Ukategorisert

Legg ned Mattilsynet

De siste ukene har Mattilsynet gjennomført aksjonen ”Reint bord”. Tilsynet har gjort 3008 inspeksjoner som ikke var varslet til kjøkken i hotell – og restaurantbransjen.

Det er en lang liste over kontrollerte virksomheter på Mattilsynet.no. Det er også en presentasjon av bedriftene som måtte stenge, en ordentlig statlig gapestokk.

Forskjellige reaksjoner
Liberaleren har i dag snakket med to av plassene som hadde kontroll. Den ene bedriften fikk forhåndsvarsel, den andre fikk ingen anmerkninger fra det statlige tilsynet.

–Jeg synes det er godt at vi blir kontrollert. På den måten er våre gjester sikker på at bransjen står for kvalitet, sier daglig leder på stedet som ikke fikk anmerkninger.

–Jeg synes kontrollen er unødvendig. Jeg har drevet virksomhet i utlandet. Der er det en annerledes kontroll. Vi fikk forhåndsvarsel denne gangen, men på bagateller som ikke berører maten eller råvarene vi bruker. Faktisk brukte Mattilsynet mest tid på fargene vi har på veggene på lageret der toalettpapiret er lagret, sier daglig leder på restauranten som fikk anmerkninger og forhåndsvarsel i årets ”Reint bord” kampanje.

Et fritt marked
Liberaleren vil ha et fritt marked for omsetning av mat, uten detaljerte kontroller og uten enormt mange forskrifter som næringslivet må følge. Vi ønsker heller ingen bevillingsordning for matservering slik det er i dag.

Vi mener markedet vil ordne opp i problemene, uten innblanding fra offentlig sektor. De som serverer dårlig mat, de som ikke har gode forhold vil ikke få kunder. Dermed vil mange av de useriøse gå konkurs. Det finnes ikke et fasitsvar på hva som er gode forhold. Det vil variere fra gjest til gjest og fra bedrift til bedrift.

Vi lever i et overvåkningssamfunn der media har mye makt. De useriøse, de farlige vil bli fulgt opp av media. Blir noen syk av å spise på en restaurant på Karl Johan, vil det komme et eller flere oppslag i VG eller andre aviser relativt raskt. Det personlige ansvaret er også sentralt i dette spørsmålet. Hver enkelt av oss har et ansvar om å ikke oppsøke de useriøse i bransjen, de som kan skade oss.

Fornuftig med kontroller?
De fleste i Norge og det politiske miljøet mener det er riktig med kontroll av næringslivet. Derfor har vi Mattilsynet, mange forskrifter og en bevillingsordning som alle må følge. Det er likevel merkelig at ingen tenker på de negative ringvirkningene dette gir.

Dagens system gir konkurransevridninger. Det er umulig å lage et regelverk for absolutt alle. Derfor er det forskjellige krav for et lite gatekjøkken i forhold til en fin restaurant. Urettferdig for restauranten som ikke får konkurrere på like vilkår med gatekjøkkenet. Det er også vanskelig for staten eller Mattilsynet å lage et system for perfekt kontroll. Når kontrollørene bruker tid på fargene på et lagerrom, blir det meningsløst. Hvilken farge det er på veggene der toalettpapiret eller oppvaskmidlet er lagret, har lite å si for hygienen på en kafé eller på en restaurant.

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Johan R. Sjöberg
15 years ago

Hilde Lundgaard skrev i Aften 3 november: «De fleste har vel nå fått det med seg: Mattilsynet raider norske restauranter i storaksjonen «Rent bord». For oss i mediene har rapportene om griseri og helsefarlige tilstander alltid vært godt stoff. Og selvsagt har vi deltatt i den kollektive forargelsen over en snuskete bransje. Ingen med vettet i behold vil argumentere mot rene bord eller rene kjøkken. Dessuten er restaurantbransjen ikke den første noen rykker ut for å forsvare. Men når tre steder jeg selv kjenner godt over år plutselig havner på verstinglisten, melder spørsmålene seg: Hvordan kan jeg ha spist, drukket… Read more »

Ikke-dust
Ikke-dust
15 years ago

Dust! Uten kontroller kan ikke forbrukerne vite om restauranter har kjøkkene fullt av kakerlakker! Kontroller er bra og sikrer forbrukernes rettigheter, som du ser ut til å gi blaffen i!

