Ukategorisert

Gretten gubbe foreslår lengre førstegangstjeneste

Liberaleren er helt imot å forlenge førstegangstjenesten slik Robert Mood foreslår.

Generalinspektør Robert Mood ønsker å rekruttere dobbelt så mange soldater som i dag. Han ønsker muligheter til å holde på rekruttene opp mot to år, i følge et oppslag i Dagsavisen. Robert Mood er på kollisjonskurs med veldig mange gjennom dette utspillet, også liberalister som ikke ønsker en verneplikt, også kalt slaveri.

Verneplikt er slaveri
Liberaleren kan ikke forsvare verneplikt, ingen former for verneplikt. Så lenge personer må avtjene en tjeneste mot sin vilje, kommer vi til å ta avstand fra tjenesten. Vi vil oppmuntre og oppfordre så mange som mulig å komme seg unna verneplikten, enten gjennom løgn eller prinsipielle saker som kan medføre straff. Ingen, absolutt ingen, skal kunne tvinges til å utføre oppdrag for staten mot sin vilje.

Det er så mange hull i artikkelen som Dagsavisen har trykket om utspillet til Robert Mood. Hans holdninger er kvalmende, et oppgulp av gamle holdninger mange politikere har kvittet seg med for lenge siden. Dersom han virkelig ønsker et sterkt forsvar, burde han argumentert for ennå flere skattefinansierte milliarder over statsbudsjettet og full profesjonalisering av Forsvaret. Det gjør han i liten grad. Istedenfor forsvarer han slaveriet, et slaveri som kun er med på å redusere frihet, oppmuntre til løgn og som gir dårlig kvalitet gjennom uinspirerte soldater som må avtjene verneplikten mot sin vilje.

La Forsvaret bli en arbeidsplass
Den norske forsvar bør bli en arbeidsplass for alle i organisasjonen, en arbeidsplass der alle har takket ja til jobb. Vil Forsvaret ha stor tilgang på dyktige personer, må lønninger og andre ytelser være gode. Full profesjonalisering vil styrke organisasjonen, det vil gi frihet til ungdommer som slipper å avtjene tjenesten mot sin vilje og det vil sikre likebehandling ettersom vernepliktsordningen er et urettferdig system fordi noen må bære byrdene for hele fellesskapet. Debatten om Forsvaret bør gå på hvor mye skattefinansierte ressurser som skal brukes, hvor mye penger politikerne skal bevilge over statsbudsjettet. Ingen Forsvar er kroner 0. Et lite Forsvar er 20 milliarder kroner og et stort forsvar er fra 50 milliarder og oppover. Utslippet fra Robert Mood er kjemisk fritt for slike signal, og det gjør hans meninger useriøse, til dels irriterende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer