Ukategorisert

Gretten gubbe foreslår lengre førstegangstjeneste

Liberaleren er helt imot å forlenge førstegangstjenesten slik Robert Mood foreslår.

Generalinspektør Robert Mood ønsker å rekruttere dobbelt så mange soldater som i dag. Han ønsker muligheter til å holde på rekruttene opp mot to år, i følge et oppslag i Dagsavisen. Robert Mood er på kollisjonskurs med veldig mange gjennom dette utspillet, også liberalister som ikke ønsker en verneplikt, også kalt slaveri.

Verneplikt er slaveri
Liberaleren kan ikke forsvare verneplikt, ingen former for verneplikt. Så lenge personer må avtjene en tjeneste mot sin vilje, kommer vi til å ta avstand fra tjenesten. Vi vil oppmuntre og oppfordre så mange som mulig å komme seg unna verneplikten, enten gjennom løgn eller prinsipielle saker som kan medføre straff. Ingen, absolutt ingen, skal kunne tvinges til å utføre oppdrag for staten mot sin vilje.

Det er så mange hull i artikkelen som Dagsavisen har trykket om utspillet til Robert Mood. Hans holdninger er kvalmende, et oppgulp av gamle holdninger mange politikere har kvittet seg med for lenge siden. Dersom han virkelig ønsker et sterkt forsvar, burde han argumentert for ennå flere skattefinansierte milliarder over statsbudsjettet og full profesjonalisering av Forsvaret. Det gjør han i liten grad. Istedenfor forsvarer han slaveriet, et slaveri som kun er med på å redusere frihet, oppmuntre til løgn og som gir dårlig kvalitet gjennom uinspirerte soldater som må avtjene verneplikten mot sin vilje.

La Forsvaret bli en arbeidsplass
Den norske forsvar bør bli en arbeidsplass for alle i organisasjonen, en arbeidsplass der alle har takket ja til jobb. Vil Forsvaret ha stor tilgang på dyktige personer, må lønninger og andre ytelser være gode. Full profesjonalisering vil styrke organisasjonen, det vil gi frihet til ungdommer som slipper å avtjene tjenesten mot sin vilje og det vil sikre likebehandling ettersom vernepliktsordningen er et urettferdig system fordi noen må bære byrdene for hele fellesskapet. Debatten om Forsvaret bør gå på hvor mye skattefinansierte ressurser som skal brukes, hvor mye penger politikerne skal bevilge over statsbudsjettet. Ingen Forsvar er kroner 0. Et lite Forsvar er 20 milliarder kroner og et stort forsvar er fra 50 milliarder og oppover. Utslippet fra Robert Mood er kjemisk fritt for slike signal, og det gjør hans meninger useriøse, til dels irriterende.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
15 years ago

Useriøst, og til dels irriterende. Bedre kan utspillet fra «generalinspektøren» ikke karakteriseres.

Ingen bør la seg lure: Hensikten med verneplikten er ydmykelse på daglig basis over en lengre periode, slik at eventuell motstand knekkes og «enhver statens borger» finner sin plass i systemet.

Hvorfor ikke like godt innføre en flytende grense mellom verneplikt og annen samfunnstjeneste, slik at hele menneskelivet (definert som summen av verneplikt og annen samfunnstjeneste) til en hver tid står til disposisjon for «fellesskapet»? Noe å tenke på for «generalinspektøren»?

For min egen del anbefaler jeg Jens Bjørneboe.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det er jo interessant at Svennebye anbefaler Jens Bjørneboe, som – etter eget utsagn i et TV-intervju fra vinteren 1975 – uttalte at han «står til venstre for alle politikere i Norge», altså farlig nær et system der mennesket av-individualiseres og gjøres til tjener for samfunnet på hel tid. Det Liberaleren tydeligvis ikke har fått med seg – eller ganske forsettlig fortier – er at det, ifølge NRK radio, ligger økonomiske insentiver til grunn for Moods forslag. «Lønnen» for førstegangstjenesten skal økes betraktelig, foruten at de vernepliktige ikke bare skal få pensjonspoeng, men også studiepoeng for avtjent tjenestetid. Jeg er… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Det heter: «Bør se rart på HAM slik at HAN skjønner…»

Subjekt = HAN
Objekt = HAM

Er dette så fordømt vanskelig?

Man sier jo ikke: Bør se rart på hun slik at hun skjønner.

(Kommentaren tatt til etterretning, og ingressen på artikkelen ble endret. Hilsen Solvik.)

Ragnarkisten
Ragnarkisten
15 years ago

Spørsmålet er hvordan det kan forsvares at det skal være en sivil plikt å forsvare landet i krigstid, mens det ikke er en sivil plikt å fredstid? Et militært forsvar vurde være profesjonelt, slik det man har et betalt politi, og en profesjonel rettstat

Fra arkivet