Ukategorisert

Snoen om Friedman

Liberalisten, forfatteren og samfunnsdebattanten Jan Arild Snoen har skrevet minneord om Milton Friedman i Minerva. Der går han blant annet i rette med myten om Friedman som håndtlanger for Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet.

Snoens minneord finner du her.

Cato Institute har opprettet en spesialside om Friedman.

Civita om Friedman.

Nekrolog i E24.

Nekrolog i Financial Times.

Nekrolog i New York Times.

Nekrolog i Chicago Tribune.

Nekrolog i TimesOnline.

Intervju i Wall Street Journal om blant annet Irak-krigen.

Nobelinstituttet i Sverige om Friedman.

Nekrolog i Library on Economics and Liberty.

Video med Friedman om begrenset statsmakt.

Friedman om legalisering i Forbes.

I dvd’en Commanding Heights er Friedman med. Kan kjøpes hos Civita.

Murray Rothbard om Friedman.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer