Ukategorisert

Oppgjør mot alkohol kan bety mer rus

Det er ikke bare politiet i Oslo og Oslo Kristelig Folkeparti som vil ha innstramninger i skjenkepolitikken. I følge Aftenposten vil politiet i Stavanger stramme inn skjenkereglene.

Liberale skjenkeregler gir mer bråk, mener politiet der utestedene de siste tre årene har kunnet servere øl og vin til klokken tre om natten, i følge artikkelen.

Kommunepolitikerne bestemmer
Det er kommunepolitikerne som bestemmer mye av skjenkepolitikken. Rammene er fastsatt av staten, men innenfor rammene har kommunene stor frihet. Staten har satt grensen til klokken 03:00. Noen kommuner følger grensen helt ut, og Stavanger er en av de som gjør det.

Liberaleren vil i utgangspunktet ikke ha en skjenkepolitikk vedtatt av politikerne. Vi ønsker full eiendomsrett. Det betyr at eierne av lokalene, av bedriftene skal få bestemme når det skal være skjenking og hva som skal skjenkes. Vi er liberal, noe skribenten ikke vil påstå at politikerne er ettersom dagens nattestenging er klokken 03:00.

Selvregulerende
Markedet vil også på alkohol regulere seg selv. Fri omsetning betyr at skjenkeplassene vil ha åpent når det er penger å tjene. Når det er lite folk ute, vil de fleste plasser ha stengt. Få private aktører ønsker å tape penger. Derfor vil de fleste stenge på de rolige periodene.

Det er en fordel at folk nyter så mye alkohol som mulig på byen, istedenfor hjemme, på private fester eller på illegale klubber. På byen vil det være åpen og ryddig omsetning. Det kan vi ikke si om alle private lag. Mer lukket servering av alkohol betyr dårlig alkoholpolitikk for de som vil begrense konsumet så mye som mulig. Kristelig Folkeparti er uten tvil en slik part.

Et privat ansvar
Liberaleren er for frihet til de som er etablert i bransjen. Vi forsvarer frihet for alle til å nyte den alkoholen de vil, innenfor myndighetsalderen, men vi krever også et personlig ansvar. Alkohol skal ikke være en god unnskyldning for bråk og for slåsskamper. Alkohol skal ikke være en unnskyldning for å krenke andres eiendom eller frihet.

Vi tror ikke innstramninger vil føre til mindre bråk og mindre fyll, men det vil føre til at skjenkingen blir flyttet fra et legalt til et illegalt eller lukket rom. Vi har problem med å skjønne at politiet, byråkrater og politikerne oppmuntrer til mørke aktiviteter. Alkoholpolitikken er dessverre bare ett av mange felt som får oppmuntringen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer