Ukategorisert

Er det farlig med klimaendringer?

Det er en tendens til at enhver endring fremstilles som et problem som må forhindres for enhver pris.

Selv om det fortsett er kritikere som er uenige, nærmer det seg en konsensus i klimaspøsmål knyttet til global oppvarming. Selv om størrelsen på endringen er usikker, så er de fleste enige om at menneskeskapte utslipp av karbondioksid vil øke jordens temperatur og at havet dermed vil stige.

Dette er greit nok, vi skal ikke krangle på dette, i hvert fall ikke i denne artikkelen. Det er dessverre også en samstemt oppfatning om at en slik endring nesten for enhver pris må forhindres eller i hvert fall reduseres. Dette synet er alt for enkelt, det bør rett og slett stemples som ureflektert.

For liberalister er debatten litt spesiell. Siden vi er opptatt av eiendomsrett, kan faktisk vår ideologi lede til et totalforbud mot biler, dersom det kan bevises at hver enkelt bil krenker eiendomsrettigheter gjennom utilbørlige utslipp. Jeg nevner dette for å illustrere at beskyttelse av miljet – indirekte gjennom eiendomsrettigheter – er en innarbeidet del av liberalismen. Jeg mener at dette ikke vil være de praktiske resultatetene av en konsekvent liberalisme, men det er en interessant prinsipiell diskusjon som kan tas senere.

Jeg velger derfor å vende tilbake til dagens politiske virkelighet, der absolutte rettigheter ikke respekteres og der nyttevurderinger gjelder.

Det er to åpenbare problemer knyttet til den påstand at noe må gjøres for å hindre videre oppvarmning og høyere havnivå, bare fordi dette skjer.

Den første er den klassiske konservative forbannelsen. Det er fali med endringer. Denne har gjennomsøkt menneskeheten til alle tider siden den første som oppfant ilden sannsynligvis ble brent på sitt eget bål. Folk har en irrasjonell frykt for endring.

La oss slå det klinkende klart fast. Endringer er bra. Mennesker er usedvanlig gode til å tilpasse seg endringer. Så selv om forandringer bringer med seg utfordringer, så er vi sinnsykt flinke til å tilpasse oss.

Klimaet på jorden er ikke konstant. Temperaturen og andre forhold har naturlige variasjoner. Kanskje kan en forandring av temperaturen være positiv? Kanskje vil det lede til bedre leveforhold?

Effekten av en endring må vurderes nøye før den regnes som negativ. Det er i tillegg viktig å vurdere endringen sammen med menneskers potensiale til å utnytte endringen.

Denne kjølige vurderinger forstyrres ofte av irrasjonelle journalister og andre som ser ut av vinduet, ser lite eller mye snø og roper ut om klimaendringer. La oss si det rett ut. Hadde det vært like mye snø som ifjor, så ville det vært lite snakk om at jorden blir varmere. Så dyp er den norske debatten.

Miljøvernere hiver seg selvsagt på karusellen, de har mye egeninteresse investert i at jorden går til helvete. De måtte finne seg et nytt yrke dersom alt var bra.

Myter etableres. La meg ta en av de klassiske, ørkenspredning i Sahara. Det vet vi jo at er sant, det har vi jo alltid blitt fortalt. Problemet er at det er feil.

Men la oss likevel anta at endringene i sum er negative. Vi er da kommet til punkt to.

La oss anta at du finner en skatt i et vann langt inne i gokk. En skatt må jo hentes frem, det er jo viktige verdier. Du vurderer ikke verdien så nøye, men du leier inn det nødvendige utstyret. Anlegger vei. Ansetter folk. Får skatten frem. Jippi! Her har du en skatt til en verdi at 50 000 kr. Det kostet bare 5 millioner å hente den frem, men vi må jo utnytte alle ressurser.

Poenget er enkelt. Det må foretas en kost-nytte analyse.

La oss si at utslipp av CO2 har negative konsekvenser på jordens klima. Det betyr ikke at vi kan slippe unna det faktum at CO2-utslipp er veldig bra. Hvor ville verden vært uten kull, olje eller gass, med tilhørende produkter? Den gjennomsnittlige levealderen globalt sett ville vært mange år kortere. Levestandarden ville vært mye lavere. Verden ville vært mye fattigere.

CO2 har vært en velsignelse.

Likeledes har olje og gass et stort potensielle både i nåtid og i fremtid med tanke på å dramatisk forbedre livet til milliarder av mennesker. Skal vi risikere dette kun fordi det blir litt varmere på jorden?

Kostnadene ved en miljøhysterisk føre var-politikk kan være dramatiske. Ikke bare kan vi i nord få litt lavere levestandard. Det kan koste millioner på millioner av fattige mennesker livet. Konsekvensene av føre var kan være mye verre enn konsekvensene av å la utviklingen fortsette uten paniske tiltak.

Og for øvrig synes jeg personlig at det ville være deilig hvis vi slipper snø i Oslo i fremtiden!

