Ukategorisert

FRP-koden. Et sosiologisk perspektiv

Norsk Sosiologforening inviterer til debatt – ikveld – om FrP-koden utfra et sosiologisk perspektiv. Blant innlederne er Jan Arild Snoen, Magnus Marsdal, og Pål Veiden.

Debatten finner sted ikveld, på Dattera til Hagen på Grønland, kl. 1900.

Jan Arild Snoen er journalist i det liberalkonservative tidsskriftet og nettstedet Minerva. Han var utredningsleder i Fremskrittspartiet fra 1988 til 1992 og meldte seg ut av partiet i 1994. Har skrevet boken Kong Carl: En uautorisert biografi om Carl I. Hagen (med Jan Ove Ekeberg, Kagge 2001).

Magnus Marsdal er styreleder i tankesmia Stiftelsen Manifest, mangeårig journalist i Klassekampen og gir ut boken «Frp-koden» i slutten av april.

Pål Veiden, sosiolog fra Universitetet i Oslo, doktorgrad på komparativt prosjekt om sosial ulikhet i Østerrike og Norge. 1. amanuensis ved Høgskolen i Oslo, også tilknyttet Abstrakt forlag og Morgenbladet.

Kveldens møteleder er Jon Rogstad, som er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Øystein Nilsen vil innlede møtet.

Mest lest

Arrangementer