Ukategorisert

NVE er en trussel mot kommunene

Kommunene har ikke vetorett i spørsmålet om vindmølleanlegg. Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, mener at det kan bli aktuelt å tvinge kommuner til å akseptere vindmølleparker.

–Kraftmangel kan føre til at det blir gitt konsesjoner til enkelte vindkraftprosjekt, selv om kommunen har sagt nei til prosjektet, sier avdelingsdirektør i NVE, Bjørn Wold til Aftenposten.

For Liberaleren er lokaldemokratiet viktig. Vi forsvarer det kommunale selvstyret, selv om vi ofte reagerer på politikernes prioriteringer fordi det ofte betyr økte offentlige utgifter, konkurransevridning og mindre frihet for personer og bedrifter.

Det må være kommunene selv som avgjør om det skal bygges vindmølleparker innenfor kommunegrensene. Bruk av tvang er uakseptabelt, og det strider mot ønsker fra mange sentrale politikere om å styrke lokaldemokratiet.

Dersom staten er bekymret for kraftsituasjonen må de sørge for tillatelser til utbygginger i de kommuner der det er flertall for vindmølleparker. Det er meningsløst å bruke tvang når det finnes kommuner som mer enn gjerne takker ja til anlegg innenfor sine kommunegrenser.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ola
Ola
15 years ago

Dette var et intelligent innlegg. Da må kanskje det samme gjelde for kommuner som ikke vil ha motorveger gjennom sitt område eller kraftlinjer? Det skulle blitt et interessant land å leve i der folk ikke fikk strøm i boligene og en 4 felts motorveg gikk over til en landeveg ved kommunegrensen……

Fra arkivet