Ukategorisert

Uklokt avslag!

Finnmark Dagblad og andre i A-pressen forsvarer faktisk på lederplass en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer.

Liberaleren har flere ganger foreslått stemmerett for 16-åringer. Vi mener det er naturlig ettersom mange under 18 år betaler skatt. Et av argumentene må være at de som betaler skatt bør kunne påvirke hvordan politikerne skal bruke skattefinansierte penger, og ikke minst påvirke om skattetrykket skal være høyt eller lavt. Derfor har Liberaleren tatt til ordet for en lavere stemmerettsalder, både i kommune – og fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Også lederen i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, som er vararepresentant til Stortinget, har engasjert seg i spørsmålet. Han mener de som er imot et forsøk, som flere kommuner har søkt om, viser Forrakt for lokaldemokratiet.

Skribenten innrømmer at han synes det er artig at kjedelige, moderate Finnmark Dagblad går imot det etablerte. At lederen også har vært på trykk i andre A-pressen organ gjør ikke inntrykket noe dårligere.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per
Per
15 years ago

Hei! Du har en orddelingsfeil som gjør stykket tungt å lese. Når det i første setning står «Finnmark Dagblad og andre A-pressen aviser forsvarer…» leste jeg det som «avviser forsvarer» og måtte lese første del av første setning tre-fire ganger før jeg skjønte hva som stod.

Altså, ikke pirk for pirkets skyld men pirk for at stykket skal bli lettere å lese!

Petter H
Petter H
15 years ago

Skal 16-åringer ha stemmerett er de i utgangspunktet voksne nok til det meste. Det følger et ansvar med å bidra til demokratiet. Man foretar valg som får relativt store følger for andre. Den logiske konsekvens er da at 16-åringer er per definisjon så modne at de kan foreta valg også på vegne av seg selv: De kan gifte seg, kjøre bil, kjøpe alkohol og tobakk, velge skole etc etc.
Så vidt jeg vet betaler også 13-åringer (som har jobb) også skatt. Da burde vel også de ha stemmerett?

Fra arkivet