øke de ansattes kompetanse. Bemanningsnivå og bemanningsmønster opprettholdes fordi reformen dreier seg om en regionalisering av etaten, mens den underliggende likningsforvaltningen i mindre grad blir berørt denne gangen.

Når politikerne skal effektivisere på denne måten blir det vanskelig, omtrent umulig å redusere statens størrelse. Noe gammelt blir erstattet med noe nytt, helt på linje med det vi ser på fylkeskommunene som blir erstattet med regioner. Et dyrt ledd blir byttet ut med et nytt dyrt ledd. Liberaleren tar avstand fra denne typen effektivisering som ikke er effektivisering i ordets rette forstand.

Skatteetaten bør slankes, og politikernes innkreving av skatter burde forenkles slik at bemanningen i etaten kan reduseres kraftig, for å si det forsiktig.

Les mer om spørsmålet og svaret her.

Tags:

Mest lest

Arrangementer