Ukategorisert

Lotteritilsynet sa nei til poker

Norges Pokerforbund har fått avslag på sin søknad om å avholde en
pokerturnering. Begrunnelsen var at pokerturneringer har så lite til
felles med gjennomføringen av tradisjonelle lotteri at forbundet ikke kunne få tillatelse av Lotteritilsynet.

Liberaleren er for gambling, eller vi forsvarer at alle får bruke sine egne penger slik de vil, uten reguleringer og uten konsesjoner. Å regulere gambling er ikke en del av statens oppgaver.

Norges Pokerforbund deler ikke Liberalerens standpunkt, men forbundet ønsker at Stortinget tar spørsmålet opp til behandling for å komme bort fra dagens forbudslinje som kun oppmuntrer til kriminelle handlinger.

Lang saksbehandling
Norges Pokerforbund søkte 3. oktober om tillatelse til å avholde en pokerturnering. Mandag 30. oktober, nesten en måned etter at søknaden ble sendt Lotteritilsynet, kom avslaget. Tilsynet beklager den lange saksbehandlingstiden, men det er beklagelig og trist at byråkratiet er så stort at Lotteritilsynet ikke klarer å gi et raskt svar, aller helst et positivt svar.

–Lotteritilsynet bekrefter det poker-Norge har hevdet i alle år. Poker er ikke et lotteri. Det er et ferdighetsspill som har vokst til å bli en populær folkesport. Pokerklubber og lag har det vært i alle år, og det er ingenting som tilsier at klubbene og lagene det forsvinner med det første. Det er først og fremst fordi poker også handler om å se hverandre inn i øynene, sier leder i Norges Pokerforbund, Hanna Nilsson til Liberaleren.

Avslaget fra Lotteritilsynet kan du lese her.

Ber politikerne se på forbudet
–Den forbudslinjen Norge har hatt i forhold til poker i over hundre år er utdatert i dag. Poker er nå anerkjent som et ferdighetsspill rundt omkring i verden, blant annet i Sverige og i Danmark. De velger å regulere poker fremfor å forby det. Det er på tide at partiene på Stortinget tar opp spørsmålet til politisk behandling, sier Nilsson.

Norske myndigheter har tre måter å forholde seg til poker på. Fri flyt, reguleringer eller et forbud. Som vi ser i dag bidrar også et forbud til fri flyt på grunn av et stort marked for pokerspilling. Et forbud speiler ikke folks rettsoppfatning. Politiet bør ha viktigere ting å arbeide med enn å gripe inn på lag og klubber som vi har sett eksempler på de siste dagene, også gjennom oppslag i Dagbladet. Å la poker være kriminelt kan stimulere til annen kriminalitet, uten at Liberaleren har oppfatninger om aksjonen Dagbladet skrev om.

–Vårt største ønske er at voksne mennesker skal få lov å utøve hobbyen sin. Poker er en hobby som koster akkurat så lite eller mye som du selv ønsker. Det utvikler hjernen, konsentrasjonen, hukommelsen og oppfatningsevnen, og de negative konsekvensene er minimale. At voksne, ansvarlige personer ikke har lov å bruke et par hundrelapper på å omgås andre med samme interesser er for meg uforståelig, sier en oppgitt leder i Norges Pokerforbund, Hanna Nilsson.

Liberaleren er så enig, så enig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer