Ukategorisert

Verneplikt: Spennende spørsmål fra Venstre

Venstre prøver å gjøre det de lovte velgerne for inneværende periode på Stortinget, i alle fall når det gjelder verneplikt.

Liberaleren er imot vernepliktsordningen. Vi er imot førstegangstjenesten og siviltjenesten. Vi mener verneplikten og Sivilforsvaret er slaveri. Vi ser ingen fordeler med dagens ordninger, kun ulemper.

Vårt alternativ er et profesjonelt forsvar, der de som er i organisasjonen har takket ja til et jobbtilbud helt frivillig. Det finnes personer i det liberalistiske miljøet som argumenterer for et samfunn uten et skattefinansiert forsvar. De har vår sympati, men på grunn av vår redaksjonelle linje kan ikke Liberaleren forsvarer dette uten videre. Skribenten kan likevel love at vi støtter de fleste forslag som medfører et forsvar der det meste er basert på frivillighet.

Venstre spør
Venstre er et parti som har stor sympati i Liberalerens redaksjon når det gjelder verneplikt. Liberaleren er ikke helt enig med Venstre, men det er et spennende parti med tanke på at de vil legge om verneplikten, selv om partiet ikke går så langt som de burde gjøre.

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2007, har Venstre fremmet et interessant spørsmål til Finansdepartementet. De har også fått svar, et svar som er gitt i samråd med Forsvarsdepartementet.

Venstre spurte om provenyeffekten av å redusere lengden på dagens allmenne vernepliktstjeneste fra 12 måneder til 100 dagers effektiv tjeneste?

Svaret fra Finansdepartementet er både gledelig og litt deprimerende. Gledelig fordi departementet innser at det er mulig å ha et profesjonelt forsvar og innrømmer dette. Deprimerende fordi tanken om en kortere verneplikt blir lagt død av økonomiske årsaker.

–Med en vernepliktstid på 100 dager effektiv trening ville, isolert sett, kostnadene til verneplikten kunne reduseres betydelig. Blant annet ville dette medføre reduserte kostnader knyttet til tjenestetillegg og dimisjonsgodtgjørelse til de vernepliktige, eiendom, bygg og anlegg og materiellslitasje og vedlikehold. Imidlertid ville dette medføre at Forsvaret ikke kunne levere operative kapasiteter som forutsatt og dermed ikke utføre pålagte oppgaver, eksempelvis ikke drive overvåking og suverenitetshevdelse i nordområdene eller delta i betydelig grad i internasjonale operasjoner. Med en førstegangstjeneste på 100 effektive dager og et fortsatt krav til å levere operative kapasiteter, ville Forsvaret måtte profesjonaliseres og i langt større grad ha vervede soldater for å utføre gitte oppgaver, noe som igjen antakelig ville bety en kostnadsøkning i forhold til dagens vernepliktsmodell, skriver Forsvarsdepartementet i brevet til Venstres fraksjon i Finanskomiteen.

Nå er det mange som stiller et spørsmålstegn med Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. Skribenten er en av disse.

Venstre lover
I programmet mener Venstre at dagens vernepliktsordning er ikke godt nok tilpasset det nye forsvarets behov. Framtidens norske forsvar krever færre, men bedre trente, mobile styrker med godt utstyr og trening i å samarbeide med våre allierte. I dag avtjener under halvparten av alle norske menn førstegangstjeneste, men det er likevel for mange i forhold til forsvarets behov.

Venstre vil basere det norske forsvaret på allmenn verneplikt, men går inn for en omlegging av verneplikten. De fleste vernepliktige bør avtjene 100 dagers effektiv tjeneste, mens andre kan velge en lengre tjeneste med økt økonomisk kompensasjon. Verneplikten må også gi soldatene studiepoeng og pensjonspoeng. Dette vil kunne sikre forsvarets behov for bedre utdannede og trente soldater, som også er egnet til internasjonale oppgaver. Venstre vil at også andre enn de militært vernepliktige får delta i en norsk totalforsvarsstrategi. Dette må inkludere sivile vernepliktige, når det skjer i respekt for deres overbevisning. Siviltjenesten må få et mer fredsrelevant innhold, og Venstre vil utrede muligheten for å avtjene siviltjeneste som fredsarbeider i utlandet. Siviltjenesten reduseres til samme varighet som militærtjenesten. Venstre er i mot fengsling av militærnektere.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
FløtePus
FløtePus
15 years ago

Dersom det hadde vært så mye om å gjøre for Venstre å sabotere verneplikten og å gjøre forsvaret til en faktisk nullitet, kunne de gjort det da de satt i regjering i forrige periode. Dette skjedde imidlertid ikke – heldigvis. Venstres utspill nå virker på meg som et desperat forsøk på å kapre unge mannlige velgere som ikke gidder å gjøre noe for landet sitt. Venstres forslag inneholder også en åpenbar selvmotsigelse, for hva er poenget med å opprettholde en grunnlovfestet plikt, når sanksjonen for pliktforsømmelse faller bort? Det er etter mitt skjønn historieløst når såkalte liberalere angriper verneplikt og… Read more »

