Ukategorisert

Michelsen: De viser forakt for lokaldemokratiet

Lederen i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, mener regjeringen viser forrakt for lokaldemokratiet, og spør like godt hva som er årsaken til at regjeringen har avslått søknadene fra noen kommuner som vil prøve ut stemmerett for 16-åringer ved neste års lokalvalg.

Michelsen tror en forsøksordning kunne ha medført økt politisk engasjement blant ungdommer. Liberaleren er ikke uenig, og har flere ganger foreslått redusert stemmerettsalder.

For Liberaleren er det naturlig at 16-åringer skal få benytte stemmeretten, ikke bare i kommunevalg, men også i stortingsvalg. Mange unge under 18 år betaler i dag skatt, en del blir satt i fengsel, de kan sitte i råd og utvalg og de benytter seg av tilbud som er i regi av velferdsstaten. Det er naturlig at de får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. 16-åringer er absolutt en del av folket.

bloggen sin ber Michelsen de som ønsker stemmerett for 16-åringer om å stå på videre. Historien gir alltid de som vil utvide demokratiet rett, noe han helt riktig påpeker i dette angrepet på regjeringen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer