Ukategorisert

Gi meg pengene mine!

Børsen til himmels er overskriften i Dagens Næringsliv i dag. Jeg vil ha min del av penger jeg ikke har fortjent…

Oljeprisen har styrket seg kraftig og Norge tjener penger som aldri før. Oljefondet vokser. Staten blir rikere og rikere.

Jeg har ikke gjort noe for å fortjene oljepengene. Kanskje burde de i sin helhet gå til de som pumper opp oljen? På den andre siden er dette delvis statsselskap og i den grad det ikke er det, har ikke staten heller noen rett på pengene. Så det praktiske utgangspunktet er at pengene ligger hos staten og et oljefond.

Fremskrittspartiet var i gamle dager kjent for drastiske kutt i de offentlige utgifter. I sitt siste alternative budsjett økte de utgiftene med 23 milliarder kr (mener jeg å huske, korriger meg om tallet er feil) i forhold til regjeringens budsjett. Partiet er blitt en forkjemper for større stat. Kanskje de veldige stormene skyldes at Anders Lange roterere så kraftig i sin grav?

FrP henter pengene fra oljefondet. Dette er en krukke som vil brukes og misbrukes til politiske løfter og overbud så lenge det finnes. Å sløse vekk alle pengene er heller ingen løsning.

Da gjenstår et alternativ. Utdeling av pengene til folket. Jeg vil ha pengene mine. Det finnes to klare fordelingsmuligheter. Den ene er å dele ut et likt beløp til hver nordmann. Det vil si at trygdemottakere og andre som ikke yter noe til fellesskape skal få sin del. Dette er selvsagt urettferdig.

En mer korrekt løsning er et grovt anslag over hvor mye som den enkelte har betalt inn i skatt f.eks. de siste fem årene. Så får man utbetalt et beløp proporsjonalt med dette. Det sikrer at de som har betalt inn mest, får mest av oljepengene, noe som er et godt utgangspunkt.

Jeg innser at dette nok vil redusere min andel siden min inntekt – og således også skatt – ligger langt under hva som er gjennomsnittet i befolkningen. Men jeg ønsker ikke en lik del, jeg ønsker min del.

En innsigelse er selvsagt at dette vil føre til en overopphetning av økonomien. Jeg må innrømme at jeg har en innebygd skepsis overfor folk som regner på slike forhold. Det er en svært usikker vitenskap. Men for å redusere effekten av dette, kan man eksempelvis fordele utbetalingene over flere år for å motvirke den kunstige oppsamlingen av penger som staten har stått for.

Et annet alternativ er bruke oljepengene til å betale ut statens pensjonsforpliktelser. På den måten kan utdelingen av penger også motvirke den dårlige og farlige statlige kontrollen på folks pensjonstilværelse. Kanskje er dette den beste løsningen?

Liberalerens lesere merker sikkert at løsningene her er usikre – utover prinsippet. Dette er bevisst, i og med at jeg håper på gode innspill og forslag til hvordan staten kan kvitte seg med oljefondet på en rettferdig måte.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Blåmendog
Blåmendog
15 years ago

Ang.gode innspill: Les deg opp litt på en spennende norske nobelprisvinner i økonomi, nemlig Kydland. Han har frontet en utdeling av oljepengene til det norske folk, men jeg er litt usikker på fordelingsnøkkelen. Det man kan se på som «positivt» med oljefondet, er at avkastningen brukes til å finansiere store deler av velferdsstaten. Det er i utgangspunktet bred politisk enighet om «den norske modellen,» og det er i prinsippet mulig å opprettholde en så stor velferdstat som vi ser i norge i dag, selv uten oljepenger. Men uten oljepengene vil dette selvfølgelig innebære en omfattende skatte-og avgiftsøkning. En mager trøst,… Read more »

Thorbjørn Gran
Thorbjørn Gran
15 years ago

Hvordan få høyere lønn:
Fant en interessant tjeneste på mininntekt.no, hvor man legger inn yrke, erfaring, alder etc og får ut hvilken lønn andre som deg har. Gikk opp 4000 kr i lønn bare basert på dette. Interessant nok tjener jeg nesten 6000 kr mindre fordi jeg bor i vest-agder, ifølge samme tjeneste. Hva er du verdt?

Gabriel Gram
Gabriel Gram
15 years ago

En måte å forhindre inflasjon ved at folk får mer penger mellom hendene på, er samtidig å stimulere til økt sparing. Fjern alle former for formueskatt; det vil sannsynligvis at folk setter til side mer av sin formue, istedet for å bruke det hele på kort tid. Man kan samtidig redusere inntektsbeskatningen, slik at folk får mer penger uten at lønningene stiger. Da vil arbeidsgivers nedsatte utbetaling kanskje kunne veie opp statens utbetalinger ved utdeling av midler fra pensjonsfondet. Underlig at venstresiden ikke synes å se sammenhengen mellom lønnsnivå og inntektsbeskatning. Dersom de var tilhenger av lavere skatt, ville arbeidsgivers… Read more »

Erlend
Erlend
15 years ago

Bra artikkel. men du tar litt feil når du hevder at Frp øker de offentlige utgiftene. Totalt sett er Frp det partiet som kutter mest i de offentlige utgiftene, men når man reduserer skatter/avgifter så føres dette som en utgift i statsbudsjettet. Derfor ser det på papiret ut som om de øker utgiftene.

Men jeg kunne gjerne sett for meg at de hadde kuttet enda mer 🙂

Fra arkivet