Ukategorisert

Kan kreve redusert skatt

En ny dom i Høyesterett betyr i praksis at du kan kreve deler av tilleggsskatten tilbake.

Ettersom Liberaleren regner skatt som tyveri ble vi nødt til å hente en nyhet fra VG.no i dag. Med Dine Penger som kilde går VG igjennom en en dom fra Høyesterett der det heter at tilleggskatten også kan settes ned til 15% for ikke å ha levert selvangivelse dersom ligningskontoret allerede kjenner til opplysningene. Staten har altså i en del saker stjålet mer enn den har lov å stjele gjennom tilleggsskatt.

Har du glemt å levere selvangivelsen og blitt pålagt å betale tilleggsskatt, da kan det være at tilleggsskatten din har blitt satt for høyt, noe som svir godt for en god del personer når ekstraregningen fra staten kommer.

VG.no bruker et godt eksempel som synliggjør tyveriet på en god måte. La oss si at du betaler ordinær skatt på 150.000 kroner og blir ilagt tilleggsskatt på 30%: Regningen blir da 45.000 kroner pluss renter. Er tilleggsskatten bare 15%, blir regningen på 22.500 kroner pluss renter. Det er altså mye å tjene på å redusere tilleggskatten til 15%.

Det var for inntektsåret 2005 over 23.000 skattebetalere som måtte betale tilleggskatt. Mange av disse bør klage på tilleggskatten fra ligningsmyndighetene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer