Ukategorisert

Ondskapens apostel

Frykten er deres våpen og virkemidlene er grove overgrep mot mennesker. Vi kaller det slaveri.

Det er i Dagbladet i dag at vi kan lese at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpner for full verneplikt for kvinner.

Liberaleren har vært Norges sterkeste motstander av verneplikt. Opp gjennom årene har vi hatt mange artikler der vi har kommentert problemstillingen. Vi har en rekke ganger slått fast at verneplikt er slaveri og beskrevet dets vesen, f.eks. i denne artikkelen. Vår tidligere redaktør Bjørn Mage Solvik har sonet 150 dager i fengsel for å ha nektet å gjennomføre vermeplikten.

La meg gjøre det helt klart: Verneplikten er et ondt system som innebærer systematiske overgrep mot mennesker. Det er uten tvil den største krenkelsen av mennesker i land som Norge.

Og så vil denne forsvarsministeren innføre verneplikt for kvinner i tillegg. Argumentasjonen er veldig enkel. Det handler om likestilling og et nei til diskriminering av det ene kjønnet.

Liberalismen er en likhetsideologi. Det er helt sentralt at alle mennesker har en lik rett til å bestemme over sitt eget liv. Det finnes imidlertid to typer likhet – likhet i frihet og likhet i ufrihet.

Liberaleren er tilhenger av likhet i frihet. La oss anta at alle menn ble tvangssterilisert 30 år gamle (av hensyn til overbefolkning eller tilsvarende imaginært problem). Skal man da argumentere for at kvinner også skal tvangssteriliseres eller for at menn skal slippe?

Svaret på det spørsmålet plaserer deg enten i sivilisasjonens tid eller barbariets tidsalder. Vi vet nå hvor forsvarsministeren står.

Under den kalde krigen mente jeg at forsvaret var hensiktsmessig for å forsvare oss. Jeg pleide å stille opp tre krav for at et forsvar skulle være riktig.

1) Det må være en fiende å forsvare oss mot
2) Det må være en frihet som skal forsvares (altså er det menneskets frihet, ikke landet som skal forsvares)
3) Forsvaret må ikke krenke friheten i større grad enn den beskytter det.

Til punkt 2 kan det enkelt sies at Norge har såpass frihet at det til en viss grad er verdt å forsvare. Til punkt 1 hadde vi en gang Sovjetunionen. Nå har vi ingen store og akutte trusler. Argumentet om at vi skal frelse verden enten det er i Afganistan eller andre plasser, bør forkastes fordi statlig u-hjelp bør avskaffes.

Når det gjelder punkt 3 er verneplikten sentral. Kanskje vil det i dag være hensiksmessig med et forsvar uten verneplikt, selv om jeg er skeptisk.

I en tilstand der verneplikten eksisterer og man kan risikere at den utvides, så bør liberalister etter min mening nå innse at det norske forsvaret er en trussel mot individets frihet og gå inn for å avskaffe forsvaret som sådan. Vi trenger ikke å bruke mange titalls milliarder på et byråkrati som slavebinder våre beste menn og snart også våre beste kvinner.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer