Ukategorisert

Den grusomme stat

Liberaleren synes synd på Jan Åsheim Solli og andre som nekter slaveriet, vernepliktstjenesten. Solli har vært i fengsel en gang for det såkalte lovbruddet, men staten gir seg ikke. Den nye runden er i gang.

Vi skrev om Jan Åsheim Solli første gang 17. desember 2005. Da var han på tur til Vadsø kretsfengsel for å ha nektet å avtjene militærtjenesten. Han fikk en straff på to og en halv måned, pluss to ukers betinget fengsel. Han måtte sone 60 dager av straffen.

Det har vært vanlig at militærnektere får nye innkallelser fra Forsvaret når straffen er sonet. De som fortsatt nekter, får mer straff. Etter runde nummer to i fengsel, er saken som regel over. I alle fall målt i antall fengselsdøgn og sanksjoner fra staten.

Sollis kommentar
I dag tidlig sendte Jan Åsheim Solli en kommentar på artikkelen Liberaleren skrev i desember i fjor. Han kunne fortelle at han hadde sonet 60 dager i Vadsø kretsfengsel, og at Forsvaret hadde sendt han en ny innkallelse om å avtjene førstegangstjenesten i Stavanger Sjøforsvar i januar 2007. Han spør om vår mening om dette, og om Liberaleren har noen råd til han.

Nei, vi skal ikke komme med et personlig råd. Det er hans liv, og han må selv bestemme hva han skal gjøre, med de ulempene og fordelene det medfører. Vi vil legge til at vi synes han er tøff som nekter, og hadde flere gjort som han ville det ikke ha vært en vernepliktstjeneste i dag. Han kunne ha valgt den enkle løsningen med å utnytte systemet gjennom løgn og fanteri, og dimittert på en enkel måte. Han valgte den tunge veien og det gir respekt, i alle fall i Liberalerens redaksjon.

Liberaleren mener vernepliktstjenesten er slaveri. Vi mener at staten ikke skal påtvinge noen en tjeneste mot deres vilje. At folk blir satt i fengsel to ganger for samme ”forbrytelse” er meningsløst. Vi regner det som samme ”forbrytelse” selv om det kommer flere innkallelser.

Dommen i Høyesterett
Jan Åsheim Solli og andre militærnektere bør lese artikkelen Liberaleren skrev 8. juni i år. Der omtaler vi dommen der Høyesterett bestemte at norske ungdommer skulle slippe fengsel for å nekte førstegangstjenesten. Vi snakket også med advokat John Christian Elden som redegjorde for dommen som slår fast at ingen skal få fengsel bare fordi de ikke møter til tjeneste.

Liberaleren anbefaler denne artikkelen. Vi ber også Jan Åsheim Solli ta kontakt med en advokat som har kjennskap til militærnektersaker, en advokat som har forståelse for det liberale ståstedet.

Liberaleren ønsker Jan Åsheim Solli lykke til videre!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer