Ukategorisert

Foreslår varsom plakat for bloggere

De fleste papir- og nettaviser, magasin, fjernsyns – og radiostasjoner i Norge har frivillig gått med å følge Vær varsom-plakaten. Liberaleren er en av de aktørene som ikke følger den vedtatte retningslinjen for god presseskikk, uten at det har hatt stor negativ betydning.

Direktør i Press Complaints CommissionTim Toulmin, etterlyste nylig et sett med etiske retningslinjer for bloggere, ifølge Dagbladet.

Tim Toulmin er visstnok ikke for et internett regulert av myndighetene, men han mente at de som blogger burde følge normene helt frivillig. Hvem som skal vedta reglene eller normene og hvordan dette skal reguleres sa han fint lite om, ifølge Dagbladet.

Liberaleren har ikke noe imot etiske restriksjoner på hva som skrives. Vi har selv slike grenser for hva vi anser som akseptabelt. Det vil likevel være skummelt om alle som skriver på hjemmesider eller en blogg følger de samme retningslinjene, slik som det i dag er for papir- og nettaviser, magasin, samt TV- og radiostasjoner i Norge.

Vær varsom-plakaten har blitt til gjennom demokratiske prosesser blant journalistene. De har votert over hva som er god presseskikk. Det er svært interessant hvordan tilsynelatende kritiske journalister, redaktører og aviseiere er villige til å ofre sin egen dømmekraft til fordel for et flertallstyranni. Det vil være tilsvarende skummelt om bloggere skal igjennom den samme prosessen som har vært vanlig i medstrømsmedia. Mangfoldet vil reduseres, og det vil bli umulig å administrere en lignende ordning for ”hjemmesideredaktørene”.

Hva som i dag regnes som god presseskikk endrer seg stadig i forhold til ulike forhold i samfunnet. Eller mer presist: Det endrer seg i forhold til hva en majoritet i Presseforbundet mener er rett. Når dette er vedtatt, føler journalister og medstrømsmedia seg forpliktet til å følge disse retningslinjene.

Et mangfold av etiske vurderinger blir redusert ned til en monopolistisk fasit. Det er skremmende at journalister ikke har gjort opprør mot et slikt meningsdiktatur. Erfaringene fra medstrømsmedia er brede nok til at bloggere ikke bør gå i den samme fellen. Ja til etiske restriksjoner, men nei til monopolistisk fasit.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer