Ukategorisert

Valget blir gjennomført

Liberaleren tok til ordet for å avlyse fylkestingsvalget i 2007, men regjeringen er uenig.

Regjeringen har bestemt at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller deler av landet samtidig med stortingsvalget i 2009, skriver Kommunal – og regionaldepartementet i en pressemelding.

Fylkeskommunene, slik vi kjenner dette forvaltningsnivået i dag, blir sannsynligvis nedlagt i 2010. Noen vil ha regioner, andre vil overføre fylkeskommunens oppgaver til staten, kommuner og til private aktører gjennom privatisering. Å nedlegge fylkeskommunene, overføre oppgaver til kommuner og private aktører, slik Liberaleren ønsker, ville ha bidratt til avbyråkratisering og forenkling av offentlig sektor. Dessverre kan fylkeskommunene bli erstattet med regioner, noe som betyr at et dyrt og tungrodd ledd blir erstattet med noe som kan bli mer kostbart og mye tyngre.

Det er ennå ikke tatt stilling til hvordan den fremtidige regioninndelingen vil bli fra 2010. Regjeringen planlegger neste år en prosess rundt etablering av de nye regionene. Landets fylkeskommuner skal selv ha ansvaret for å gi anbefaling om inndelingsalternativer for egen region.

–Regjeringen legger derfor til grunn at de fylkesting som skal velges ved fylkestingsvalget i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Noe annet er å foregripe utfallet av de viktige prosessene som planlegges gjennomført på regionalt nivå, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Å sløyfe valget ville ha spart skattebetalerne for utgifter, men det er denne regjeringen lite opptatt av. Dessverre for alle som må betale for alle utgiftene som politikerne vedtar for offentlig sektor.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer