Ukategorisert

Bush er ingen liberalistisk guru

Liberalister bør ta avstand fra eller skape større avstand til president George Bush. Den amerikanske presidenten har sviktet sine løfter om økt frihet, lavere skatt og mer markedsøkonomi, For liberalismen har denne presidenten vært en katastrofe.

Det Liberale Folkepartiet, Norges eneste liberalistiske parti, tar i dag avstand fra den amerikanske presidenten. I en kommentar blir presidenten slaktet på alle områdene. Partiet har aldri støttet Bush, men leserne av de daglige kommentarene kunne ha fått et annet inntrykk når det var spørsmål om krig. Det Liberale Folkepartiet har ikke vært imot krigen i Irak, selv om den vanskelig lar seg forsvare med liberalistiske argument.

Statens utgifter har økt raskere enn de gjorde under president Bill Clinton, til tross for at republikanerne har hatt flertall i kamrene den siste tiden.

Skattene har også økt under Bush. Amerikanerne betaler i dag mer skatt enn de gjorde da Clinton gikk av. Nå må amerikanerne arbeide i 86,5 dager for å betale skatten. Da Clinton gikk av jobbet de 78,5 dager, i følge opplysninger DLF viser til i sin kommentar.

George Bush er ingen liberalistisk helt, ikke på noen måter. De som støtter han, fra liberalistisk side, må gjøre dette fordi alternativet er dårligere. Det var på tide noen liberalister satte Bush på plass, noe Det Liberale Folkepartiet gjorde i dag, selv om Liberaleren ikke kan stille seg bak alle argumentene på grunn av redaksjonell linje og fordi flere av medlemmene i Liberalerens redaksjon har et annet syn på utenrikspolitikk enn det DLF har.

Les DLFs artikkel her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer