Ukategorisert

Vil vedta en bedre fremtid

Alta, Tromsø, Bodø Ålesund, Bergen, Kristiansund, Arendal, Porsgrunn, Tønsberg, Drammen, Fredrikstad, Hamar og Lillehammer har fått brevet fra statsråd Karita Bekkemellem i Barne – og familiedepartementet.

Karita Bekkemellem har sendt et brev til tretten byer med en klar oppfordring om å starte arbeidet med en handlingsplan for å bedre levekårene for homofile. I brevet blir kommunene oppfordret om å utarbeide en handlingsplan for å bedre levekårene for lesbiske, homofile og bifile.

Informasjon, kunnskap, målrettede tiltak og politisk handling er nøkkelen til bedre levekår, ifølge regjeringens ønsker. Statsråden oppfordrer de store byene til å lage planer for hvordan lesbiske, bifile og homofile kan sikres bedre levekår.

Det er selvsagt umulig å oppfylle ønsket fordi lesbiske, homofile og bifile er så forskjellig. Menneskene er forskjellige, og det er umulig å vedta en mal som skal være felles for alle. Dersom kommunene biter på kroken blir dette planverket like mye verdt som kommuneplanen er i en rekke kommuner. Den vil bli tatt frem ved festlige anledninger, og glemt når praktisk politikk blir utformet i kommunestyret.

Regjeringen og statsråd Bekkemellem kunne ha gjort de lesbiske, homofile og bifile en stor tjeneste ved å alminneliggjøre denne minoriteten gjennom en ny ekteskapslov. Ekteskapsloven skulle ha vært åpnet for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. En ny statlig politikk ville ha medført liberale holdninger blant folk flest, og liberale holdninger er mye mer verdt enn all verdens planer.

Liberaleren er selvsagt ingen stor forsvarer av en ekteskapslov. Vi er verdiliberal, men når det ikke er mulig å avvikle ekteskapslovgivningen er vårt sekundære ønsket en felles ekteskapslov som ikke er basert verken på kjønn, legning eller antall. En verdiliberal linje ville ha gitt mange lesbiske, homofile og bifile et langt bedre liv. Det er staten gjennom regjeringen og Stortinget som må flytte den største steinen for at disse gruppene ska få det bedre. Det er faktisk din jobb, Karita Bekkemellem!

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Kreativitet – et virkemiddel mot undertrykkelse?Kreativitet – et virkemiddel mot undertrykkelse?
  Innbyggerne i diktaturer og autoritære regimer må være kreativite for å uttrykke motstand.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?