Diverse, Magasin

Tidenes budsjettpåslag til politiet

kan bli konsekvensen hvis Stortingets justiskomite gjør alvor av sitt foreløbig siste tøvete påfunn. Du tror det ikke før du har sett det? Joda, alt er mulig.

Ihvertfall hvis man mener at en ny lov er løsningen mot alt man mener er galt i samfunnet. Derfor skal det bli forbudt å sende nakenbilder på mms. Også de man sender av seg selv, helt frivillig.

Det er Aftenposten som slår til med denne historien, drøyt to måneder før første april.

» Den nye loven betyr at hvis jeg tar et nakenbilde av meg selv, og sender det til deg på MMS, så er det like straffbart som hvis jeg hadde blottet meg overfor deg i en park, sier Thomas Breen, saksordfører i justiskomiteen, til statskanalen.»

Men en mobil er privat eiendom – og hvem man har på sin mottagerliste er ens eget valg. En mobil kan vel knapt sammenlignes med en park.

«Ifølge NRK står en enstemmig komité bak lovforslaget, som likestiller det å sende nakenbilder med blotting. Loven kan komme allerede i løpet av våren.»

Hvis du lurer på hvilken samling av åndshøvdinge som befolker Justiskomiteen, finner du dem her.

Vi er enig med advokat Sigurd Klomsæt som mener loven er tøvete, og dessuten blir umulig å håndtere. Men skulle Justiskomiteen mene alvor med sitt forslag, vil ihvertfall politiet se frem til tidenes budsjettpåslag. Knut Storberget og Kristin Halvorsen får bare brette opp ermene, stenge av mobilen – og rydde plass på budsjettet.

Med lov skal landet bygges – med ulov ødes.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Baltzersen
15 years ago

Fra «med lov skal landet bygges, ei med ulov ødes» via «med lov skal landet bygges» til «med lov skal landet bygges, med ulov ødes» (med forbehold om at ordlyd muligens ikke er helt korrekt) var en pen spiss. Det er en ganske god nøtteskallsbeskrivelse av utviklingen. Følger man linkene, finner man ut at forslaget både er verre og ikke fullt så ille som beskrevet her på Liberaleren. E-post er også inkludert, og det skal visstnok være greit hvis man har innhentet tillatelse på forhånd og mottager er over 16 år. Det må jo sies at mottagers mobil er mottagers… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Her trengs åpenbart en oppklaring: Formålet bak bestemmelsen som setter straff for blotting er åpenbar: Den som viser seg naken for en som ikke har samtykket til det, skal kunne straffes. Det bør være unødvendig å nevne det, men ettersom Liberaleren alltid tolker lovgivers handlinger i aller verste mening, er det på sin plass å nevne at å vise seg naken for en person som har samtykket til det, selvsagt er helt i orden. Formålet bak Justiskomitèens forslag er tilsvarende: Man skal kunne straffe den som sender et nakenbilde av seg selv eller en annen til en person som ikke… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Jeg ønsker ikke her å filosofere over hr. Knudsens forhold til nakne kropper. Personlig har jeg intet problem med ovennevnte forhold hva enten det dreier seg om en naken kropp som uten min på forhånd gitte tillatelse materialiserer seg for meg oftalmologisk, eller en ditto kropp entrer mitt synsfelt efter en juridisk klar aksept fra min side. Det som er mitt anliggende, og som jeg høfligst ber om svar på, er hvordan en naken kropp, per se, kan være integritetskrenkende. Hvor avkledd må en person være for at en krenkelse er et faktum og straffeansvar gjøres gjeldende? Hvordan bør man… Read more »

Bigboyen
Bigboyen
15 years ago

Det bekymringsfulle her er at man med å lage lover som vil bli sovende er at man undergraver respekten for lovverket.

Jeg tror problemet er ytterst lite, og selvom man skulle motta nakenbilder uten å ville det så kan jeg ikke se at det er skadelig verken for den enkelte person eller for samfunnet. Så hva blir da meningen med loven?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Men loven er da heller ikke laget for tilfeller som Sandal og Bigboyen! Dersom Sandal og Bigboyen ønsker å få sin mailboks fylt med bilder av nakne personer, vil de naturligvis ikke gå til anmeldelse av forholdet, selv om et formelt samtykke ikke er innhentet på forhånd. Når der ikke foreligger noen anmeldelse, kommer heller ingen straffesak; loven blir således ikke anmeldt på området. Men jeg ønsker ikke å få min mailboks fylt av bilder av nakne personer. Når en eller annen slyngel sender meg et slikt bilde, forbeholder jeg meg retten til å anmelde ham, med den begrunnelse at… Read more »

Per
Per
15 years ago

At Eivind ikke ser forskjell på fysisk vold og nakenbilder viser at han ikke har forstått mye av liberalistisk ideologi, på tross av at han har kommentert mye på Liberaleren så vidt jeg kan huske. Å stikke brødkniver i magen på andre er åpenbart rettighetskrenkende, det er ikke uten videre innlysende at å sende nakenbilder er rettighetskrenkende. Hvis en ser bort fra Eivinds fjolleri er det en interessant diskusjon. Hvor skal egentlig grensen gå for hva man kan reservere seg mot av uønskede henvendelser, det være seg reklame i postkassen, telefonselgere eller -tiggere, uønsket e-post eller uønskede SMS eller MMS?… Read more »

Fra arkivet