Ukategorisert

Høyre til valg på formynderi

Det nærmer seg valgkamp, og Høyre planlegger å slå ned på mangfold og toleranse.

Overskriften i VG er Høyre til valg på nulltoleranse for narkotika, men det er enda verre.

Det er en sterk tendens til å forby det man ikke selv liker. Dette er noe politikere liker å utnytte. Rett og slett fordi det er så populært. Jo mer upopulært noe er, desto større tendens er det til at politikere misbruker muligheten.

Dette formynderiet inntar mange former, og vi liberalere er heller ikke immune mot tendensen. Av og til ønsker vi så inderlig at noe skal forsvinne. Vi så det nylig i kommentarene knyttet til Hvem skal sove i din seng? her på Liberaleren. Vi var nødt til å forsvare en diskriminering vi egentlig synes er motbydelig. Rett og slett fordi staten ikke har rett til forby noe bare fordi vi ikke liker det.

Likeledes betyr ikke vårt forsvar for narkotikabruk og -salg eller prostitusjon at vi nødvendigvis synes dette er noe positivt. Personlig synes jeg tvert imot at det er for jævlig at 18 år gamle jenter føler seg nødt til å selge sex til menn fordi de trenger penger til sin narkotikavhengighet.

Disse to sakene illustrerer imidlertid at et forbud som regel gjør vondt verre. Vi har gjentatte ganger argumentert for forbud ikke er veien å gå i slike tilfeller.

VG skriver at
«Høyre vil gjeninnføre trygge forhold i sentrum av storbyene. Mer synlig politi, nulltoleranse mot narkotika og hardere tiltak mot aggressiv prostitusjon er noen av hovedgrepene partiet går til valg på i september.»

Det verste er at dette sannsynligvis er svært populært blant velgerne. Anstendige borgere liker ikke å se narkovrak i Oslos gater eller å bli spurt: «Do want a good time?» når de spaserer gjennom byen. Æsj, ekkelt! Det er jo mye enklere å feie problemet under teppet. Late som om det ikke er mennesker som er avhengige av rusmidler. Late som om det ikke er mennesker som vil unnslippe fattigdom gjennom å selge tjenester som vanlige, rike nordmenn synes er ekkelt.

Bør det være lov til å dele ut politiske løpesedler til forbipasserende på Karl Johans gate i Oslo? Jeg synes det er ekkelt når mennesker får gå rundt og spre slikt blant anstendige mennesker. Argumenter for hvorfor menneskers frihet skal krenkes og for hvorfor det bør gjennomføres tiltak som gjør verden fattigere og dårligere. Bør politiet innføre nulltoleranse mot politiske løpesedler og hardere tiltak mot aggresiv rekruttering av meningsfeller. Spesielt mot ungdom, selvsagt.

Men, herregud, dere liberalere er gærne, vil sikkert mange innvende. «Det er jo forskjell på narkotika, prositusjon og politikk!»

Selvsagt er det forskjell på disse tilfellene. Det er to klare forskjeller.

For det første så krenker politikk menneskers rettigheter, noe som hverken narkotikabruk eller salg av sex gjør. Således ër det faktisk sterkere argumenter for å fjerne politisk markedsføring enn for å fjerne seksuell markedsføring fra gatene.

For det andre så viser den insitinktive motviljen mot mitt eksempel at et forbud stort sett styres av hva som folk flest synes er ekkelt og annerledes, og ikke utifra hva som faktisk er galt. Husk på det når man støtter «gode» lover. Lover styres av fordommer, tradisjon og makt, ikke av rasjonell vurdering av hva som krenker andre mennesker.

Jeg gruer meg allerede til valgkampen. Denne stadige antastingen fra politikere som vil ta fra meg enda litt mer av min frihet.

Mest lest

Arrangementer