Ukategorisert

FrP vurderer gratis heroin til narkomane

Norsk narkotikapolitikk virker ikke. Jusprofessor Asbjørn Strandbakken vil dele ut heroin til narkomane. FrPs Jan Arild Ellingsen er åpen for å vurdere forslaget.

Oppdatering: Efter at NRK la ut artikkelen vi har lenket til lenger ned, har den fått følgende presisering:

– Jeg vedgår at jeg uttalte meg litt for mye på egen regning i går. Det er viktig å presisere at det ikke er Frps politikk å vurdere gratis heroin.

OK, det er ikke FrPs politikk. Men kanskje Ellingsen kan påvirke partiet sitt, i og med de innrømmelsene han kom med i den opprinnelige artikkelen?

Forbudslinjen i narkotikapolitikken i Norge så vel som i resten av verden har slått feil. Den koster samfunnet milliarder av kroner, og reduserer borgernes rett til privatliv.

Det har lenge eksistert en alternativ linje i narkotikapolitikken. En linje som handler om å forstå hvordan markedet virker, og som går ut på å ta bort selve forutsetningen for narkotikamarkedet; fortjenesten.

Hvis narkomane fikk stoff de er avhengige av gratis, i kontrollerte former, ville behovet for å kjøpe stoff forsvinne. Dermed vil også den narkotikarelaterte vinningskriminaliteten bli kraftig redusert. Behovet for overvåkning av landets borgere ville bli mindre, og politiet kunne bruke ressurser på annet enn å forfølge narkomane, eller forsøke å oppklare narkorelatert vinningskriminalitet.

Til NRK sier professor Strandbakken: «- Å dele ut heroin uten omkostninger vil ha stor betydning for å redusere kriminalitetet i samfunnet, sier jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.»

Like ofte som samfunnsaktører fremmer forslag i tråd med den alternative linjen sables forslagene ned av den etablerte forbudslinjens tilhengere.

Storberget vil stramme inn
Derfor er det overraskende at jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved universitetet i Bergen ikke allerede er sablet ned, selv om justisminister Knut Storberget gjør et godt forsøk. Storberget, som har bakgrunn fra avholdsbevegelsen, mener at det har vært mer enn nok av liberalisering, og vil heller stramme inn både når det gjelder alkohol og narkotika.

FrP vil vurdere forslaget
FrPs justispolitiske talsperson Jan Arild Ellingsen er derimot åpen for å vurdere forslaget. til NRK sier Ellingsen: «- Jeg er åpen for å diskutere alle muligheter, for det vi har gjort til nå, har iallfall ikke virket, sier justispolitisk talsmann for Frp, Jan Harald Ellingsen.»

Ellingsens uttalelser er overraskende, og positive. Da FrP kastet ut liberalistene i 1994 var blant annet et mer liberalt syn på narkotikapolitikk et av argumentene. Det er bare å håpe at Ellingsen ikke blir irettesatt for sin åpne holdning.

I eftertid gikk likevel partiets sosialpolitiske talspersom John Alvheim inn for både utdeling av subutex og metadon til narkomane, og samtidig opprette sprøyterom, slik at de narkomane kunne innta stoffet i rene og verdige omgivelser, istedenfor å utsette seg for urene sprøyter og være henvist til bakgårder eller gatene. Slike tiltak er en del av den alternative linjen i narkotikapolitikken.

Unge Venstre er blant dem som støtter en alternativ linje, mens partifellen Odd Einar Dørum uttalte seg bastant mot legalisering da han var justisminister. Selv om forslaget fra Straffelovkommisjonen overhodet ikke handlet om dette.

Forbudslinjen har spilt fallitt. Det er lov å håpe at flere innser dette.

Det finnes en alternativ linje. Det er bare å ta den ibruk.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simen
Simen
15 years ago

Men så går Ellingsen tilbake på sine uttalelser:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.1829266

Oslo Venstre, derimot, vedtok herionassistert behandling på sitt årsmøte forrige helg.

Kenneth
Kenneth
15 years ago

«Forbudslinjen har spilt fallitt. Det er lov å håpe at flere innser dette. Det finnes en alternativ linje. Det er bare å ta den ibruk.» I et fritt samfunn finnes det kun en linje, og den linjen er ufravikelig uansett hva man personlig måtte mene om narkotika, rusmidler og hva enn det måtte være! Vi er herrer over egen kropp og eget liv og har en ufravikelig rett til å gjøre med kroppen og livet som vi selv vil sålenge vi ikke krenker andre personer eller deres friheter mens vi gjør det. Sånn, debatten er avsluttet. Legaliser alle stoffer, og… Read more »

