Ukategorisert

La idretten betale fylla si sjæl

Av og til liker jeg RV. De er de eneste som tar et fornuftig økonomisk standpunkt knyttet til OL.

Partiet sier nei til OL, de mener det er dårlig bruk av penger. Offentlige midler kan bedre brukes på noe annet. Det har RV helt rett i.

Det er interessant at et ytterliggående sosialistparti kan være mer oppegående enn de borgelige partier. Det skyldes nok at OL-saken inneholder sterke elementer av nasjonal og lokal prestisje. Nå kjempes det heftig mellom Trondheim, Tromsø og Oslo om å få representere Norge i kampen for å bli tildelt Vinter-OL i 2018.

Liberaleren har ikke noe imot at idretten – også i Norge – arrangerer store mesterskap. Idretten er imidlertid preget av to ting. Enorm publikumsinteresse og enorme pengesummer. Idretten er en pengemaskin.

De bør ha råd til å betale for sin egen fest. Og har de det ikke, så får de la være! Hvorfor skal idretten ha et eget sugerør ned i statskassa?

Store idrettsstjerner og Den internasjonale olympiske komite er ikke fattige trengende. De er rike, mektige og med store ressurser. Det er grunn til å merke seg at det er slike den norske stat synes det er riktig å støtte økonomisk.

Dette er jo litt av et liberalistisk mantra som vi på Liberaleren gjentar om og om igjen. Det er de med mye makt, ikke de som trenger hjelp, som nyter godt av statens omfordeling. Sådan er staten. Det er en av grunnene til at vi vil ha et alternativ.

Kapitalisme for de fattiges skyld!

Det er på tide at også andre enn RV skriker ut et nei til OL. Det er galt å bruke andre folks penger på en folkefest for rikfolk. Folk flest ser jo OL på tv likevel, og det spiller således ingen rolle hvor det skjer.

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rambukk
15 years ago

Bent, jeg er i prinsippet ikke uenig, dersom vi forutsetter at hosting av et OL er en netto utgift for de som spytter inn penger.

Det er selvfølgelig vanskelig å måle eksakt den samfunnsøkonomiske gevinsten av et OL.

Men hvis et OL kan generere et samfunnsøkonomisk overskudd for næringsliv, turisme, infrastruktur, kultur og idrett, så spiller det jo en rolle hvor det skjer…?

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg skjønner poenget, og det er absolutt relevant. Vurderte å skrive noe om det, men droppet det sidne jeg antok det vllle komme en kommentar på problemstillingen. Dersom et slikt overskudd genereres, så bør arrangementet i så fall betales av de som får det overskuddet, f.eks. næringsliv, turismen og idretten. Gjennom en statlig finansiering får du derimot uansett en overføring fra noen til andre. Mennesker i andre kanter av landet må betale for noe som i større grad tilfaller en by med omegn. Andre næringer må skattlegges ekstra for å dekke inn gevinsten til turistnæringen. O.s.v. Et OL er i… Read more »

b
b
15 years ago

Jeg vil si at det er helt urelevant om det gir samfunnsøkonomiske gevinster. Poenget er at ved å bruke statens penger, tvinger man alle som betaler skatt til å være med på investeringen. Jeg ønsker ikke at noen (dvs. staten) skal bestemme over hva jeg skal investere pengene mine i!

Det spiller ingen rolle om det gir gevinst. Kanskje jeg ønsker å bruke pengene på noe som gir bedre gevinst. Eller kanskje jeg rett og slett ikke bryr meg om OL.

Og så lenge det gir en gevinst vil vel næringslivet investere av seg selv…

Fettsnerk
Fettsnerk
15 years ago

B oppsummerer egentlig det som ville vært mitt poeng i denne saken. Dersom det er slik at et OL vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst, så vil jeg jo anta at de næringer som tjener på det også vil være med å finansiere. Derfor er det svært viktig at det ikke er skattepenger som brukes på et slikt arrangement. Det fører kun til en tvungen omfordeling av ressursene, noe det er en forutsetning at man er mot om man vil kalle seg liberalist.

Rambukk
15 years ago

Joda, det er logisk at den som høster gevinsten også må bære byrden med investering. Men nå er det jo allerede slik at staten investerer betydelige beløp, både på næringslivet, turismen, infrastruktur og idrett. Hvorfor? Jo, fordi det er samfunnsøkonomisk gunstig å stimulere til næringsvirksomhet og turisme (skatteinntekter, arbeidsplasser). Jeg innrømmer at en mulig nedside kan være at man går bananas i oppføring av idrettsanlegg og overnattingsplasser med en uforholdsmessig overkill på kapasitet. Det er ikke uliberalistisk å forvente at skattepengene skal forvaltes mest mulig effektivt. Men igjen, min forutsetning er at investering i et OL gir en samfunnsøkonomisk gevinst.… Read more »

b
b
15 years ago

Poenget er at når staten sponser idrett (eller noe annet), tvinger den alle som betaler skatt til å være med på en kollektiv investering. Ja, nå er det slik, som du sier, at staten allerede sponser næringslivet, turismen, infrastruktur og idrett. Det er jo nettopp en av tingene som gjør Norge til et sosialdemokrati – og mindre liberalistisk.

Når staten bruker skattepenger å «investere» i OL, TVINGER den alle skattebetalere til å være med på en fellesløsning. Jeg mener at det er det viktigste argumentet mot statsfinansiert idrett. Om det virkelig er samfunsnyttig/lønnsom er egentlig helt urelevant.

Rambukk
15 years ago

Mener du at statens kapital skal forvaltes kun på grunnlag av konsensus fra Folket gjennom folkeavstemning? Det virker en smule handlingslammende.

Når staten bruker skattepenger til å investere i f.eks. aksjer, så er jo også det «tvang» til å være med på fellesløsninger.

Eller er poenget ditt at staten ikke skal ha noen kapital å forvalte? At overskuddet, i sin helhet, fordeles til individuell forvaltning? I så fall er vi vel inne i en diskusjon som ikke bare gjelder OL.

b
b
15 years ago

Nei, jeg mener absolutt ikke at sånt skal avgjøres med folkeavstemming. Om flertallet vil krenke individets frihet betyr ikke at det er rett. Så ja, det er en diskusjon som ikke gjelder bare OL. I et rent liberalistisk samfunn, som skribentene i Liberalen.no gir uttrykk for at de vil ha, SKAL ikke staten ha noe kapital å forvalte. Eventuell skatt skal kun gå til beskyttelse av eiendom og rettigheter (med andre ord: politi, rettsvesen og administrasjon). Men siden det er urealistisk (på kort sikt i hvert fall 🙂 ), må man i det minste se på hva som det ER… Read more »

Rambukk
15 years ago

Ok, da er vi inne i prinsippdiskusjonen om grensene for offentlig virksomhet. I et liberalistisk samfunn skal selvfølgelig ikke staten finansiere kultur og idrett. Det er et greit standpunkt. Mitt utgangspunkt er at staten, i dagens «sosialdemokratiske» planøkonomiske virkelighet faktisk råder over en gedigen kapital. Ca 1/4.500.000 av denne kapitalen er min. Da forventer jeg at staten tilstreber størst mulig avkastning.

Fra arkivet