Diverse, Magasin

Den delen av sannheten som ikke nevnes

Augusto Pinochet er død. Jeg gråter ikke av den grunn. Jeg ergrer meg imidlertid over selektiv historieskriving i norske medier i forbindelse med Chile og Pinochet.

Jeg skal ikke skrive om overgrepene som Pinochets regime gjennomførte spesielt i de første årene. Jeg skal heller ikke skrive om Chiles økonomiske mirakel eller en diktators fredelige avgang. Jeg vil derimot rette fokus på en side ved Pinochets kupp som ikke har vært omtalt i norske medier.

Det eneste som sies i norske medier er at han gjennomførte et blodig militærkupp med støtte fra USA:

La oss derfor trekke frem noen interessante faktaopplysninger:

Fakta 1:

Ved presidentvalget i 1970 fikk Allende 36,6 % av stemmene. Sentrumskandidaten fikk 28,1% av stemmene og høyrekandidaten fikk 35,2% av stemmene. Allende fikk altså ikke et flertall av stemmene. I henhold til chilensk politisk tradisjon ble han som den som fikk flest stemmer, valg til president av et flertall i parlamentet.

Fakta 2:

Ved parlamentsvalget i 1973 ble resultatet 38,7% til venstresiden, 36,5% til sentrum og 24,7% til høyresiden. Ved valget i 1969 var tallene 31,7% til venstresiden, 44,5% til sentrum og 20,9% til høyresiden. Et sentralt poeng er at sentrum mellom 1969 og 1973 hadde fått en betydelig avskalling på venstresiden og således var gått betydelig til høyre politisk.

Fakta 3:

I løpet av presidentperioden ble Allende beskyldt for å gjennomføre en rekke handlinger som krenket konstitusjonen og som ble oppfattet som en trussel mot det chilenske demokratiet. I forbindelse med parlamentsvalget i 1973 håpet sentrum-høyre å få 2/3-flertall i parlamentet, noe som ville gjort det mulig å kaste Allende fra makten på en legitim måte. De fikk kun 61,2% oppslutning.

Fakta 4:

Et flertall i det chilenske parlamentet bad høsten 1973 militærsjef Augusto Pinochet om å ta makten fra president Allende. Noe som Pinochet gjorde.

Kommentar

Analysen er således ganske enkel. Allende hadde ikke flertall i folket i hverken i 1969, 1970 eller i 1973. Det samme flertallet i parlamentet som gav ham makten i 1970, mente i 1973 at han burde avsettes. De mente det så sterkt at de bad militærsjefen om å gjennomføre et militærkupp.

Var kuppet legitimt? Det avhenger av om Allende faktisk krenket konstitusjonen. Det har jeg ikke nok innsikt i chilensk lov til å vurdere.

Var kuppet moralsk? Det er i hvert fall grunn til å stille spørsmålstegn ved den ensidige fordømmelsen av selve kuppet. Det er forresten viktig å huske på at et kupp kan være legitimt uten at det påfølgende regime er legitimt av den grunn.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
15 years ago

En utmerket og betimelig kommentar fra Bent Johan. Å avsette Allende var en bra ting, men regimet som erstattet ham var forkastelig.

Trond
15 years ago

Det er vel heller ingen grunn til å sørge over 17 års diktatur med kontinuerlige brudd på menneskerettigheter og krenking av individets frihet eller hva??
Å nei mannen var sikkert tilhenger av skattelttelser og da er vel alt greit.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Trond, det er en fordel å ta av seg fordommens skylapper før man leser en artikkel!

Hvis du hadde gjort det ville du lagt merke til følgende:

1) Jeg gav ingen som helst støtte til Pinochets regime, snarere tvert imot.

2) Poenget var å få frem svært relevant informasjon om et kupp hvis fremstilling i norsk offentlighet er fullstendig dominert av ensidig propaganda fra venstreintellektuelle på 70-tallet.

Pleym
Editor
15 years ago

I motsetning til en del konservative er liberalister motstandere av diktatur uansett. Men noen ganger kan det hende at heller ikke en demokratisk valgt leder har legitimitet, som i tilfellet Allende. Denne typen problemstillinger er altfor lite diskutert i Norge. Er f.eks et valg legitimt hvis under 50% av de stemmeberettigede deltar? Når det gjelder Chile skal det også legges til at landet har hatt en helt bemerkelsesverdig økonomisk suksess de siste 20 årene. Jeg skal ikke påstå at det skyldes diktaturet, men kanskje at Chile ikke har latt nasjonalisme, populisme eller sosialisme styre økonomien sin? Chile har en «sosialistisk»… Read more »

Per
Per
15 years ago

Takk for en meget god og innsiktfull artikkel. Pinochet var grusom, det unnskylder likevel ikke selektiv historieskriving av mediene. Alle fakta bør på bordet. Igjen takk til skribenten!

Fra arkivet

 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Frihet, likhet og brorskapFrihet, likhet og brorskap
  14. juli feirer Frankrike den store revolusjonen i 1789.
 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.