Ukategorisert

Folkereisning Mot Krig i 70 år

I dag fyller Folkereisning Mot Krig 70 år. De har bl.a. vært en viktig alliert i motstanden mot verneplikten.

I dag virker det som om Folkereisning Mot Krig (FMK) ligger ganske så brakk. Både deres hjemmeside og hjemmesiden til deres blad ikkevold er fullstendig uoppdatert.

Opp gjennom årene har organisasjonen vært aktiv motstander mot krig på tvers av ideologiske skillelinjer. Organisasjonens prinsipprogram fra 1995 inneholder f.eks. ikke de anti-kapitalistiske elementene som såkalte fredsbevegelser ofte har.

Historisk sett har liberalister vært de fremste fredstilhengere. Fredelig handel over landegrenser og motstand mot de overgrep mot individet som krig representererer, har vært sentralt. På 1800-tallet var fredsbevegelsen hovedsaklig liberalistisk.

Dette fokuset har dessverre forsvunnet opp gjennom årene. Etterhvert som sosialismen utkonkurrerte liberalismen som den radikale ideologien, overtok den fredsiniativet. Tilsvarende påvirket det konservative samboerskapet mange liberalister vekk fra et liberalistisk syn på krig og forsvar.

Mange liberalister har imidlertid hele tiden vært engasjert mot krig. Den mest konsekvente motstanden mot amerikansk krigføring i 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnam-krigen, Golfkrigen og nå sist i Irak-krigen kom fra amerikanske liberalister, libertarianere. Eksempelvis var de to fremste libertarianske tankesmiene Cato Institute og Mises Institute kraftige mtostandere av invasjonen i Irak.

Den gang jeg tidlig på 90-tallet selv jaktet på allierte i kampen mot verneplikten, var Folkereisning Mot Krig en av de beste kildene jeg kom i kontakt med. De argumenterte kraftig for og støttet totalnektere (som det heter der i gården).

Selv om det er en klar forskjellig på ikkevold og ikke-aggresjon som liberalister bør støtte, er det også felles verdier på mange måter mellom Liberaleren og FMK. Det er således på sin plass med en gratulasjon i forbindelse med organisasjonens 70-årsdag.

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gabriel Gram
Gabriel Gram
14 years ago

Motstanden mot deltagelse i 1. og 2. verdenskrig er vel neppe noe liberalister verden over har grunn til å være stolte av, all den stund krigen var et faktum. Dersom liberalistene hadde greid å hindre den amerikanske inntreden i 2. verdenskrig, og den amerikanske hjelp til de ikke-nazistiske allierte før 1941, er det lite sannsynlig at Sovjet-makten hadde hatt det utstyr som var nødvendig for å slå nazistene på retrett. Da hadde USA, i stedet for et agressivt øst-europa etter 1945, hatt å gjøre med et samlet Europa gjennomsyret av nazisme. Det hadde da ikke vært en drømmesituasjon for liberalistene… Read more »

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Kontrafaktisk historie er jo et interessant emne. Det kan jo tenkes at det ikke hadde vært noe 2. verdenskrig uten amerikansk innblanding i 1. verdenkrig? Vel, derom vet jeg lite, men har hørt hypotesen (og ikke av liberalister som meg). Poenget var uansett ikke å presentere de liberalistiske argumentene mot amerikansk deltagelse, men det bør nevnes selv om liberalistene (the old right) var de sterkeste motstanderne, så var motstanden mot slik deltakelse svært utbredt i USA, også utenfor liberalistiske miljøer. Roosevelt gikk f.eks. til valg på at USA ikke skulle delta i krigen. Personlig synes jeg argumentene fra amerikansk hold… Read more »

Hårek
14 years ago

Den gratulasjonen slutter jeg meg IKKE til, Bent Johan! (Men det overrasker deg vel ikke;-)

Mest lest

Fra arkivet

 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Jeg er motstander av demokratietJeg er motstander av demokratiet
  Demokrati er en ineffektiv og umoralsk styreform.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?