Ukategorisert

Norsk kamp mot skatteparadiser

Finansminister Kristin Halvorsen og bistandsminister Erik Solheim (begge SV) sier de vil bekjempe korrupsjon i u-land – men er egentlig ute efter de såkalte skatteparadisene. Hva med den nasjonale selvråderetten?

SV som nei-parti holdt fanen høyt i EU-kampen på 1990-tallet, og skulle ha seg frabedt utenlandsk diktat av hva som skulle stå i Norges lovbok. Motstanden mot diverse EØS-direktiver har også vært stor fra den kanten.

Den nasjonale selvråderetten var truet, fikk vi vite.

Den hører vi ikke mye om når SVs nåværende og forrige leder varsler at de vil bekjempe andre lands skatteregler. Nærmere bestemt land de definerer som skatteparadiser. Det passer seg kanskje dårlig for et parti som var mot EU av hensyn til den nasjonale selvråderetten å markedsføre sin kampanje med at andre land ikke bør ha så mye selvråderett at de kan ha et vesentlig lavere skattenivå enn det norske. Derfor kalles kampanjen en kamp mot korrupsjon.

Korrupsjon er jo som kjent noe som i hovedsak foregår utenfor Norge – og helst i den 3.verden.

Det er på tide å sette korrupsjon på toppen av dagsorden i FN, Verdensbanken, G8, OECD og alle internasjonale fora der Norge deltar, sier utviklingsminister Solheim. Til E-24. Men landenes rett til selv å bestemme sine skatteregler og sitt skattenivå trenger vi kanskje ikke ta opp?

Spesialrådgiver Eva Joly sier til E-24 at det er en «intelligent måte å bekjempe korrupsjon på» når Norge bidrar økonomisk og faglig til å bygge opp lokale institusjoner som kan bekjempe korrupsjon. Nigerias Økokrim, Economic and Financial Crimes Commision, er bygget med norsk støtte.

Er det nå så sikkert at lavskatteland automatisk er land med mye korrupsjon? Ville SV for eksempel definere Estland som et skatteparadis som bør bekjempes?

Eller er det slik at korrupsjonen først og fremst finnes i de land der pengene blir ført ut fra?

Kan det hende at når u-landene tappes for penger, så er det diktatorer og deres håndtlangere som først og fremst er ansvarlige? I land der SV ikke har ropt høyest om at bør innføre demokrati?

Burde ikke SV i regjering først og fremst bidra til at u-land oppnår stabile demokratier, og markedsøkonomi? For det er jo nettopp i diktaturer og der det er monopoler at penger og varer kan lures unna uten at de skyldige risikerer å havne i offentlighetens lys. Varslere kan jo bare fengsles med anklage om regimefiendtlig virksomhet.

Problemet er at hvis SV skulle stå høyt på barrikadene for innføring av demokrati i u-land, vil det som betraktes som fyrtår for mange av deres egne bli borte. For eksempel Cuba.

Høyskattepartiet SV, som er for nasjonal selvråderett, burde akseptere at andre land kan se fordeler av å ha et lavt skattenivå, og lovverk som ikke er fullt så fiendtlig innstilt til privat virksomhet. Det er ikke alle som har Norges naturressurser og velstand.

Det finnes andre måter å bekjempe korrupsjon på enn å sørge for at norsk skattenivå blir standarden i verden.

Den norske prektigheten og arrogansen lyser lang vei av «antikorrupsjons»-kampanjen. Høyskattepartiet SV bør tenke seg om en gang til.

Nasjonal selvråderett til å bestemme egne lover og egen utvikling skal også gjelde for andre – ikke bare Norge.

Eksempler på såkalte skatteparadiser: Cayman-øyene, Nauru, Andorra, Vanuatu.

Også en norsk kommune kunne etablere seg som skatteparadis. Men den tiden er forlengst borte.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer