Ukategorisert

Kan kreve redusert skatt

En ny dom i Høyesterett betyr i praksis at du kan kreve deler av tilleggsskatten tilbake.

Ettersom Liberaleren regner skatt som tyveri ble vi nødt til å hente en nyhet fra VG.no i dag. Med Dine Penger som kilde går VG igjennom en en dom fra Høyesterett der det heter at tilleggskatten også kan settes ned til 15% for ikke å ha levert selvangivelse dersom ligningskontoret allerede kjenner til opplysningene. Staten har altså i en del saker stjålet mer enn den har lov å stjele gjennom tilleggsskatt.

Har du glemt å levere selvangivelsen og blitt pålagt å betale tilleggsskatt, da kan det være at tilleggsskatten din har blitt satt for høyt, noe som svir godt for en god del personer når ekstraregningen fra staten kommer.

VG.no bruker et godt eksempel som synliggjør tyveriet på en god måte. La oss si at du betaler ordinær skatt på 150.000 kroner og blir ilagt tilleggsskatt på 30%: Regningen blir da 45.000 kroner pluss renter. Er tilleggsskatten bare 15%, blir regningen på 22.500 kroner pluss renter. Det er altså mye å tjene på å redusere tilleggskatten til 15%.

Det var for inntektsåret 2005 over 23.000 skattebetalere som måtte betale tilleggskatt. Mange av disse bør klage på tilleggskatten fra ligningsmyndighetene.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konservativ Vaktbikkje
Konservativ Vaktbikkje
15 years ago

Men Liberaleren anerkjenner da vel ikke Høyesterett? Høyesterett er et statlig organ som bruker penger staten har stjålet fra oss til å avsi dommer som får betydning for hele landet. Altså; først tyveri, så handlingstvang, idet Høyesteretts prejudikater om enn indirekte kan pålegge borgerne dette eller hint handlingsmønster. Dere bør jo være mot høyesterett, da statlig rettsvesen som system, nettopp fordi det er statlig og finansieres med stjålne penger. Men jeg registrerer at når Høyhesterett går deres vei – som nå, og i spørsmålet om verneplikten – da er dere såre fornøyd med domstolens virksomhet.

anarkisten
anarkisten
15 years ago

Konservativ Vaktbikkje, slutt med slikt tullprat. Det du sier stemmer overhodet ikke.

Per
Per
15 years ago

Eivind Knudsen (alias Konservativ Vaktbikkje) har vel lest og kommentert såpass mye på Liberaleren at han bør vite at politi, rettsvesen og forsvar er de tre tjenester som liberalister stort sett er enige om bør drives av det offentlige.

Det er ikke nødvendigvis dermed sagt at de bør finansieres gjennom tvungen skatt…

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Siden man, i strid med god bloggskikk, velger åå oute navnet mitt, blir dette mitt siste innlegg på denne hjemmesiden. Jeg akter ikke lenger å holde meg oppdatert på hjemmesiden; dere skriver jo bare pent om forbrytere, fra svindlere og skattesnytere via piratsjåfører til narkohaier og landsforrædere (militærnektere). Noe slikt ønsker ikke jeg lenger å bli forbundet med – fi donc!

Per
Per
15 years ago

Oute navnet? Jeg holdt bare markøren over signaturen (hvem som helst kunne ha gjort det). Så lenge du legger igjen mailadressen på tross av at du velger en annen signatur har du vel selv outet navnet ditt.

Poenget var ikke å «oute navnet», poenget var at du har vært en flittig kommentator og at jeg således regnet med at du kjente til hvilke kjerneområder som de fleste liberalister ønsker skal drives av staten.

Pleym
Editor
15 years ago

Sentralt i liberalismen er rettsstatens prinsipper. Dette er et naturlig utgangspunkt i et samfunn der individet er samfunnets kjerne og byggesten.

Man må ha misforstått mye hvis man tror Liberaleren ikke mener Høyesterett skal ha en rolle i en liberal stat med begrenset statsmakt.

Det vil være nettopp Høyesteretts rolle å vokte statens grenser, slik at politikere ikke lar staten vokse utover grensene definert av en grunnlov.

Fra arkivet