Ukategorisert

Gledelig nedgang og oppgang

I gårsdagens Dagens Næringsliv var det en interessant sak om norsk landbruk.

Vi kan lese at det siden 2000 er blitt 20 000 færre bønder i norge. Til tross for langt færre bønder er arealet nesten det samme, og produksjonen er økt.

Liberaleren gleder seg stort over at det blir færre bønder. Landbruket har vært – og er – oversubsidiert. «Arbeid for trygd» er ikke en helt feilaktiv beskrivelse av det de fleste bønder holder på med.

Det er en grunn til at de ti siste store Oslo-restaurantene er bygd i Oslo og ikke langt inn i skogen i Hedmark. Samme logikken tilsier at en betydelig del av Norge – i global sammenheng – ikke passer til landbruk. Hvorfor lage dyre produkter når vi kan kjøpe bedre og billigere produkter på det globale marked?

Det er betegnende at man kan øke produksjonen med færre ansatte. Da er det sannelig bra at disse 20 000 bøndene finner seg noe nyttig å bedrive tiden med.

Vi får håpe at nedbyggingen av norsk landbruk fortsetter i årene fremover. Det er ingen hemmelighet at Liberaleren vil fjerne – legg merke til at vi skriver fjerne, ikke redusere – alle landbruks- og distriktssubsidier og alle toller. Vi gleder oss imidlertid over ethvert skritt i riktig retning.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Harald Lund
15 years ago

Hvor tåpelig går det an å bli. Verden får flere munner å mette og i framtida vil det bli stort behov for all matjord, men det vil vel alltid være personer som ikke vil ta til seg slike realiteter.

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

I den store sammenhengen er det bare skatter og reguleringer som begrenser potensiell produksjon og dermed muligheten til å mette så mange munner som mulig. DETTE ER REALITETEN!

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Harald Lund demonstrerer hvor tåpelig det går an å bli! Leser man Bent Johans inserat ser man at det står: «Det er betegnende at man kan øke produksjonen med færre ansatte». Og: «Til tross for langt færre bønder er arealet nesten det samme, og produksjonen er økt».
Historiske årsaker, ikke matproduksjon, er årsaken til landbruk/bygdesubsidiene. Bønder/bygder ble oppfattet som sinnbildet på «det norske». I det norske prosjektet ble bønder symbolet på arven fra den «frie» middelalder før dansketiden.
Det er nu på tide at bonde og bygderomantikken detroniseres.

andyq
andyq
15 years ago

Harald Lund:

Det er vel lite som tyder på at vi ikke har produksjonskapasiteten til å sørge for mat til alle, fordelingen er problemet.

Vi har allerede teknologien for å produsere mat mye mer arealeffektivt, men det lønner seg ikke enda.

Det er jo heller ikke slik at denne jorden forsvinner om vi slutter å dyrke den idag. Det vil selvsagt ta noe tid å rydde den igjen for landbruk, men hvis dine dommedagsprofetier slår til vil heller ikke problemene kommee over natten.

Per
Per
15 years ago

Et fritt marked vil ta seg av «fordelingsproblemet». Fri bevegelighet av landbruksprodukter over landegrenser vil føre til at komparative fortrinn kan utnyttes fullt ut, proteksjonisme fører alltid til lavere produksjon totalt sett. Fjerning av eksportsubsidier vil føre til at bønder i utviklingsland vil kunne styrke sitt næringsgrunnlag og bedre sine livsvilkår. Norsk landbruks framtid ligger i nisjeprodukter og bygdeturisme. Det vil være landbruk i Norge i all overskuelig framtid, men det betinger en vilje til omstilling. Ikke fortell meg at våre landskap ikke innbyr til turisme, det blir allerede nå utnyttet til en viss grad og vil være en gedigen… Read more »

Fra arkivet