Ukategorisert

Tull!

Denne underskriftskampanjen bør få minimal støtte. Liberaleren tar avstand fra en egen ungdomslov.

Ungdomslovsalliansen består av en gruppe organisasjoner som mener at ungdoms rettigheter bør sikres i en egen ungdomslov. Foreløpig er det Ungdom & Fritid, Fagforbundet, Landsforeningen for utekontakter og Ungdom mot narkotika som krever en lov som definerer ungdoms rettigheter og muligheter samt det offentliges forpliktelser. Alliansen krever som en konsekvens av loven at kommunene får midler for å sikre en reell satsing på ungdom, slik at kravene kan oppfylles. Derfor krever Ungdomslovsalliansen at det følger med en årlig ungdomsmilliard til den eventuelle loven.

Mange skattebetalere betaler allerede i dag for tilbud de selv ikke nyter godt av. Nye krav om flere urettferdigheter er utidig.

For Liberalerens redaksjon ser det ut som aktørene i alliansen har glemt at offentlig sektor, både staten og kommunene, satser betydelig med penger, skattefinansierte penger, på ungdommer. Både gjennom fritidsklubber, fritidshus, kulturkort, ”hjem for en 50-lapp”, kulturskole, økonomiske overføringer til organisasjoner og en rekke andre felt som ungdom nyter godt av. Satsingen på ungdom er enorm. Den er så stor at mange har blitt passive. Et betydelig antall ungdommer forventer at tilbud blir skapt av andre, slik at de selv kan nyte godt av tilbudene.

Alliansen vil styrke ungdoms mulighet til deltagelse i samfunnsliv og kulturliv. Den muligheten finnes allerede, selv om stemmeretten mangler for alle som ikke er 18 år eller for de som ikke fyller 18 i et valgår. Påvirkningsmuligheten finnes allerede gjennom mulighetene til å delta i ungdomspartiene og de mange organisasjonene som finnes i Norge.

Leder av Fremskrittspartiets Ungdom, Trond Birkedal, har allerede tatt avstand fra forslaget med en egen ungdomslov med de forutsetningene som Ungdomslovsalliansen legger til grunn for forslaget. Måtte langt flere politikere følge i Birkedal sine spor.

Tags:

Mest lest

Arrangementer