Ukategorisert

Gledelig nedgang og oppgang

I gårsdagens Dagens Næringsliv var det en interessant sak om norsk landbruk.

Vi kan lese at det siden 2000 er blitt 20 000 færre bønder i norge. Til tross for langt færre bønder er arealet nesten det samme, og produksjonen er økt.

Liberaleren gleder seg stort over at det blir færre bønder. Landbruket har vært – og er – oversubsidiert. «Arbeid for trygd» er ikke en helt feilaktiv beskrivelse av det de fleste bønder holder på med.

Det er en grunn til at de ti siste store Oslo-restaurantene er bygd i Oslo og ikke langt inn i skogen i Hedmark. Samme logikken tilsier at en betydelig del av Norge – i global sammenheng – ikke passer til landbruk. Hvorfor lage dyre produkter når vi kan kjøpe bedre og billigere produkter på det globale marked?

Det er betegnende at man kan øke produksjonen med færre ansatte. Da er det sannelig bra at disse 20 000 bøndene finner seg noe nyttig å bedrive tiden med.

Vi får håpe at nedbyggingen av norsk landbruk fortsetter i årene fremover. Det er ingen hemmelighet at Liberaleren vil fjerne – legg merke til at vi skriver fjerne, ikke redusere – alle landbruks- og distriktssubsidier og alle toller. Vi gleder oss imidlertid over ethvert skritt i riktig retning.

Mest lest

Arrangementer