Ukategorisert

Ondskapens apostel

Frykten er deres våpen og virkemidlene er grove overgrep mot mennesker. Vi kaller det slaveri.

Det er i Dagbladet i dag at vi kan lese at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpner for full verneplikt for kvinner.

Liberaleren har vært Norges sterkeste motstander av verneplikt. Opp gjennom årene har vi hatt mange artikler der vi har kommentert problemstillingen. Vi har en rekke ganger slått fast at verneplikt er slaveri og beskrevet dets vesen, f.eks. i denne artikkelen. Vår tidligere redaktør Bjørn Mage Solvik har sonet 150 dager i fengsel for å ha nektet å gjennomføre vermeplikten.

La meg gjøre det helt klart: Verneplikten er et ondt system som innebærer systematiske overgrep mot mennesker. Det er uten tvil den største krenkelsen av mennesker i land som Norge.

Og så vil denne forsvarsministeren innføre verneplikt for kvinner i tillegg. Argumentasjonen er veldig enkel. Det handler om likestilling og et nei til diskriminering av det ene kjønnet.

Liberalismen er en likhetsideologi. Det er helt sentralt at alle mennesker har en lik rett til å bestemme over sitt eget liv. Det finnes imidlertid to typer likhet – likhet i frihet og likhet i ufrihet.

Liberaleren er tilhenger av likhet i frihet. La oss anta at alle menn ble tvangssterilisert 30 år gamle (av hensyn til overbefolkning eller tilsvarende imaginært problem). Skal man da argumentere for at kvinner også skal tvangssteriliseres eller for at menn skal slippe?

Svaret på det spørsmålet plaserer deg enten i sivilisasjonens tid eller barbariets tidsalder. Vi vet nå hvor forsvarsministeren står.

Under den kalde krigen mente jeg at forsvaret var hensiktsmessig for å forsvare oss. Jeg pleide å stille opp tre krav for at et forsvar skulle være riktig.

1) Det må være en fiende å forsvare oss mot
2) Det må være en frihet som skal forsvares (altså er det menneskets frihet, ikke landet som skal forsvares)
3) Forsvaret må ikke krenke friheten i større grad enn den beskytter det.

Til punkt 2 kan det enkelt sies at Norge har såpass frihet at det til en viss grad er verdt å forsvare. Til punkt 1 hadde vi en gang Sovjetunionen. Nå har vi ingen store og akutte trusler. Argumentet om at vi skal frelse verden enten det er i Afganistan eller andre plasser, bør forkastes fordi statlig u-hjelp bør avskaffes.

Når det gjelder punkt 3 er verneplikten sentral. Kanskje vil det i dag være hensiksmessig med et forsvar uten verneplikt, selv om jeg er skeptisk.

I en tilstand der verneplikten eksisterer og man kan risikere at den utvides, så bør liberalister etter min mening nå innse at det norske forsvaret er en trussel mot individets frihet og gå inn for å avskaffe forsvaret som sådan. Vi trenger ikke å bruke mange titalls milliarder på et byråkrati som slavebinder våre beste menn og snart også våre beste kvinner.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
VamPus
15 years ago

Jeg er også mot verneplikt – men mener siste delen av innlegget kan arkiveres under «upraktisk liberalisme». Det er for det første ikke u-hjelp vi driver med i Afghanistan. Til og med Ayn Rand mente at vi hadde en moralsk rett til å intervenere udemokratiske land som bryter menneskerettighetene. Kobles dette til en moralsk plikt til å ta i mot flyktninger, så mener jeg igjen det er en moralsk rett til å gjøre noe med årsaken som gjør folk til flyktninger – enten det er taliban eller Saddam Hussein. Forsvaret er i en omstillingsfase og med litt mer enn prinsipper… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg innrømmer gjerne at ordbruken er sterk i den nevnte artikkelen, kanskje for sterk? Det er imidlertid to gode grunner til det. For det første er det slik at jeg er personlig forarget på et system som har sørget for en av mine gode venner har sonet 150 dager i fengsel. Det opprører meg – selv mange år etterpå – og handler ikke om virkelighetsfjerne prinsipper, men om konkrete mennesker som utsettes for overgrep. Selv om det er lettere å slippe unna, forfølges og dømmes fortsatt mennesker av dette systemet. For det andre bør man spørre seg selv hvorfor «treklemmende… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Jeg tror det er bedre for saken å av og til kanskje være utaktisk hard i karakteristikkene enn å lalle seg inn i en pragmatisk alt er greit – stort sett – holdning.

