Ukategorisert

Meningsløst!

Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet et utkast til en generell kulturlov som nå er sendt ut på høring. Samtidig åpner regjeringen for at kultur kan bli grunnlovsfestet, og ber høringsinstansene vurdere dette.

Hensikten med en generell kulturlov er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Formålet er å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, skriver Kultur- og kirkedepartementet i en pressemelding.

Høringsfristen er 1. februar 2007. Du kan lese forslaget her

Galskap
Regjeringen gjør kun en ting riktig med lovforslaget, nemlig å gjennomføre et punkt, riktig nok en meningsløst punkt, i Soria Moria- erklæringen. I regjeringsavtalen mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet står det at regjeringen vil innføre en enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet. Denne loven er enkel, så enkelt at den er på kanten til å være galskap. For Liberalerens redaksjon er det utrolig at regjeringen og byråkrater bruker ressurser på en slik lov, skattefinansierte ressurser.

Regjeringen reiser også spørsmålet om kultur bør grunnlovsfestes. Giskes visjoner for kulturlivet bør ikke inn i statens rammeverk, altså grunnloven, men Liberaleren tar gjerne en debatt om en ny grunnlov, slik vi har skrevet tidligere.

Ingen skal ha monopol på kultur
Ingen har monopol på hva som er kultur, på hva som er god eller dårlig kultur. Det vil variere for hver enkelt av oss, fordi vi er så forskjellige. Liberaleren ønsker at folk skal velge sin kultur. Staten skal ikke ta valgene for oss.

Vi ønsker kort fortalt et levende kulturliv, fritt for politisk styring, basert på engasjement og frivillighet. Det offentlige skal ikke bestemme hva folk skal få av kultur. Forhåpentligvis er det slike tilbakemeldinger Kultur- og kirkedepartementet får på denne høringsrunden.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
FløtePus
FløtePus
15 years ago

Jeg mener det er tvilsomt om Staten bør engasjere seg i kulturarbeide over hodet. Jeg er derfor enig med artikkelforfatteren når han indirekte stiller spørsmål om dette er fornuftig bruk av skattepenger. Det er imidlertid ti reiser verre enn dette. All den stund det offentlige ikke vil kjøpe sykehusplasser i det private helsevesen, med den følge at syke ikke får den behandling de etter loven har krav på, blir det galskap å øke kulturbudsjettene ytterligere. Lenge leve det levende kulturliv, men hvor heldig er det at en får grunnlovfestet en rett til å besøke Titano-festivalen, samtidig som en ikke har… Read more »

expat-uk
expat-uk
15 years ago

Jeg stoetter skribentens tre overskrifter i denne artikkelen om grunnlovsfestet statlig kultur: forslaget er meningsloest og grenser til galskap … ingen skal ha monopol paa kultur!

Fra arkivet