Ukategorisert

Politikerne forenkler Norge litt

Odelstinget har forenklet Norge. Ikke spesielt mye, men likevel nok at til liberalister kan smile litt.

I en pressemelding fra Landbruks – og matdepartementet kommer det fram at et enstemmig odelsting fulgte tilrådingen fra en like enstemmig næringskomité på Stortinget om å oppheve seks lover.

Lov om midlertidig innførselsforbud fra 1934 er opphevet fordi den ikke er forenelig med dagens WTO-avtale. Også lov om omsetning av pelsdyrskinn fra 1946 er opphevet. Lov om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport blir opphevet fordi politikerne er enige om behovet for denne loven ikke lengre er til stede. Også Lov om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av tamrein blir opphevet. Lov om regulering av tilvirking og omsetning av potetmjøl er også historie om kort tid. Politikerne har også funnet ut at det ikke er behov for noen lov som gir ansatte i landbruksbanken forrett til annen statsstilling og rett til ventelønn i maksimalt tre år, ettersom Statens landbruksbank for lenge siden har blitt en del av Innovasjon Norge. De kommer ikke fort de politikerne, men noen vil påstå at de kommer godt. Liberaleren kan utvilsomt slutte seg til deler av den påstanden.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?