Ukategorisert

Legg ned Mattilsynet

De siste ukene har Mattilsynet gjennomført aksjonen ”Reint bord”. Tilsynet har gjort 3008 inspeksjoner som ikke var varslet til kjøkken i hotell – og restaurantbransjen.

Det er en lang liste over kontrollerte virksomheter på Mattilsynet.no. Det er også en presentasjon av bedriftene som måtte stenge, en ordentlig statlig gapestokk.

Forskjellige reaksjoner
Liberaleren har i dag snakket med to av plassene som hadde kontroll. Den ene bedriften fikk forhåndsvarsel, den andre fikk ingen anmerkninger fra det statlige tilsynet.

–Jeg synes det er godt at vi blir kontrollert. På den måten er våre gjester sikker på at bransjen står for kvalitet, sier daglig leder på stedet som ikke fikk anmerkninger.

–Jeg synes kontrollen er unødvendig. Jeg har drevet virksomhet i utlandet. Der er det en annerledes kontroll. Vi fikk forhåndsvarsel denne gangen, men på bagateller som ikke berører maten eller råvarene vi bruker. Faktisk brukte Mattilsynet mest tid på fargene vi har på veggene på lageret der toalettpapiret er lagret, sier daglig leder på restauranten som fikk anmerkninger og forhåndsvarsel i årets ”Reint bord” kampanje.

Et fritt marked
Liberaleren vil ha et fritt marked for omsetning av mat, uten detaljerte kontroller og uten enormt mange forskrifter som næringslivet må følge. Vi ønsker heller ingen bevillingsordning for matservering slik det er i dag.

Vi mener markedet vil ordne opp i problemene, uten innblanding fra offentlig sektor. De som serverer dårlig mat, de som ikke har gode forhold vil ikke få kunder. Dermed vil mange av de useriøse gå konkurs. Det finnes ikke et fasitsvar på hva som er gode forhold. Det vil variere fra gjest til gjest og fra bedrift til bedrift.

Vi lever i et overvåkningssamfunn der media har mye makt. De useriøse, de farlige vil bli fulgt opp av media. Blir noen syk av å spise på en restaurant på Karl Johan, vil det komme et eller flere oppslag i VG eller andre aviser relativt raskt. Det personlige ansvaret er også sentralt i dette spørsmålet. Hver enkelt av oss har et ansvar om å ikke oppsøke de useriøse i bransjen, de som kan skade oss.

Fornuftig med kontroller?
De fleste i Norge og det politiske miljøet mener det er riktig med kontroll av næringslivet. Derfor har vi Mattilsynet, mange forskrifter og en bevillingsordning som alle må følge. Det er likevel merkelig at ingen tenker på de negative ringvirkningene dette gir.

Dagens system gir konkurransevridninger. Det er umulig å lage et regelverk for absolutt alle. Derfor er det forskjellige krav for et lite gatekjøkken i forhold til en fin restaurant. Urettferdig for restauranten som ikke får konkurrere på like vilkår med gatekjøkkenet. Det er også vanskelig for staten eller Mattilsynet å lage et system for perfekt kontroll. Når kontrollørene bruker tid på fargene på et lagerrom, blir det meningsløst. Hvilken farge det er på veggene der toalettpapiret eller oppvaskmidlet er lagret, har lite å si for hygienen på en kafé eller på en restaurant.

Mest lest

Arrangementer