Ukategorisert

Vanskelig å få servering i sentrum

–Dette er et samarbeid med politiet for å få ned antall voldelige episoder i sentrum. Jeg vil si at den første helgen var positiv. Sentrum var ryddet klokken 04 natt til søndag, sier Arbeiderpartiets Brith Fjalestad til Liberaleren.

I Tønsberg sentrum er det forbudt å selge mat etter klokken 03:00. Loven trådde i kraft i helgen, og forbudet har fått omtale i media, blant annet i TV2 Nettavisen.

Liberaleren ringte Brith Fjalestad, en hyggelig politiker, som har et annerledes politisk syn enn det som råder i Liberalerens redaksjon.

Bruker bevillingene
For Liberaleren, som er imot alle former for bevillinger, er det merkelig at politikerne vil sette restriksjoner for omsetning av varer og tjenester. Arbeiderpartipolitikeren er uenig, og mener dette er et positivt prøveprosjekt for å få ned antall voldelige episoder i sentrum.

–Vi har, for å forklare det enkelt, satt restriksjoner for bevillingene på salg av mat i sentrum. Det er et samarbeid mellom kommunen og politiet. Vi gjør dette for å få bukt med volden, sier Fjalestad.

Serveringsplasser, blant annet bensinstasjoner, utenfor sentrum kan fortsatt servere gjester pølser, hamburgere, pizza og andre ting som står på de ulike menyene. Liberaleren synes det er merkelig at politikerne i Tønsberg godtar forskjellsbehandlingen mellom ulike aktører, en forskjellsbehandling som gir konkurransevridning.

Et forsøk
Ordningen er en forsøksordning. Den skal vare i tre måneder. Etterpå skal politikerne oppsummere ordningen. Politikeren Liberaleren snakket med var veldig positiv etter den første helgen med matforbudet.

–Sentrum var blåst klokken 04, i alle fall en time før det bruker å være rolig i sentrum. Det var så vidt jeg vet ikke mange voldelige episoder denne helgen, sier Fjalestad.

Liberalerens skribent er overbevist om at folkemassen forflytter seg med slike forbud. Var det samling i sentrum tidligere, er det nå flere privatfester eller folkeansamlinger på bensinstasjoner utenfor sentrum. Det er vanskelig å få gehør for slike argument hos sosialdemokrater.

SV var imot
På spørsmål om det var bred politisk enighet i Tønsberg om dette forbudet svarte arbeiderpartipolitikeren litt overraskende at en del var imot, blant annet SV.

–SV var imot, men de var imot av andre årsaker enn like konkurransevilkår og et fritt marked. De ville angripe alkoholen. De mener den er utgangspunktet for bråket i sentrum, sier Brith Fjalestad.

Avslutningsvis kan vel skribenten legge til at det er bedre med en unødvendig restriksjon på et begrenset område enn stopp i skjenking av øl, vin og brennevin. Heldigvis for befolkningen i Tønsberg er ikke SV spesielt store i byen. Det er ille med matforbud, men det ville ha vært verre om det ble alkoholforbud. Det ville i alle fall ha ført til tilstander ingen politikere bør forsvare.

Tags:

Mest lest

Arrangementer