Ukategorisert

Tidens Tegn igang igjen – nå med Olaf Thommessen

Venstres nestleder Olaf Thommessen har startet nettavisen Tidens Tegn. Abid Q. Raja er blant bidragsyterne, og han vil sette skranker for ytringsfriheten. Thommessen vil skape møteplasser. Har han besøkt de som allerede eksisterer?

Thommessen startet friskt 18.desember – med å spørre om VG er relevant. Han drar linjene til navnebror Ola Thommessen og hans Tidens Tegn. Han har fått æren for å ha startet den tabloide journalistikken i Norge. Thommessen havnet efterhvert i Frisinnede Venstre, som efterhvert ble oppslukt av Høyre. Han har forøvrig fått sin egen biografi. Min anmeldelse leser du her.

Det er kanskje grunn til å minne om at Kristin Clemet (nå Civita) for et tiår siden eller så utgav et tidsskrift på papir med samme navn.

Thommessens Tidens Tegn har kjente bidragsytere: Shabana Rehman, Thomas Hylland Eriksen, Abid Q. Raja, Iver B. Neumann, Kari Slaatsveen, og Kieu Tran. For å nevne noen.

Thommessens mål – og dagens virkelighet
Dagens Thommessen har klare mål med sin Tidens Tegn: «For å skape en møteplass der politikken og samfunnet står i sentrum. Vi vil at leserne skal generere stoffet og få utløp for meninger og få motforestillinger. Kanskje tar vi feil?»

Har Thommessen lest Liberaleren? Eller Politisk.no, Minerva, Borgerjournalistene eller Depesjer.no? Det er nok av møteplasser. Fra en tilstand med stadig nye blogger skjedde det i 2006 en samling av gode bloggere i flere slike møteplasser på nettet. For mangfoldet på nettet er det naturligvis et gode at Thommessen prøver seg med Tidens Tegn. Han er selv åpen for at dette møtestedet bare vil eksistere noen måneder. Lesermarkedet avgjør. Til tross for den lille tendensen til større enheter overlever også enkeltbloggerne.

Thommessen er som nevnt nestleder i Venstre. Redaktør for Tidens Tegn er Ellen Kvalsund, også hun med bakgrunn fra Venstre. Det fremgår også at Tidens Tegn er støttet av Annette Thommesens minnefond. Hun var som kjent grunnleggerens mor.

Ytringsfrihet – det vanskelige temaet
Abid Q. Raja er Thommessens partifelle, efter nominasjonen i Akershus Venstre før jul. Vi har stilt spørsmålet om hvor liberal han egentlig er. Han ble nominert. Og i Tidens Tegn følger han opp et av standpunktene som gjør oss kritiske til ham. Han vil innskrenke ytringsfriheten.

Raja skriver: «..en må ha visse grenser for ytringene. Og ytringsfriheten har jo allerede visse betydningsfulle begrensninger; for eksempel kan ærekrenkende og rasistiske ytringer bringes inn for rettsapparatet. De siste er også straffbare. Likeså er ringakt mot homofile forbudt; ingen vil vel våge røre ved homofiles rett til beskyttelse mot spottende homofobi om så bare i ytrings form?»

Liberaleren er mot blasfemiparagrafen, rasismeparagrafen – og alt annet som innskrenker ytringsfriheten. For meningene finnes jo der ute? Med et forbud kan den dannede offentlighet late som om det ufyseligste meningene ikke egentlig er der. For de ytres jo ikke i åpent lende. Men hvordan får man bukt med det som ytres kun i det skjulte?

En fordom er en mening som ikke kan begrunnes rasjonelt. Fordommene overlever ganske sikkert i det skjulte. Det er mye verre å bevise kvaliteten og sannhetsgehalten i fordommene om de kan utfordres åpent. Dette har tydeligvis ikke Raja og andre motstandere av » latterliggjøringen, forhåningen og nedverdigelsen» forstått. Det er kun når de mest ufyselige meningene kan ytres at ytringsfriheten er på sitt mest verdifulle. For flertallet. Politisk korrekte ytringer sprenger ingen grenser.

Abid Q. Raja kan trøste seg med at han ikke er alene. Selveste Francis Sejersted, leder av Ytringsfrihetskommisjonen, er for en ytringsfrihet som begrenses av «ytringenes nytteverdi». Jeg imøtegikk Sejersted i Tidens tale tidligere iår.

Lykke til med forsøket!
Liberalerens redaksjon er tilhengere av både mangfold og konkurranse. Derfor ønsker vi tross alt Olaf Thommessen og hans medarbeidere lykke til med Tidens Tegn.

Så er det bare å bevise sin berettigelse!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer