Ukategorisert

Minside.no er lansert

I dag åpnet portalen som er ment å samle hele det offentlige Norge i en internettportal. Måler er at innbyggerne lett skal finne frem til informasjon og tjenester fra stat og kommuner.

Minside.no skal være, i følge målsetningen, en brukervennlig inngangsport til det offentlige Norge. Portalen tilgjengeliggjør flere tjenester på ett sted. Det er de ulike offentlige etatene og virksomhetene som fortsatt har ansvaret for tjenestene på samme måte som de hadde før portalen ble åpnet.

Sikkerhet og personvern skal være godt ivaretatt i Minside.no. Innbyggerportalen skal ikke være et nytt stort register med all informasjon om norske innbyggere. Minside tilgjengeliggjør kun data som allerede er registrert i ulike offentlige registre. Minside gjør oppslag i ulike registre, men informasjonen lagres ikke i Minside. Denne portalen lagrer et minimum av data som muliggjør at alle kan opprette sin egen personlige side i Minside. Dataene blir liggende i registrene hos etater som leverer tjenesten. For eksempel er alle data relatert til skatt, fremdeles i Skatteetaten sine registre.

Portalen skulle opprinnelig ha vært lansert i juni 2005, men har blitt usatt på grunn av fordi man slet med å få til løsninger for den såkalte sikkerhetsportalen med elektronisk ID, eller eID, som skulle garantere sikker utveksling av sensitive personopplysninger i tjenesten. Noen av medlemmene i Liberalerens redaksjon har i dag prøvd ulike deler av portalen. Det ser faktisk ganske grei ut, i alle fall så langt.

Internett og datateknologien gir enorme muligheter for å effektivisere offentlig sektor. I utgangspunktet fjerner ikke teknologien byråkrati, lover og regler, men det kan gi økt service for en billigere penge som kommer skattebetalerne til gode. Lavere kostnader kan brukes på nye felt i offentlig sektor eller til skattelettelser som Liberaleren ønsker. Ja, Liberaleren regner fortsatt skatt som tyveri.

Riktig satsing på den nye datateknologien kan gi døgnåpne kontor, uten personer tilstede. Det kan forenkle alt fra skjemaveldet til trygdeytelser og valgordninger. Derfor ser vi med spenning på den nye portalen som er ment å samle hele det offentlige Norge i en internettportal.

Liberaleren er ikke tilhenger av en stor offentlig sektor, selv om den forenkles gjennom en portal på internett. En stor stat reduserer fri konkurranse, tar frihet gjennom skatter og avgifter, lover og regler. Vi roper ikke ut halleluja for den nye portalen, men vi ønsker å effektivisere offentlig sektor. Minside.no kan være et virkemiddel for en bedre, enklere, billigere og mindre stat.

Liberaleren har flere ganger skrevet om portalen, lenge før den ble åpnet. Meyer vil ha en enklere hverdag og Det moderne Norges IT-problemer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer