Ukategorisert

Kva vil skje med liberaliteten i 2007?

Av Lars-Henrik Michelsen, leiar av Unge Venstre

I 2007 vil vi få svar på mange prinsippielle spørsmål vi liberalarar er opptekne av. Mellom anna vil vi få svar på om ny utlendingslov vil vere meir positivt innstilt til migrasjon enn den gamle, og om det blir endringar på tilhøve mellom staten og kyrkja. Utover dette blir det interessant å følgje med på miljøvernminister Helen Bjørnøy sin talte dagar i regjeringa, monarkiet, situasjonen i Darfur og WTO. Ja, og så er det sjølvsagt lokalval.

Ny liberal utlendingslov?
Vi har fått den eine utsetjinga etter den andre, men no kan ikkje regjeringa vente særleg mykje lenger. Eg trur framlegg til ny utlendingslov blir lagt farm i byrjinga av 2007. Eg må innrømme at eg er veldig spent på kva utfallet blir, for signale frå Bjarne Håkon Hansen har så langt vore vanvittig sprikande. I beste fall opnar regjeringa for generell arbeidsinnvandring, seier nei til ein eigen aldersgrense for familieforeining og seier ja til kjærastevisum. Om så skjer skal eg juble. Men resultatet kan og blir det stikk motsatte; Noreg opner berre for ekspertinnvandring frå land utanfor EØS, vi innfører ei diskriminerande aldersgrense på 21 år for familieforeining og dagens rigide visumreglar forblir uendra.

Skilsmisse mellom stat og kyrkje?
Statskyrkja er ein anakronisme i det moderne Noreg. Det er i 2007 vi kan bli kvitt ho, eller i det minste starte arbeidet med å bli kvitt ho. Blir utfallet av statskyrkjedebtten status quo vil det bli stille rundt denne saka i mange år framover, slik det alltid blir etter ei EU-avrøysting.

Det gjer meg trist å skrive det, men det som skjer på Ap-landsmøtet til våren vil få mykje å sei for utfallet. Trond Giske vil behalde statskyrkje for å ha kontrol med ”faenskapen” (les: religiøse leiarar). Det same vil LO-leiar Gerd Liv Valla og partisekretær Martin Kolberg. Saman kan dei bli vanskeleg å stogge for Auf og andre krefter innad i Arbeidarpartiet som ønskjer ein religionsnøytral stat og ei fri kyrkje. Dersom Ap-landsmøtet går for status quo blir det vanskeleg for regjeringa å kome til ein annan konklusjon, for då blir det berre SV som vil noko anna.

Det mes realistiske vi liberale kan håpe på er at Ap og regjeringa går inn for same modell som kyrkjemøtet og fleirtalet i Gjønnes-utvalet, nemleg ein seperasjon mellom stat og kyrkje. Det betyr at den lovmessige forankringa frå Grunnlova blir flytta til ein eigen særlov. Ein slik modell er eit skritt i riktig retning, men ho tek på ingen måte inn over seg alle dei prinsipielle innvendingane mot statskyrkjeordninga.

Exit Helen Bjørnøy
I 2006 sytte mellom anna dokumentaren ”Ei ubehageleg sanning” av Al Gore, klimarapporten til økonomen Nicholas Stern og dei synlege verforandringane for ein enorm mediemerksemd rundt klimakrisa. I 2007 vil klimaendringane få endå meir merksemd, og eg er sikker på at fleire vil krevje gode klimatiltak frå regjeringa.

Eg har forventningar om at 2007 blir startskotet for ein offensiv, norsk klimapolitikk. Det vil isåfall vere på høg tid. Stikkord må vere lønsamheit for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av sokkelen, nei til nye store utsleppspunkt og bruk av marknadsmekanismer for å gjere klimavenleg åtferd meir lønsamt. Ein bør få slutt på subsidiering av kraftkrevjande industri og få fart på arbeidet med høgfartsbane i Sør-Noreg.

Eigentleg er eg ikkje særleg optimistisk på vegne av klimaet. Regjeringa er i lomma på LO, og dei har sjølv utpeikt ”full barnehagedekning” som viktigaste sak i 2007.

Det vil uansett ikkje vere Helen Bjørnøy som skal gjere opp klimarekneskapet på slutten av 2007. Ho oppnådde så lite i 2006, at miljørørsla og opposisjonen allereie har gjort krav om avgangen hennar. Mit tips er at ho sluttar ”friviljug” før sumaren.

Saman med Ari Behn mot monarkiet
Vi republikanarar har fått ein god ven i Ari Behn. Som sjølverklært Ap-veljar har han hissa på seg opptil fleire monarkistar det siste året. Det er bra. Innsatsen til Behn blei i år (som i fjor) premiert av Hans Majestet Kong Harald V med eksklusjon frå den årvisse julefotograferinga saman med resten av kongefamilien. Eg har store forventningar til at Behn held fram med å gå sine eigne kunstneriske vegar i 2007, og at det heile endar med ein prinsippiell debattt om monarkiet.

Monarkiet kan få ein ny, formell, politisk motstandar i 2007. Venstre skal på landsmøtet i april handsame nytt prinsipprogram. Ikkje spør meg korleis det kan ha seg til at sosialliberale Venstre kan vere tilhengjarar av monarkiet i 2006 (skjønar det nemelg ikkje sjølv), men i 2007 kan dette altså endre seg. Eg og resten av Unge Venstre skal iallfall gjere vårt for at så skjer.

Min bøn: fridom og fred i Darfur
Etter folkemordet i Rwanda i 1994 sa eit samla verdssamfunn aldri meir. Aldri meir skulle vi stå og sjå på at noko så grusomt kunne skje. Aldri meir skulle ein la vere å gripe inn overfor eit folkemord. Men tolv år seinare skjer det altså igjen. I Darfur. Meir enn 200.000 menneske har blitt drepne, og 2,5 millionar har blitt drivne på flukt sidan 2003.

Ved utgangen av 2006 har regjeringa i Khartoum sagt ja til at FN kan supplere den vesle fredsstyrka til den Afrikanske Union. Denne løysinga er noko anna enn FN sitt primære forslag om ein fredsstyrke på 20.000 soldatar, men det er liekvel eit steg i riktig retning.

Min bøn for 2007 er at verdssamfunnet ikkje lukkar augene før det er fridom og fred i Darfur.

Vi treng ein utviklingsrunde i WTO
Den såkalla Doha-runden i WTO låste seg heilt fast i 2006, mykje takka vere rike land sin harde motstand mot å gje slepp på nasjonale særordningar innan landbruk. I konsensusorganisasjonen WTO er nasjonale opptredener som den norske katastrofale for fattige land. Ingenting tydar på at medlemslanda i WTO klarar å lande Doha-runden i 2007, men vi liberale har på ingen måte lov til å gje opp av den grunn. Til det er saka for viktig. Eit personleg løfte er at eg skal vere meir oppteken av fri og rettferdig verdshandel i 2007 som i 2006. Regjeringa skal merke at dagens norske posisjonar i WTO hindrar utvikling i fattige land.

Senterpartiet mister mange ordførarar?
Måndag 10.september 2007 er det lokalval. For min og Venstre sin del blir et utruleg spanande, fordi vi har all grunn til å håpe på eit betre resultat enn det vi oppnådde i 2003. Vi er i opposisjon på tinget, vi har ein sterkare organisasjon med fleire medlemmer enn før, dei lokale kandidatane er yngre og spenstigare og politikken til Venstre blir meir og meir liberal. Mitt tips: 7,1 prosent på landsbasis for Venstre.

Lokalvalet vil og vere interessant på det rikspolitiske planet. Gjer SV og/eller SP det dårleg vil det kunne få konsekvensar for regjeringssamarbeid. Tenk så fantastisk det hadde vore om Senterpartiet hadde mista halvparten av sine 100 ordførarar etter neste val? Det er utvilsamt ein vakker tanke. Som liberalar håpar eg og at Framstegspartiet raser nedover i oppslutnad, sjølv om det nok er lite truleg.

Godt nytt år.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
MR-Fakta
MR-Fakta
15 years ago

Etter å ha lest denne artikkelen synes jeg det er skammelig at forfatteren kaller seg liberalist. Han er for TVANG TVANG TVANG og atter TVANG.

Når liberealeren setter slikt møl på trykk kan jeg ikke tro annet en at avisen seiler under falskt flagg.

Pleym
Pleym
15 years ago

Liberaleren vil fortsette med gjesteskribenter, som viser bredden i liberalismen.

Liberalerens prinsipper er dog klare.

coz
coz
15 years ago

mitt hete tips angående statskirken er at alt forblir som før. En god stund til.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Det er ekstremt viktig med en åpen holdning til alternative synspunkter. Spesielt må vi som ekstreme liberalere må aldri falle ned i fanatismens grøft. En debatt med og innspill fra liberalkonservative sosialdemokrater er således svært viktig. For hovedfordringen for liberalere er ikke bare å beskrive et radikalt, annerledes og rettferdig samfunn, men også skissere noen reflekterte tanker i forhold til hvordan vi kommer dit. Og i den sammenhengen er kontakt med den politiske virkeligheten helt essensiell. Dessuten er godt over 99% av alle norske liberalister ikke bare tilhenger av tvang, men også av initiering av tvang. Dessverre! Jeg jobber med… Read more »

Christoffer Olsen
Christoffer Olsen
15 years ago

…liberalkonservativ sosialdemokrat? Skjerpings. Du ser noen av poengene i innlegget, men putter det i feil bås. Det har lenge vært forskjell på hvordan man definerer seg som liberal, spesielt med en frihetstanke som ikke nødvendigvis baserer seg på fullstendig fravær av tvang, og om ikke annet hvertfall en moralsk plikt til å ta vare på miljøet for de som kommer etter oss og enda ikke har opplevd friheten. Litt takhøyde er fint, og for de som skal bedrive politikken utenfor skrivebordet må man kunne skissere ut veien til prinsippene. Dette forstår Mosfjell – et liberalt samfunn vil aldri være komplett,… Read more »

Dave Watson
Dave Watson
15 years ago

Wilhelm: Jeg stilte bare spørsmål ved grensen for valgdeltagelse for at et valg skal betraktes som ikke gyldig..
Pleym | 05. Januar 2006 kl. 09:17

Hva med 74%?
Eller er ikke demokrati i Venezuela lenger interessant for deg?

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Jeg er enig med MR Fakta at venstre ikke er liberale mer enn demokratene i USA er det, men i dette innlegget var det ikke noe som får en liberalist til å fråde.

Per
Per
15 years ago

Vel, glasset er enten halvfullt eller halvtomt. I Michelsens tilfelle er det halvfullt, og det er langt bedre enn den bittelille slurken i Jens Stoltenbergs glass eller de ørsmå dråpene i Kristin Halvorsens.

Proporsjoner! Noe liberalisme er bedre enn ingen liberalisme.

Christoffer Olsen
15 years ago

Kjetil: Husk nå for all del at Michelsen er leder av *Unge* Venstre. 🙂

Fra arkivet

 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?