Arild Knutsen
15 years ago

Foreningen for human narkotikapolitikk jubler over forslaget til jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen om å gi gratis heroin til avhengige. Dette er tilslutning til en skadereduseringspolitikk med vellykkede resultater. Denne heldige politikken føres allerede i Holland, Spania, Sveits, Tyskland og Canada. Formålet deres er å redde liv og bedre behandlingsresistente heroinavhengiges livskvalitet. En forskningsanalyse om heroinutdeling i Zürich i tidsrommet 1991 – 2005 (Publisert i Lancet 2006; 367: 1830-34 og omtalt i The Independent 2. juni 2006), forteller at utdelingen av heroin medførte at rekrutteringen til heroinmiljøet ble redusert med 82 %. De eneste kriterier var at man… Read more »

Trond
15 years ago

morsomste er at Liberaleren nå ser ut til å bli plukket opp på Google News. Det var der jeg fant linken hit.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det er ikke sikkert at Ellingsens forslag er så dumt. De kostnadene det vil påføre Staten å handle inn heroin, vil sannsynligvis være mindre enn de kostnadene samfunnet har ved den narkorelaterte vinningskriminaliteten som det fortelles om i artikkelen. Er også svak for argumentet om kontroll over eget liv; dersom man ønsker det, bør man selv ha anledning til å gjøre kål på seg selv. Men bør Staten hjelpe folk til å komme ut av narkoproblemet dersom de ønsker det, all den stund de selv ved frivillige valg har valgt å sette sitt første skudd? I så fall, hvordan skal… Read more »

andyq
andyq
15 years ago

Godt forslag!
Eivind Knudsen:
Kostnadene for staten blir mikroskopiske, herion er selvfølgelig dyrt fordi vi har et forbud.

Svein
Svein
15 years ago

Gratis? Hvorfaor skal alltid rusmisbrukere, latsabber, kriminelle osv alltid få alt gratis? De kan vel for h… betale for seg de som alle andre. Selg gjerne heroin på resept på polet for til en fornuftig pris, men jeg er drittlei av å bidra til å betale trygd, sosialstønad, utdannelse +++ til møkkasabber som aldri har giddet å gjøre et dagsverk i sitt liv. PS: Ikke kom og fortell meg at jeg er en kynisk drittsekk. Jeg arbeider med narkomane. Denne gruppen har behov for å bli behandlet som likeverdige mennesker, samt å få et spark i rævva. Ikke puter under… Read more »

Eric Johanssen
15 years ago

Gratis heroin! Hva tror Asbjørn Strandbakken vil skje med det illegale rusmarkedet når narkomane får gratis heroin? Er han virkelig så naiv at han tror narko industrien vil finne seg i å miste kundene sine uten å gjøre mottiltak? Hva vil så skje med gatemarkedet? Svar: Etterspørselen etter heroin på gata vil avta. Vil prisen på heroin synke? Svar: Ja. Vil det føre til mer aktiv rekruttering av nye kjøpere? Svar: ja. Vil andre illegale stoffer F eks. amfetamin og kokain etterhvert overta større markedsandeler? Svar: Ja. Vil vi oppleve økt kriminalitet? Svar: Ja; vi så under herointørken i sommer… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Sistenevnte innlegg peker på et godt poeng. Konklusjonen jeg trekker er at alle stoffer må likebehandles. Likhet i frihet eller ufrihet? I frihet, selvsagt.

Alle stoffer bør således legaliseres. Frihet inkluderer også plikt til ansvar for eget liv, d.v.s. forbud mot å lempe kostnadene over på andre uten deres samtykke. Gratis utdeling bør således kun utføres hvis det ikke kommer skattebetalerne til byrde.

Poenget til Eric Johanssen kan også trekkes et hakk videre. Forhandlerne vil gå videre til msuglersprit, gambling, hallikvirksomhet (i den grad de ikke allerede er involert). Løsning: Legalisering på alle områder. Frihet fungerer, ufrihet skaper problemer.

Pål H
15 years ago

Jeg foreslår voldsmenn vederlagsfritt til alle voldsofre.

Mr-Fakta
Mr-Fakta
15 years ago

All bør narkotika være lovlig. Mennesket eier sin egen kropp. Å eie sin egen kropp er utgangspunktet for eiendomsretten. Hvis man eier som egen kropp har man rett til å bruke denne kroppen som det behager en så sant ikke handlingen skader andre mennesker. Å kjøre heroin ned i blodåra er ikke en handling i seg selv som skader andre.

coz
coz
15 years ago

http://video.google.ca/videoplay?docid=2908621023073531157 «if drugs were legal» av BBC. seriøs dokumentar.

Hva vil så skje med gatemarkedet?
Svar: Etterspørselen etter heroin på gata vil avta.
Vil prisen på heroin synke?
Svar: Ja.
Vil det føre til at det blir mindre attraktivt å selge det illegalt?
Svar: Ja.

Fra arkivet