Barly Kantor
Barly Kantor
15 years ago

Det er feil at kontrollene ikke var forhåndsvarslet. Husker at jeg leste om den forestående kampanjen i Aftenposten allerede i vår en gang…

Ellers er regelverket nøyaktig det samme for et gatekjøkken som for en restaurant.

Barly Kantor
Barly Kantor
15 years ago

Kampanjen var blant annet kunngjort på Mattilsynets nettsider i mars 2006: http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/template/print.jsp?articleId=33927&artSectionId=1043

NHO Reiseliv skrev om den planlagte kampanjen på sine nettsider den 1. september: http://www.rbl.no/search/article701.html

Gatekjøkken og buer skal ha personaltoalett. Dersom de mangler dette drives de ikke i samsvar med hygieneforskriften.

SV
SV
15 years ago

Frembud dekker vel typisk et arrangement i regi av et idrettslag med vafler, pølser og lignende. De konkurrerer vel ikke i samme marked som restauranter og gatekjøkken vel? Dermed er det vel ikke ulike konkurranseforhold? Jeg har selv regnet meg for å være ganske liberal i innstilling. Men dersom liberalisme er uforenlig med at myndighetene har regelverk for å trygge liv og helse og kan håndheve disse reglene ved inspeksjoner, så blir jeg litt usikke igjen. Overført på lufttransport betyr det at regler og tilsyn er uforenlig med liberalisme. Flyselskap som sluntrer og dreper mange passasjerer vil jo i prinsippet… Read more »

Eva
Eva
15 years ago

Hvor naiv går det an å bli? Blir nesten usikker på om dette er tøys eller ikke. Det er faktisk ikke alle ting som kan styres av et fritt marked, og det kan være svært vanskelig å vite om en restaurant driver forsvarlig eller ikke. Det er ofte fine og populære restauranter som likevel kan få deg til å spy om du ser på kjøkkenet! Du skal la det styres av tilfeldige avisartikler. Tenk deg settingen der en restaurant som driver 100% korrekt, rent og prikkfritt får besøk av et par gjester som blir skikkelig syke, og som TROR det… Read more »

Ja til fritt marked
Ja til fritt marked
15 years ago

Jeg vet ikke helt Eva, men jeg er enig med det Liberaleren skriver. Jeg drar på ferie til land i Asia og Sør-Amerika som ikke har et kontrollsystem på mat som det vi har i Europa. Heller ikke tillatelser. Der regulerer markedet omsetningen og det fungerer utmerket sammenlignet med systemet vi har i Norge.

Jeg kjenner ikke til alle ordningene i mine ferieland, men de er langt mer liberal enn Norge på dette området.

Eva
Eva
15 years ago

Nei, jeg vet ikke hva slags ordning de har jeg heller, men jeg vet at jeg gjerne har diare innen dag 6 😉
Men det er jo en del av sjarmen med ferie det..

Nei til markedsfundamentalisme, ja til god konservativ politikk
Nei til markedsfundamentalisme, ja til god konservativ politikk
15 years ago

Jeg som forbruker og skattebetaler har rett til at myndigheter sørger for at restauranter driver forsvarlig. Det er helt umulig å vite om kokker spytter i suppen eller vasker seg på hendene/bruker hansker, siden gjester ikke slippes inn på kjøkkenet.

Hvis man ikke skal ha kontroller må hele kjøkkenet og alle rutiner være synlige for gjestene. Slik driver ikke norske restauranter.

b
b
15 years ago

Og det er heller egentlig ikke norsk, for selv om gjeste kunne se inn på kjøkkenet ville de ikke kunne gjennomføre prøver av råvarer og om lagringen er forsvarlig osv.

b
b
15 years ago

les i ovenstående: heller egentlig ikke nok

Fra arkivet