Diverse, Magasin

SV frykter ditt valg

SV gikk til valg på å reversere Friskoleloven, og havnet i regjering. På grunn av valgsystemet. SV vil ikke at du skal velge skole selv – men folk flest er uenig.

De tre nåværende regjeringspartiene fikk i 2005-valget færre stemmer samlet enn de 4 partiene som er i opposisjon, men på grunn av valgsystemet fikk de flertall av mandatene.

Dette har gitt den dramatiske effekt for friskolene at regjeringen har frosset antallet friskoler på dagens nivå, nektet å godkjenne skoler som oppfyller lovens krav, trukket tilbake tidligere godkjennelser, og jobber med en ny lov for private skoler. På skoleområdet skal tilstanden tilbake til før Kristin Clemet.

Bruker statens makt mot alternativer
Hele holdningen til friskoler preges av SVs generelle syn på forholdet mellom stat og individ, mellom friheten til selv å velge og holdningen om at politikerne skal velge for deg.

Istedenfor å akseptere valgfriheten og konkurransen, og satse på å gjøre den offentlige skolen så god at den vinner i valget mellom offentlige og private løsninger, har regjeringen valgt å bruke statens makt til fordel for løsningene SV synes er mest positive; de offentlige.

Istedenfor å vise at offentlige tjenester faktisk er de beste i fri konkurranse, velger man istedet å forby konkurransen.

Ikke overklassepreg
Å snakke om store klasseskiller i Norge er egentlig tøvete, men likefullt har det vært sosialistenes argument (på ramme alvor!) at private skoler skaper klasseskille.

Nå viser en stor undersøkelse at privatskolene i Norge ikke har noe preg av overklasse. De rekrutterer sine elever fra et bredt lag av befolkningen, ifølge VG. Dette betyr at ikke bare de som har råd til det, velger privatskole. Alle foreldre som har omsorg og omtanke for sine barns hverdag og fremtid, forsøker å gjøre best mulige valg for avkommet. Da tenker man naturligvis på hvilke skoler som kan gi barnet den beste starten.

Og hvilke skoler det er? Ifølge den mest omfattende undersøkelsen noensinne gjort på dette, lærer elevene mest på friskolene, ifølge Dagsavisen.

SVs løsning er å lage forbud mot flere friskoler!

Folket uenig med SV
I Politisk kvarter i NRK radio idag, er det gjennomført en undersøkelse som viser at bare 28% er enige med SV. Over 60% er mot.

Når man kan velge mellom ulike typer tannpasta, øl, TV, feriemål og annet forgjengelig, burde det være en selvfølge at man også har rett til å velge noe så viktig som sine barns utdannelse.

Slik er det dessverre ikke.

Man burde også få lov til å bruke sine egne penger til å investere i sine barns utdannelse. Dette har ingenting med om man har god råd eller ikke, men hva man velger å prioritere.

Som vi tidligere har skrevet på Liberaleren, koster det ca 700 kr måneden å gå på en privat barneskole (St. Sunniva i Oslo). Ingen uoverkommelig pris.

Men SV foretrekker at vi sitter hjemme med rødvin og ost. Forbruk er bedre enn investering, ihvertfall når det kommer til skole, ifølge miljøpartiet SV.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

SV’s prisargiment er merkelig, for se på barnehavene. Dersom SV hadde holdt det de lovet, hadde barnehaveprisen vært 1.750 kroner måneden. «Alle» skal altså ha råd til å betale 1.750 kroner i måneden for å ha poden i barnehaven, mens bare overklassen har råd til å ha poden i skolen for 700 kroner måneden, altså tusen kroner mindre. Ifølge Vergemålsloven kan manglende virkelighetsoppfatning føre til umyndiggjørelse; SV’s statsråder bør begynne å frykte for sin valgbarhet…

Roberth
15 years ago

Det er vel kanskje et poeng å presisere at det finnes to typer privatskoler: friskoler og andre. Friskolene følger friskoleloven og får statsstøtte, mens hvem som helst kan starte en privatskole på annet grunnlag (se http://minerva.as/?vis=nyhet&id=579).

Fjerner man friskolene, er det da bare disse privatskolene som vil eksistere, og disse vil som regel ta betraktelig mer fra foreldrene. Da får vi et større klasseskille mtp. utdanningsmuligheter.

Ove A. Vanebo
Ove A. Vanebo
15 years ago

Til Eivind Knudsen:
Etter min og de fleste lovtolkeres oppfatning, vil det nok være vanskelig å frata voksne mennesker – til og med SV-ere – deres myndighet med utgangspunkt i vergemålslovens bestemmelser. På den annen side er lov om umyndiggjøring godt egnet til dette formål.

Det bør videre nevnes at manglende virkelighetsoppfatning ikke er tilstrekkelig for å gjøre folk umyndige; virkelighetsoppfatningen må også være av en slik art at den medfører at den svekkede personen ikke kan dra omsorg for seg selv.

Per
Per
15 years ago

Det er jo latterlig at man skal kunne velge mellom hundreogørten forskjellige tannpastaer og oppvaskmidler, mens på de viktigste områdene i livet – deriblant skole, helse, eldreomsorg – skal man ikke kunne velge selv. Der skal liksom staten alltid vite hva som er best for alle. Like mye som det er den enkelte selv som vet best hvilken tannpasta han trenger, like mye vet han selv (eller familien) hvilke løsninger som passer best for den enkelte også på disse viktigste områdene i livet…

Fra arkivet