Magasin

Den delen av sannheten som ikke nevnes

Augusto Pinochet er død. Jeg gråter ikke av den grunn. Jeg ergrer meg imidlertid over selektiv historieskriving i norske medier i forbindelse med Chile og Pinochet.


Jeg skal ikke skrive om overgrepene som Pinochets regime gjennomførte spesielt i de første årene. Jeg skal heller ikke skrive om Chiles økonomiske mirakel eller en diktators fredelige avgang. Jeg vil derimot rette fokus på en side ved Pinochets kupp som ikke har vært omtalt i norske medier.

Det eneste som sies i norske medier er at han gjennomførte et blodig militærkupp med støtte fra USA:

La oss derfor trekke frem noen interessante faktaopplysninger:

Fakta 1:

Ved presidentvalget i 1970 fikk Allende 36,6 % av stemmene. Sentrumskandidaten fikk 28,1% av stemmene og høyrekandidaten fikk 35,2% av stemmene. Allende fikk altså ikke et flertall av stemmene. I henhold til chilensk politisk tradisjon ble han som den som fikk flest stemmer, valg til president av et flertall i parlamentet.

Fakta 2:

Ved parlamentsvalget i 1973 ble resultatet 38,7% til venstresiden, 36,5% til sentrum og 24,7% til høyresiden. Ved valget i 1969 var tallene 31,7% til venstresiden, 44,5% til sentrum og 20,9% til høyresiden. Et sentralt poeng er at sentrum mellom 1969 og 1973 hadde fått en betydelig avskalling på venstresiden og således var gått betydelig til høyre politisk.

Fakta 3:

I løpet av presidentperioden ble Allende beskyldt for å gjennomføre en rekke handlinger som krenket konstitusjonen og som ble oppfattet som en trussel mot det chilenske demokratiet. I forbindelse med parlamentsvalget i 1973 håpet sentrum-høyre å få 2/3-flertall i parlamentet, noe som ville gjort det mulig å kaste Allende fra makten på en legitim måte. De fikk kun 61,2% oppslutning.

Fakta 4:

Et flertall i det chilenske parlamentet bad høsten 1973 militærsjef Augusto Pinochet om å ta makten fra president Allende. Noe som Pinochet gjorde.

Kommentar

Analysen er således ganske enkel. Allende hadde ikke flertall i folket i hverken i 1969, 1970 eller i 1973. Det samme flertallet i parlamentet som gav ham makten i 1970, mente i 1973 at han burde avsettes. De mente det så sterkt at de bad militærsjefen om å gjennomføre et militærkupp.

Var kuppet legitimt? Det avhenger av om Allende faktisk krenket konstitusjonen. Det har jeg ikke nok innsikt i chilensk lov til å vurdere.

Var kuppet moralsk? Det er i hvert fall grunn til å stille spørsmålstegn ved den ensidige fordømmelsen av selve kuppet. Det er forresten viktig å huske på at et kupp kan være legitimt uten at det påfølgende regime er legitimt av den grunn.

Mest lest

Arrangementer