Christofffer
Christofffer
15 years ago

FløtePus kan vel ikke direkte påstå at land uten verneplikt ikke også har kommet seg frem her i verden, militært sett. Og man kan heller ikke påstå at Norge ville vært tysk om ikke Norge selv hadde hatt et godt forsvar, for det hadde vi da ikke. Spørsmålet burde selvsagt vært hva kostnadene ved å innføre et profesjonelt forsvar ville vært. Selvsagt ville man ha et forsvar på nivå med det man trenger for å beskytte landet, og vi er da uansett basert på å ha NATO. Jeg tror også et vervet forsvar med godt trente soldater er mye bedre… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Refererer signaturen «FløtePus» til en person av hunkjønn? Er det derfor hun/han ironiserer over at «unge menn» ikke «gidder å gjøre noe for landet sitt»? Hva har FløtePus selv bedrevet i sakens anledning? Ønsker hun/han å dø for den sosialdemokratiske velderdstaten har man rike muligheter for verving eller, på et lavere mil. nivå, egasjere seg i skytterlagsbevegelsen.
Har det noen gang falt vernepliktstilhengerne inn at de tyske okkupasjonssoldatene også var vernepliktige som bare kjempet for «landet sitt»?
De også var tutet ørene fulle med vrøvlet om plikt.

FløtePus
FløtePus
15 years ago

Jeg kan meddele at FløtePus i aller høyeste grad er mann; en mann som faktisk ønsket å avtjene sin verneplikt på vanlig måte, men som av grunner han ikke selv hadde innvirkning på ble kjent tjeneste- og feltudyktig. Min vernerett etter Grunnloven er intakt, og jeg vil arbeide for å få lov til å bruke denne rett jeg har ifølge konstitusjonen. Vernepliktsmotstandere pleier å bruke det tyske argument om at tyske soldater var vernepliktig. For det første er dette kun delvis riktig, idet man også hadde mulighet for frivillig verving der. For det annet er jeg ikke på den banehalvdelen… Read more »

Pleym
Editor
15 years ago

«Vi [som kjempet mot tyskerne i 1940] kjempet ikke for Nygaardsvold, men for konge og land».

Og noen av disse er senere utmerket seg med sin motstand mot innvandring til Norge.

De var nasjonalister mange av dem, og om de ikke var rasister så var det noen av dem som ikke var spesielt liberale.

FløtePus
FløtePus
15 years ago

Blir man mindre antinazist om man ikke er liberalist? Når en ser på likhetstrekk mellom hitlerisme og mye av den religiøse fundamentalisme som idag trur vårt siviliserte demokrati, er det godt forståelig at mange av de som kjempet mot hitlerismen også er kritiske til jihadismen. Pleym får det til å lyde som om bare antinazister på venstresiden er verdt å samle på. Til det kan opplyses at norske kommunister, på grunn av ikke-angrepspakten mellom Sovjet og Tyskland, satt med hendene i fanget til den 21. juni 1940. «Om hunden dreper svinet eller om svinet dreper hunden er oss likegyldig,» syntes… Read more »

Pleym
Editor
15 years ago

Nei, man blir ikke mindre antinazist av ikke å være liberalist. Men noen av motstandsfolkene under 2.verdenskrig dukket senere opp i bevegelser som Folkebevegelsen mot Innvandring (FMI) og partier som Stopp Innvandringen etc. Med andre ord var det nazistenes overfall på Norge de kjempet mot (naturlig nok), mens noen av standpunktene nazistene hadde var mindre problematisk for dem. Det er en kjent sak – det er bare å lese aviser fra mellomkrigstiden. Så det burde ikke komme som noen overraskelse. Men de historikerne som de første årene efter frigjøringen fremstilte krigshistorien «glemte» det fremmedfiendtlige grumset som før krigen fløt i… Read more »

Jonas
Jonas
14 years ago

«Vil ikke det føre til at Rambo-typer går inn i det militære, slik at vi får et forsvar hvis brutalitet og umenneskelig fremferd mot sivilister mer ligner det amerikanske?» Det er nettopp disse typene som sendes hjem raskest under vernepliktsperioden i dagens system, så i en eventuell profesjonell hær må man anta at disse bli filtrert ut enda raskere enn tidligere. Og ang. tyskernes invasjon av Norge under 2 v.k. så hadde jo Norge null forsvar å stille opp med mot den mektige tyske hæren, de kunne uhindret lande på de fleste steder uten noen form for motstand. Folk visste… Read more »

Fra arkivet