Du motsier deg selv? Men enig i konklusjonen.

En er enten fri eller slave. For staten eller mot staten. Konsekvent eller ukonsekekvent. Moralsk eller dobbelmoralsk (umoralsk). Det finns grader? Javel ? Mer eller mindre dobbelmoralsk? Fortsatt ikke moralsk.. En går enten naken eller påkledd.

Per
Per
15 years ago

Til denne saken vil jeg henlede oppmerksomheten til et svar jeg skrev til følgende artikkel i november: https://www.liberaleren.no/arkiv/003170.php#003170 Jeg skrev: «Verneplikt vil jeg sammenligne med skatt. Jeg er mot skatt, men hvis jeg skal betale skatt er det ikke rettferdig at naboen slipper. På samme måte blir det med verneplikt. Så lenge den er der bør den gjelde likt, uavhengig av kjønn. Dagens ordning med forskjellsbehandling basert på kjønn hører ingen steder hjemme i 2006.» Jakob Utgård svarte: «De som mener at kvinner også bør avtjene verneplikt, så lenge menn må, fordi det er «rettferdig», har etter min mening fullstendig… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg har en kort kommentar til dette. Dengang momsen/merverdiavgiften ble innført, var hele poenget at denne skulle komme i stedet for inntektsskatten. Det var meningen at det skulle være en mer effektiv og rettferdig måte å innkreve like mye penger på. Resultatet kjenner vi. Vi fikk momsen og beholdt inntektsskatten. Det er stor grunn til å frykte at det samme kan skje med verneplikten. Likhet på dette området kan føre til utnyttelse. Det har allerede vært snakk om miljøforsvar. Med stadig flere eldre, kan det sikkert bli argumentert for et «solidaritetsår» på et sykehus/eldresenter der man gjør sin tjeneste for… Read more »

Jakob
Admin
15 years ago

Ja, krenkelser av rettigheter bør fordeles jevnt. Alle bør måtte avtjene verneplikt, alle bør måtte betale skatt, dersom noen må gjøre det. Summen av krenkelser er imidlertid ikke antallet mennesker som blir berørt, det er også summen av belastning. I praksis: Det er helt galt å argumentere for at jenter også skal få stjålet ett år av sitt liv. Dette fører bare til samme lidelse for dobbelt så mange. Dersom Per er opptatt av likebehandling bør han heller kjempe for at både jenter og gutter må avtjene verneplikt, men at krenkelsens/vernepliktens lengde blir redusert til et halvt år. «Summen av… Read more »

Per
Per
15 years ago

Jeg takker for gode svar. Vi er jo egentlig ikke uenige, verneplikten bør avskaffes. Bent Mosfjell har et godt poeng med snøballeffekten. Vi kjenner den så altfor godt fra velferdsstaten, som opprinnelig var ment som et sikkerhetsnett for de svake. Resultatet kjenner vi: Den har est ut formidabelt, og skal nå nærmest være alt for alle, i stedet for den hjelpende hånd i krisesituasjoner som var den opprinnelige tanken. Analogien til verneplikten er der, jeg ser den, og det er fare for at også denne tjenesten kan «ese ut» over det opprinnelig tenkte dersom den blir gjort allmenn for begge… Read more »

Baltzersen
15 years ago

Jeg skal ikke påstå at det er spesielt nobelt å sende til fronten menn som ikke ønsker å forsvare den, eller som ikke ønsker å forsvare den på den måten.

Jeg vil allikevel si at dersom det finnes noen som kaller seg menn, og samtidig vil sende kvinner til fronten, er spørsmålet om dette virkelig er menn en helt annen sak.

Fra arkivet