Ukategorisert

Kvinner kan styre

Kvinner kan styre, både i partiorganisasjoner, i kommunestyre, i Stortinget og i regjeringen uten noen former for kvotering.

Regjeringen vurderer å endre valgloven dersom Norge ikke får flere enn 17 prosent kvinnelige ordførere etter valget, skriver VG.

Liberaleren har tidligere skrevet at kommunalminister Åslaug Haga vurderer å sette viktige demokratiske spilleregler til side for å øke kvinneandelen i kommunestyrene. Liberaleren er imot alle former for kvoteringer. De beste bør velges, uten at vi vil komme med en definisjon på hva som er best for de ulike partiene.

Ingen skal beskylde Fremskrittspartiet for å være for kvotering. Partiet har heller ingen tradisjon for en slik praksis. Likevel når kvinner frem i partiet. Lokallaget i Lørenskog kan være et eksempel, der 6 av 10 kommunestyrerepresentanter er kvinner.

–Vi er flinke, sier partiformann Gro Veslemøy Svarthoel til Romerikes Blad.

Flinke kvinner, kvinner som vil ha posisjoner vil få det i et markede uten reguleringer. Kvoteringer er reguleringer som er med på å begrense konkurransen.

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
don Pedro
don Pedro
15 years ago

Det har slått meg at de kvinner som ivrer mest for kvotering gjerne er de kvinnene som ikke ville nå høye posisjoner på annen måte. Eller for å snu det på hodet; hvem er de mest innbitte motstandere av kvinnekvotering? Jo, kvinnelige næringslivsledere og gryndere. Dette er tusan så interessant.

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Det kan mycket väl vara så att många kvinnor blir diskriminerade, att «män väljer män» i varierande grad. Det betyder inte att jag är för kvotering, men visst kan det vara ett problem.

För övrigt vill jag överhuvudtaget inte ha några politiker, manliga eller kvinnliga, men det är en annan fråga.

Madeleine
Madeleine
15 years ago

Jeg kan være enig med Sjöberg i at iallfall de norske posisjonspolitikere er til mer skade enn gavn for folket for tiden. Jeg tror ingen bedriftseier, som er interessert i at virksomheten skal lønne segg, med velberådd hug velger bort en kvinne han vet han er dyktig, bare fordi hun ikke er mann. Det ville han tape på, og det vet han. Nei, det er nok andre grunner til at kvinner er så dårlig representert i styrene rundt forbi…

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Bjørn Magne Solvik skriver bl.a. ovan: «Flinke kvinner, kvinner som vil ha posisjoner vil få det i et markede uten reguleringer. Kvoteringer er reguleringer som er med på å begrense konkurransen.» Men han missar en sak. Politisk verksamhet är inte en marknad. Marknadsmekanismerna fungerar inte på politisk verksamhet. På en marknad harmonierar olika val med varandra. I politiken står olika val emot varandra. Jag kan äta köttbullar, och Bønna kan äta kjøttkaker på marknaden, utan att det ena hindrar det andra, och jag kan mycket väl ändra mig imorgon och äta kjøttkaker då, o.s.v., men i politiken gör du ett… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Desverre har du rett i at i politikken står ulike valg mot hverandre. Slik trenger det imidlertid ikke være, mye av problemet skyldes at politikk og økonomi blandes. Den lovgivende forsamling blir en kamparena for å karre til seg økonomiske goder. Om bønder får subsidier står dette valget imot konsumenter og skattebetaleres ønsker. En lov som sier det er forbudt å skade eller stjele fra andre står ikke imot noens ønsker. Ok kanskje noens men flertallet vil slutte opp om slike lover og ha moralsk støtte til å kunne tvinge resten til å følge dem. Om alle vil spise kjøttkaker… Read more »

Brita Staal
Brita Staal
14 years ago

Det er noen ting du tar feil i i ditt innlegg. Det har vært kvotering innen kommunestyrer i flere år, og dette har også hatt svært positive effekter på å snu holdningen i styrer hvor en liten gruppe har fått lov til å styre over lengre tid (Les forskning av Mari Teigen, Ingerid Guldvik m.fl.). Du har også en noe feilaktig kommentar når du mener at «De beste bør velges..» . Ved liberal kvotering(den formen vi nå har i noen ansettelsesprosedyrer/opptaksprosedyrer og kommunestyrer) er det bare når to like kompetente/kvalifiserte søkere står likt at kjønnsargumentet får gjelde. Dette gjelder som… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Objektivt sett er eksakt likhet en illusjon. Den ene vil alltid være mer eller mindre kompetent enn den andre. Den som vurderer kan bare komme så nærme sannheten som kvaliteten på det skjønnet denne personens besitter. Med kvoteringstanker i hodet kan det godt hende at personen som vurderer tipper over, en feilaktig vurdering kan bli riktig, mens en riktig vurdering kan bli feil.

Brita Staal
Brita Staal
14 years ago

Bjørn Magne: Kommuneloven av 1993 (Lov for Kommuner og Fylkeskommuner) med krav om at alle politiske utvalg skal være representert med 40% av hevrt kjønn(paragraf 36-38). Men de første regler om kjønnskvotering til politiske utvalg kom alt i 1981, og minimumskvota var inne allerede i 88´, men da kunne man jo stryke kandidatene før valg, noe som ble borte ved loven i 93`. Men det kan jo være det samme. Poenget her er vel at alle, så langt man stiller med lik kompetanse, skal ha like muligheter, og at det på grunn av holdninger hos de med makt ikke er… Read more »

Fra arkivet