Diverse, Magasin

Rettsstatens sorte flekker

Fredrik Fasting Torgersen fikk idag avslått begjæringen om å gjenoppta sin sak. Han ble dømt for drap i 1958, men har alltid hevdet sin uskyld.

Liberalister vil mene at et samfunn som ikke bygger på rettsstatens prinsipper, ikke er et fritt samfunn. Selv i slike samfunn er det mye som kan svekke den enkeltes rettssikkerhet. Politi, påtalemyndighet og dommere kan ha fordommer, gjøre en dårlig jobb, være partiske, eller på en eller annen måte «kjøpt og betalt».

Liberaleren anså det som et fremskritt da Norge fikk sin kommisjon for gjenopptagelse av straffesaker.

Den norske rettsstaten har sorte flekker. Per Liland og Fritz Moen er blitt renvasket flere tiår efter at rettssystemet dømte dem for forbrytelser de ikke hadde begått. Liland og Moen fikk sine saker prøvet på ny ved iherdig innsats fra privatpersoner. Blant annet Tore Sandberg, som nå er blitt hedret av regjeringen for sin innsats.

Fredrik Fasting Torgersen har jobbet i mange år for å få gjenopptatt sin sak. Flere justisministre har bedt ham søke benådning – men bare skyldige kan søke om slikt. Isåfall ville Torgersen med en søknad innrømmet skyld. Men han hevder jo det motsatte.

Bevisene mot Torgersen kan ikke efterprøves. Drapet på Rigmor Johnsen er ikke den eneste forbrytelsen Torgersen er dømt for. Men det er også reist tvil ved andre dommer. Det er ikke bare i våre dager at media er tabloide. I dagens Dagbladet beskyldes media for å ha bidratt til at Torgersen ble dømt – fremfor å bedrive kritisk journalistikk mot maktens menn. For påtalemyndigheten er en del av statsmakten.

Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker har altså avslått Torgersens begjæring. Og i sin innstilling sables begjæringen fra Torgersen og hans medhjelpere ned.

Det er flere som har håpet at Torgersen skulle få gjenopptatt saken i sin fulle bredde, i et rettssystem som bør ha utviklet seg til det bedre siden 1958.

Slik skulle det ikke gå.

Torgersen erklærer at han fortsetter kampen for å bli renvasket. Helt til Strasbourg om nødvendig.

Det er bra. Den norske rettsstaten kan ikke leve med slik tvil som er reist i Torgersen-saken.

Mest lest

Arrangementer