Ukategorisert

Skatt, ikke fengsel

Hadde det ikke vært fint om skatt kunne vært brukt positivt? Dessverre driter man i offeret og velger fengselsstraff.

Fengsel er i de fleste tilfeller en ganske irrasjonel reaksjonsform mot forbrytere. Det gjør ikke noe godt for offeret, og koster i tillegg penger for samfunnet.

Dette kommer tydelig frem i saken med kvinnen som tastet feil kontonummer og overførte 500 000 kr til feil mann. Det interessante er ikke om banken eller kvinnen skal bære tapet, men hvorfor mannen som mottok pengene slipper unna.

Det skrives følgende i artikkelen:

«Oslo tingrett fant mannen skyldig i grovt underslag, og dømte ham til fengsel i 120 dager hvorav 30 dager betinget. Han ble også dømt til å betale pengene tilbake, men mannens betalingsevne gjør at hun trolig kan se langt etter erstatningen.«

Samfunnet valgte altså fengsel, noe som ikke kommer damen til gode. Det finnes imidlertid en annen straff som kunne vært brukt. Skatt!

Skatt er et svært effektivt middel for å drive inn penger. Mannen kunne således utsettes for et skattetrekk så stort at pengene ville bli betalt tilbake. 10%, 20% eller 50%?

Men noen sille sikkert innvende: Stakkars mann! Hva skal han da leve av? Det er rett og slett ikke så viktig. Rettferdighet er det som teller, og han har stjålet penger som skal betales tilbake. Han får selge tven. Selge mobiltelefonen. Slutte å spise middag ute eller kjøpe ferdigmat. Kutte ut shopping på bensinstasjoner. Mel og melk er billig, pålegg også om man velger riktig. Vann og brød behøver ikke å bety fengsel…

Mennesker bør rett og slett holdes ansvarlige for sine handlinger. Det å spllle vekk 400 000 kr av andres penger er tyveri. Dessverre ofres offeret på forbryterens alter. Nok en gang.

I denne saken kan selvsagt skyldfordeling diskuteres, men det er irrelevant for det generelle poenget om fengsel kontra skatt som bot for en forbrytelse.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kjell
Kjell
15 years ago

Mannen er dømt til å tilbakebetale pengene, og da er det vel Statens innkrevingssentral som får oppgaven, eller? Det burde ihvertfall være det. Om man da kaller det skatt eller innkreving er vel uvesentlig. Mitt inntrykk av problemet i svært mange erstatningssaker er at den som blir dømt til å betale erstatning har liten eller ingen inntekt, og dermed er jo offeret like langt. Om han blir dømt til å betale 90% skatt, hva hjelper vel det hvis det ikke er noen penger å trekke skatten av? Hvis det er tilfellet i denne saken, altså at mannen ikke har noen… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg har tre kommentarer. 1) Du har sikkert rett i at det er Statens innkrevingssentral som driver med det i dag. Nøyaktig hva du kaller det er i så fall ikke det essensielle, enig. 2) Det er ikke korrekt at det ikke finnes penger. Det er enten inntekt eller trygd. Det er etter mitt syn både rett og rimelig at en tyv/kriminell ikke kan forvente samme levestandard som en som ikke har begått en forbrytelse. Det er jo en forutsetning for at fengsel i det hele tatt kan være legitimt, fengsel innebærer lavere levestandard. Ved inntekt kan det skattlegges/innkreves mer… Read more »

Gabriel Gram
Gabriel Gram
15 years ago

Artikkelforfatterens skiftende holdninger til kriminell virksomhet er iøyenfallende. Den ene dag raljeres over statens rettshåndhevelse overfor de mennesker som av simpel grådighet ikke oppfyller sine samfunnsforpliktelser, pålagt dem av et solid flertall av den stemmeberettigede befolkning. Den neste dag lyder ropet «Bur dem inn!» om de personer som har begått kriminelle handlinger. Handlingsforløpet i denne konkrete sak er følgende: 1 En kvinne skal overføre en halv million til sin datter. 2. Fordi hun slurver blir pengene overført til en annen person. 3. Fordi denne annen person er en notorisk slyngel, spenner han vekk pengene i løpet av 8 timer på… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Gabriel har selvfølgelig rett i at det kan argumenteres for at kvinnen skal være ansvarlig for egne handlinger. Det var derfor jeg skrev følgende: «I denne saken kan selvsagt skyldfordeling diskuteres, men det er irrelevant for det generelle poenget om fengsel kontra skatt som bot for en forbrytelse.» Jeg tok altså utgangspunkt i det gitte forhold at det har skjedd en forbrytelse. Og vedkommende har uten tvil brukt penger som vedkommende burde vite at ikke tilhørte ham. Jeg er klar over at vi på Liberaleren vingler i forhold til overtredelse av Norges Lover. Det skyldes imidlertid at vi vingler i… Read more »

Gabriel Gram
Gabriel Gram
15 years ago

Den almene unnskyldningen for å bryte lover er det gjennomgående tema i den siste kommentaren. Selvfølgelig kan et slikt argument ha verdi dersom det blir vedtatt lover som bryter menneskerettighetene; såsom steriliseringslovene (? å få barn er neppe en menneskerett) og Hitlers raselover (! folk bør bedømmes utifra handlinger ikke utifra raser). Men hvem skal «bestemme» hvilke handlinger som strider mot «menneskerettighetene»? Disse rettigheter er jo også vedtatt av folkevalgte forsamlinger, nasjonale eller internasjonale. Å påberope seg «naturgitte» menneskerettigheter som skal gjelde for alle er farlig, idet vi da kan komme i den situasjon at fri på 1. mai ses… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Hva avføder mer sunn fornuft enn det å diskutere eller gruble på hva som er best av anarki eller libertarianisme (klassisk liberalisme). De som støtter staten gjør det enten fordi de er egoister eller fordi de frykter andres egoistiske tilbøyeligheter. Det hele er et spørsmål om menneskelig natur. Om jeg alltid går rundt og bærer på samme mobiltelefon vil selv et barn skjønne at jeg eier denne telefonen. Slike eiendomsrelasjoner dannes helt naturlig. Det er ikke fornuftig å lage et system som bekjemper intuitiv lærdom. Ok jeg kan ha stjålet telefonen, men hendene mine er mine, derfor bør det jeg… Read more »

Pål
Pål
15 years ago

Det absurde med rettspålagte erstatnings- og pengekrav er at man som hovedregel får 14 dager til å innfri det – uansett beløp.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Og det er jo et av de sentrale poengene i mitt forslag. En kontrollert, langvarig tilbakebetaling ved hjelp av statens største muskel, den som klemmer penger ut av folk.

Forslaget er ikke perfekt og en tilpasning slik at det brukes på en god måte er viktig. Men det er et alternativ til et system som ikke fungerer. Om man kaller det anarkisme, liberalisme eller sunn fornuft er ikke viktig.

Pål
Pål
15 years ago

Liker forslaget ditt og vil bare nevne at det absolutt ikke minner om anarkisme, snarere en harmonisering.

Fra arkivet