Diverse, Magasin

Rettsstatens sorte flekker

Fredrik Fasting Torgersen fikk idag avslått begjæringen om å gjenoppta sin sak. Han ble dømt for drap i 1958, men har alltid hevdet sin uskyld.

Liberalister vil mene at et samfunn som ikke bygger på rettsstatens prinsipper, ikke er et fritt samfunn. Selv i slike samfunn er det mye som kan svekke den enkeltes rettssikkerhet. Politi, påtalemyndighet og dommere kan ha fordommer, gjøre en dårlig jobb, være partiske, eller på en eller annen måte «kjøpt og betalt».

Liberaleren anså det som et fremskritt da Norge fikk sin kommisjon for gjenopptagelse av straffesaker.

Den norske rettsstaten har sorte flekker. Per Liland og Fritz Moen er blitt renvasket flere tiår efter at rettssystemet dømte dem for forbrytelser de ikke hadde begått. Liland og Moen fikk sine saker prøvet på ny ved iherdig innsats fra privatpersoner. Blant annet Tore Sandberg, som nå er blitt hedret av regjeringen for sin innsats.

Fredrik Fasting Torgersen har jobbet i mange år for å få gjenopptatt sin sak. Flere justisministre har bedt ham søke benådning – men bare skyldige kan søke om slikt. Isåfall ville Torgersen med en søknad innrømmet skyld. Men han hevder jo det motsatte.

Bevisene mot Torgersen kan ikke efterprøves. Drapet på Rigmor Johnsen er ikke den eneste forbrytelsen Torgersen er dømt for. Men det er også reist tvil ved andre dommer. Det er ikke bare i våre dager at media er tabloide. I dagens Dagbladet beskyldes media for å ha bidratt til at Torgersen ble dømt – fremfor å bedrive kritisk journalistikk mot maktens menn. For påtalemyndigheten er en del av statsmakten.

Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker har altså avslått Torgersens begjæring. Og i sin innstilling sables begjæringen fra Torgersen og hans medhjelpere ned.

Det er flere som har håpet at Torgersen skulle få gjenopptatt saken i sin fulle bredde, i et rettssystem som bør ha utviklet seg til det bedre siden 1958.

Slik skulle det ikke gå.

Torgersen erklærer at han fortsetter kampen for å bli renvasket. Helt til Strasbourg om nødvendig.

Det er bra. Den norske rettsstaten kan ikke leve med slik tvil som er reist i Torgersen-saken.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
don Pedro
don Pedro
15 years ago

Det at en forbryter hevder han er uskyldig er i seg selv ikke nok til å skape berettiget tvil om forbryterens skyld. Det er her verdt å merke seg at Quisling til sin død – bokstavlig talt – hevdet sin uskyld. Dette forhindret ikke at han søkte benådning både til Kongen og faktisk også til Josef Stalin. Det kan settes spørsmålstegn ved om gjenopptagelseskommisjonen er itråd med Grunnlovens regler, ettersom Grunnloven fastsetter at kun domstoler med kvalifiserte dommere har anledning til å avsi rettskraftige dommer i straffesaker. Når nå Regjeringen har opprettet en kommisjon som skal overprøve – eller ikke… Read more »

Fredrik T
Fredrik T
15 years ago

Torgersen nekter å avgi hår for DNA prøve fordi han frykter at Politi/påtalemyndighetene skal ha plantet hans hår på offerets kåpe !

Sier vel alt om nivået i denne saken !!

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Denne avgjørelsen er ikke en rettsstat verdig.

Se også:

http://www.dyrkmammon.no/index.php?entry=entry061208-061016

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dersom kommisjonens rapport finnes tilgjengelig i elektronisk form på internett, hadde det vært fint om Liberaleren kunne legge ut en direktelink til denne, eller i det minste fortelle på hvilken hjemmeside den evt. var å finne. Hadde vært artig å lese rapporten i sin helhet, ikke bare de summariske gjengivelsene i avisene, farvet etter hva den enkelte journalist mener om Torgersen.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
15 years ago

Google er din venn.

Du finner rapporten på linken under.

http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/Avgj_20061208_I.pdf

Odvar
15 years ago

Vissvass og gjengrodde stier.

Fra arkivet