Ukategorisert

Plakatbagatellen

Det er ikke lov å vise på plakaten at ”Været er presentert av Altaposten – din lokale mediekanal”. Det skal være at ”Været blir presentert av Mediehuset Altaposten”. Bagateller er det Medietilsynet driver med til daglig.

Faste lesere av Liberaleren vil kanskje protestere på dagens ingress. Det er nemlig ikke en bagatell at en fjernsynskanal ikke får fremføre det budskapet som kanalen mener er best. Det er et klart brudd med ytringsfriheten og eiendomsretten, to viktige moment for liberalister. TV-Nord bør ha rett til å vise den reklamen eller de sponsorplakatene de vil, både før, etter og under innslagene.

Medietilsynet har kontrollert 8 konsesjonærer for lokal-tv for brudd på sponsor – og reklamereglene. Seks av disse har etter Medietilsynets vurdering identifisert sponsorer i strid med regelverket.

Det er for eksempel ikke lov å si at ”Været er presentert av Altaposten – din lokale mediekanal”. Det kan ifølge tilsynet oppfattes som et salgsmoment lokalt. Hadde TV-Nord brukt ”Været blir presentert av Mediehuset Altaposten” ville det ikke ha vært i strid med regelverket.

Myndighetene har bestemt at det skal være et klart skille mellom sponsing og reklame. Sponsoridentifisering skal utformeres nøytralt, noe som er vanskelig ettersom bedriftsnavn eller logo ofte må fremvises på sponsorplakaten. Det er ikke tillatt å gi tilleggsinformasjon om sponsor gjennom bruk av slagord, utsagn, bilde, lyd eller lignende som kan knyttes til sponsor eller sponsorens virksomhet.

Dette beviser at staten gjennom Medietilsynet er med på å redigere programinnholdet i fjernsynskanalene i Norge. Liberaleren vil fjerne statens makt på dette området, og det er på tide politikerne følger vårt råd.

Tags:

Mest lest

Arrangementer