Ukategorisert

Svindlere bør dømmes, ikke belønnes

Staten øser ut penger til svindlere i stedet for å gi dem det som de fortjener.

10-20 gauper drepte 1348 reinsdyr. 30 jerv drepte 2749 reinsdyr. 240 voksne og noen ikkekjønnsmodne ørner har drept 1755 reinsdyr.

Tror du på dette?

I Aftenposten i dag kan vi lese at:

«Finnmarks reindriftssamer hevder at rovdyr i fjor forsynte seg med 44 724 rein. Fylkesmannen innstiller på erstatning for 5917 dyr.»

Tallene ovenfor er det som det gis erstatning for, etter min oppfatning et ganske høyt tall. Reindrifteierne mener derimot at rovdyrene har drept ca 8 ganger så mange dyr.

Altså har hver jerv i snitt drept to rein i døgnet, hver dag gjennom hele året.

Vi har et ord for det som reineierne driver med: Svindel.

Det blir betalt ut 12 397 312 kroner til de 400 reineierne. Siden det innraporterte antallet dyr er 8 gange så høyt, så viser enkel utregning at de har forsøkt å svindle omtrent 100 millioner kr, hvilket utgjør 250 000 kr pr reineier. Pr år!

Og legg merke til at vi her regner mest mulig positivt for reineierne. De kunne kun dokumentere 415 tilfeller der rein var tatt av rovdyr.

Det er her snakk om grov svindel gjennom mange år.

Dette er en sak som helt åpenbart passer hos politiet. Svindlerne bør dømmes til erstatning, bøter og eventuelt fengsel. Det er en skam at dette ikke skjer. Det sier en del om offentlig sektor, distriktspolitikk og driften av politiet.

Mest lest

Arrangementer