Ukategorisert

Dette er grov kriminalitet

Nok en gang har politiet avslørt sitt sanne ansikt i en aksjon mot et fredelig pokerlag.

Under overskriften Tilbakeviser kritikk etter pokeraksjon kan vi lese følgende ingress:

«Politiet tar ikke kritikk for at vanlige pokerinteresserte, som spilte med en innsats på 400 kroner, ble lagt i jern av bevæpnet politi mandag kveld.«

I januar kommenterte vi det vanvittige i at politiet prioriterer på denne måten. Nå er det på tide med et annerledes og mer radikalt poeng.

Spørsmålet som bør stilles er følgende: Bør det være lov å beskytte seg mot kriminalitet? Bør det være lov å beskytte seg mot voldelige overgrep?

Liberalerens svar er et ubetinget ja. En kvinne har rett til å slå tilbake mot et voldtektstforsøk. En huseier bør ha lov til å overmanne – og i prosessen om nødvendig skade – en innbruddstyv.

Retten til å beskytte seg selv mot overgrep er helt grunnleggende i et fritt samfunn. Det er dette som skiller liberalisters ikke-aggresjon fra naiv ikke-vold. Selvforsvar er greit.

I denne saken er det ingen tvil om at politiet begår en kriminell handling. Fredelige mennesker driver med frivillige fritidsaktiviteter. Politiets handlinger er ikke bare en vanvittig ressursbruk, det er et kriminelt overgrep.

Noen vil sikkert innvende at vi må huske på at loven er fra over, husk at loven er fra gud. Vår tids gud, den demokratiske staten.

Liberalismen er ikke en nihilstisk, relativistisk ideologi. Vi anerkjenner rett og slett ikke et flertalls rett til å begå overgrep mot en minoritet, en majoritet (demokrati betyr ikke at flertallet bestemmer, noe som alle med kjennskap til beslutnignsteori vet) eller til og med et enkeltmenneske.

Vi er sikre på at du er enige med oss i dette. Alternativet vil være at du må støtte opp om f.eks. en demokratisk vedtatt gassing av jøder eller demokratisk vedtatt sterilisering av enkelte folkegrupper.

Noen vil sikkert hevde at det er annerledes i et samfunn som det norske der det er betydelig grad av frihet. Ja, det er annerledes, men hver lov må likevel vurderes utifra sitt eget innhold. Hver kriminell handling, må vurderes utifra sitt eget innhold.

Politiet brøt seg inn i et lokale der det foregikk frivillig samkvem mellom samtykkende voksne mennesker og truet de tilstedeværende med maskinpistoler.

Retten til selvforsvar må selvsagt stå i forhold til trusselen. Å skyte en guttunge som stjeler en sjokolade bør selvfølgelig være forbudt.

Det bør imidlertid være lov til å forsvare seg med våpen i hånd hvis man blir truet av væpnede mafiamedlemmer. Fight crime, shoot back!

Nå skal vi selvsagt ikke oppfordre noen til å skyte politi eller andre. Retten til selvforsvar skal vurderes nøye og det å ta menneskeliv er alltid en alvorlig sak. La det ikke være tvil om det.

Vårt poeng er at dersom de tilstedeværende hadde vært bevæpnet og hadde skutt tilbake mot politiet, så burde de blitt frifunnet for sine handlinger. Mennesker bør ikke fordømmes dersom de forsvarer seg mot tollere, skatteoppkrevere eller andre kriminelle mennesker.

Hvorvidt det er klokt å forsvare seg i alle tilfeller, er en annen sak, poenget er at det alltid er legitimt.

Selv har jeg større tro på pennen enn på sverdet.

Mest lest

Arrangementer