Ukategorisert

Patetisk forbrukerombud

Det er vanskelig å vite om det er dumt eller farlig – eller begge deler – når Forbrukerombudet blir forbrukernes fiende.

I en NTB-melding kan vi lese følgende overskrift: Vil forby hamburgerreklame

«Forbrukerombud Bjørn Erik Thon vil forby reklame for usunn mat rettet mot barn», kan vi lese. Jeg fikk en mail om saken som oppsummerte den på en god måte i subjectlinjen: «Herregud!»

Det er flere ting å ta tak i her. For det første bør noen ta et oppgjør med dette sunnhetshysteriet. Klart det kan ha positive konsekvenser å leve sunt. For å sitere Øystein Sunde: «Hvis du jogger en halv time hver dag, vil du leve to år lengre. Det er omtrent like lang tid som joggingen tar.»

Det er faktisk en egen verdi i å kose seg, nyte livet og leve fullt og helt. Enda viktigere er det å påpeke at det ikke er noen fasit på et godt liv i den henseende. Lykke og trivsel er en individuell sak. Et kosthold har konsekvenser, på samme måte som livet generelt har konsekvenser.

Man kan ikke melde seg ut av dette.

Og her kommer vi til det andre poenget. Denne tendensen til å overbeskytte barn. Barn har ikke godt av å lulles ihjel, de trenger å forberedes på livet. Barn har i tillegg evne til å lære og vurdere handlingers konsekvenser. Selvfølgelig er ikke denne evnen like godt utviklet som hos voksnes. Her generaliseres det selvsagt, en rekke voksne har en svært dårlig evne til å vurdere handlinger, spesielt i et langsiktig perspektiv.

Her bare må jeg sitere Thomas Jefferson:

«Sometimes it’s said that man cannot be trusted with the government of himself. How can he then be trusted with the government of others?«

Barndommen er en læretid der unge mennesker lærer helt grunnleggende ferdigheter som de vil trenger resten av livet. Umyndiggjøring av barn er neppe en god løsning for å forberede dem til et spennende liv. Kanskje er så mange voksne uansvarlige fordi de har lært det siden de var små?

Å tro at barn ikke kan vurdere reklame eller vurdere påvirkning er meningsløs. De trenger kanskje noen som kan forklare dem enkelte ting og vise dem at handlinger har konsekvenser. Disse noen pleier vi å kalle foreldre.

Det tredje poenget er at Forbrukerområdet dessverre dummer seg ut. På hjemmesiden til Forbrukerombudet kan vi lese følgende:

«Forbrukerombudet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven.«

Forbrukerombudet har en viktig oppgave som dessverre nedprioriteres til fordel for politisk formynderi.

Svindel bør ikke være lov. Dette er moralsk sett på linje med ran. Feilaktig og falsk reklame er svindel. Dessverre tas ikke dette på alvor i det offentlige rettsvesen. Folk forventer at reklame ikke er sann. Her har Forbrukerombudet sviktet sin oppgave.

Det er kanskje derfor fokus er rettet mot å rappe burgeren og colaen fra barna?

Mest lest

Arrangementer