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Blåmendog
Blåmendog
15 years ago

«Effekten av en endring må vurderes nøye før den regnes som negativ.» Det er jo DET som er bakteppet for bekymringene, mann! Hadde ikke effektene av klimaendringene blitt vurdert til å være negative, så hadde vel folk gitt faen? Hvis du er bekymret over nivået på klimadebatten, så foreslår jeg at du leser ditt eget innlegg en gang til…til sammenligning virker det som om tabloidene er befolket av åndshøvdinger. Beklager spydigheten, men dette var et utrolig tøvete innlegg.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Din kommentar styrker mitt poeng. Poenget mitt er nettopp at dette tas for gitt, det er et bakteppe for bekymringer, uten at det argumenteres for det. Du skriver «Hadde ikke effektene av klimaendringene blitt vurdert til å være negative, så hadde vel folk gitt faen?» Det forteller ingenting annet enn at folk har en kobling kobling mellom klimaendring og negativitet. Jeg har ikke sett noen overbevisende argumentasjon for denne sammenhengen i norske medier. Hvor kommer da vurderingen fra? Det anses som en selvfølge at endringen er negativ, argumentasjon regnes som unødvendig. Kom gjerne med henvisning til en god artikkel fra… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

På lang sikt kommer vi til å bruke opp all olje, all gass og alt kull. Jo fortere vi tømmer jorda for disse ressursene jo fortere stiger prisen på disse ressursene. Høy oljepris er en forutsetning for utvikling av allternative energikilder på en samfunnsøkonomisk klok måte. Vi har enten et energiproblem eller ett miljøproblem, blåser vi midlertidig i det siste vil begge problemene løse seg selv på sikt. Teknologi + latskap løser alt.Blåmendog
Blåmendog
15 years ago

«Poenget mitt er nettopp at dette tas for gitt, det er et bakteppe for bekymringer, uten at det argumenteres for det.» Nå er du vel på ville veier? Det er ikke bare treklemmere, hippier og dommedagsprofeter som er bekymret over klimaendringene, dette er et engasjement som har solide røtter i fagmiljøene. Det hører med til historien at de forskerne som ikke er bekymret over klimaendringene, hører til et «ekslusivt» mindretall (de blir for øvrig stadig færre). Når det gjelder forskning rundt effektene av klimaendringene, så finner du mye stoff her: http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming Du kan også ta en kikk på Forskningsnytt fra… Read more »

Billcat
15 years ago

Til Voodoo-king. Når det gjelder holdningen til forskere, så er det et tema som kan fylle mange blog-poster alene. Her i landet har vi Cicero, som sier om seg selv: «Global oppvarming er et av de største problemene menneskeheten står overfor. CICEROs oppgave er å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål.» I England har vi en viktig premissleverandør i Hadley senteret, som også er opprettet spesifikt for å forske på menneskeskapt oppvarming. Spørsmålet er: Tror du noen av disse (som eksempel) kommer til å publisere forskning som sier: «Vi ikke er ansvarlige for oppvarmingen (eller «endringer» som man sier idag, siden… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Klima er parametre for geofysiske prosesser. Disse posessene er i konstant endring, de flukturere over korte og lange intervaller, og utslagene er små eller store. «Normalklima» er statistikk ut fra målinger i begrensete perioder. Mange oppfatter nok «normal» som naturlig og tror at endringer er unaturlige og derfor menneskeskapte. Planeten gjennomgår enorme endringer i skiftet mellom istider og varmetider, og mindre endringer inne i det store intervallet. Årsaken til endringene er ikke helt forstått så naturvitenskapen kan ikke si noe bestemt om klimaet annet enn at solen er en sentral faktor. Målinger av co2-innholdet i tidligere geologiske perioder viser at… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Til Blåmendog: De to linkende er absolutt interessante, bortsett fra at det ikke var det jeg bad om. jeg bad ikke om forskning, men eksempel på presentasjon for det allmenne publikum. Artikkelen handlet ikke om at det ikke er behov for endringer, men at det er ytterlgiere to forhold som det må argumenteres for ved siden av det faktum at klimaendringer er en realitet. Og disse to argumentasjonsrekkene er fraværende i offentligheten. (Jeg mener for øvrig at menneskeskapte utslipp av CO2 påvirker klimaet.) I Dagsavisen er det i dag en artikkel som styrker mitt poeng: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article2546317.ece Jeg siterer: «– De… Read more »

Truls Jensen
Truls Jensen
15 years ago

Til Bent Mosfjell: «La oss slå det klinkende klart fast. Endringer er bra. Mennesker er usedvanlig gode til å tilpasse seg endringer. Så selv om forandringer bringer med seg utfordringer, så er vi sinnsykt flinke til å tilpasse oss.» OK. Tror du har misforstått litt her. FNs klimarapport så godt som beviser at den siste tids klimaendringer er menneskeskapt. Dette tror jeg du har forstått, men allikevel klarer du å være usedvanlig trangsynt. Tror du at miljøtiltak mht drivhuseffekten er bare på grunn av menneskers frykt for å klare å tilpasse seg et nytt miljø? FNs klimarapports prognoser viser til… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Når pengene i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer. Kjøp klimakvoter!!

http://video.google.com/videoplay?docid=9005566792811497638&q=The+Great+Global+Warming+Swindle

Årsak virkning, virkning årsak, HERREGUD!! Økt CO2 nivå i atmosfæren er en følge av økt temperatur, ikke en årsak til høyere temperatur.

Fra arkivet