Ukategorisert

Skatt, ikke fengsel

Hadde det ikke vært fint om skatt kunne vært brukt positivt? Dessverre driter man i offeret og velger fengselsstraff.

Fengsel er i de fleste tilfeller en ganske irrasjonel reaksjonsform mot forbrytere. Det gjør ikke noe godt for offeret, og koster i tillegg penger for samfunnet.

Dette kommer tydelig frem i saken med kvinnen som tastet feil kontonummer og overførte 500 000 kr til feil mann. Det interessante er ikke om banken eller kvinnen skal bære tapet, men hvorfor mannen som mottok pengene slipper unna.

Det skrives følgende i artikkelen:

«Oslo tingrett fant mannen skyldig i grovt underslag, og dømte ham til fengsel i 120 dager hvorav 30 dager betinget. Han ble også dømt til å betale pengene tilbake, men mannens betalingsevne gjør at hun trolig kan se langt etter erstatningen.«

Samfunnet valgte altså fengsel, noe som ikke kommer damen til gode. Det finnes imidlertid en annen straff som kunne vært brukt. Skatt!

Skatt er et svært effektivt middel for å drive inn penger. Mannen kunne således utsettes for et skattetrekk så stort at pengene ville bli betalt tilbake. 10%, 20% eller 50%?

Men noen sille sikkert innvende: Stakkars mann! Hva skal han da leve av? Det er rett og slett ikke så viktig. Rettferdighet er det som teller, og han har stjålet penger som skal betales tilbake. Han får selge tven. Selge mobiltelefonen. Slutte å spise middag ute eller kjøpe ferdigmat. Kutte ut shopping på bensinstasjoner. Mel og melk er billig, pålegg også om man velger riktig. Vann og brød behøver ikke å bety fengsel…

Mennesker bør rett og slett holdes ansvarlige for sine handlinger. Det å spllle vekk 400 000 kr av andres penger er tyveri. Dessverre ofres offeret på forbryterens alter. Nok en gang.

I denne saken kan selvsagt skyldfordeling diskuteres, men det er irrelevant for det generelle poenget om fengsel kontra skatt som bot for en forbrytelse.

Mest lest

Arrangementer