Ukategorisert

Folkereisning Mot Krig i 70 år

I dag fyller Folkereisning Mot Krig 70 år. De har bl.a. vært en viktig alliert i motstanden mot verneplikten.

I dag virker det som om Folkereisning Mot Krig (FMK) ligger ganske så brakk. Både deres hjemmeside og hjemmesiden til deres blad ikkevold er fullstendig uoppdatert.

Opp gjennom årene har organisasjonen vært aktiv motstander mot krig på tvers av ideologiske skillelinjer. Organisasjonens prinsipprogram fra 1995 inneholder f.eks. ikke de anti-kapitalistiske elementene som såkalte fredsbevegelser ofte har.

Historisk sett har liberalister vært de fremste fredstilhengere. Fredelig handel over landegrenser og motstand mot de overgrep mot individet som krig representererer, har vært sentralt. På 1800-tallet var fredsbevegelsen hovedsaklig liberalistisk.

Dette fokuset har dessverre forsvunnet opp gjennom årene. Etterhvert som sosialismen utkonkurrerte liberalismen som den radikale ideologien, overtok den fredsiniativet. Tilsvarende påvirket det konservative samboerskapet mange liberalister vekk fra et liberalistisk syn på krig og forsvar.

Mange liberalister har imidlertid hele tiden vært engasjert mot krig. Den mest konsekvente motstanden mot amerikansk krigføring i 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnam-krigen, Golfkrigen og nå sist i Irak-krigen kom fra amerikanske liberalister, libertarianere. Eksempelvis var de to fremste libertarianske tankesmiene Cato Institute og Mises Institute kraftige mtostandere av invasjonen i Irak.

Den gang jeg tidlig på 90-tallet selv jaktet på allierte i kampen mot verneplikten, var Folkereisning Mot Krig en av de beste kildene jeg kom i kontakt med. De argumenterte kraftig for og støttet totalnektere (som det heter der i gården).

Selv om det er en klar forskjellig på ikkevold og ikke-aggresjon som liberalister bør støtte, er det også felles verdier på mange måter mellom Liberaleren og FMK. Det er således på sin plass med en gratulasjon i forbindelse med organisasjonens 70-årsdag.

Mest lest

Arrangementer