Ukategorisert

Dette er grov kriminalitet

Nok en gang har politiet avslørt sitt sanne ansikt i en aksjon mot et fredelig pokerlag.

Under overskriften Tilbakeviser kritikk etter pokeraksjon kan vi lese følgende ingress:

«Politiet tar ikke kritikk for at vanlige pokerinteresserte, som spilte med en innsats på 400 kroner, ble lagt i jern av bevæpnet politi mandag kveld.«

I januar kommenterte vi det vanvittige i at politiet prioriterer på denne måten. Nå er det på tide med et annerledes og mer radikalt poeng.

Spørsmålet som bør stilles er følgende: Bør det være lov å beskytte seg mot kriminalitet? Bør det være lov å beskytte seg mot voldelige overgrep?

Liberalerens svar er et ubetinget ja. En kvinne har rett til å slå tilbake mot et voldtektstforsøk. En huseier bør ha lov til å overmanne – og i prosessen om nødvendig skade – en innbruddstyv.

Retten til å beskytte seg selv mot overgrep er helt grunnleggende i et fritt samfunn. Det er dette som skiller liberalisters ikke-aggresjon fra naiv ikke-vold. Selvforsvar er greit.

I denne saken er det ingen tvil om at politiet begår en kriminell handling. Fredelige mennesker driver med frivillige fritidsaktiviteter. Politiets handlinger er ikke bare en vanvittig ressursbruk, det er et kriminelt overgrep.

Noen vil sikkert innvende at vi må huske på at loven er fra over, husk at loven er fra gud. Vår tids gud, den demokratiske staten.

Liberalismen er ikke en nihilstisk, relativistisk ideologi. Vi anerkjenner rett og slett ikke et flertalls rett til å begå overgrep mot en minoritet, en majoritet (demokrati betyr ikke at flertallet bestemmer, noe som alle med kjennskap til beslutnignsteori vet) eller til og med et enkeltmenneske.

Vi er sikre på at du er enige med oss i dette. Alternativet vil være at du må støtte opp om f.eks. en demokratisk vedtatt gassing av jøder eller demokratisk vedtatt sterilisering av enkelte folkegrupper.

Noen vil sikkert hevde at det er annerledes i et samfunn som det norske der det er betydelig grad av frihet. Ja, det er annerledes, men hver lov må likevel vurderes utifra sitt eget innhold. Hver kriminell handling, må vurderes utifra sitt eget innhold.

Politiet brøt seg inn i et lokale der det foregikk frivillig samkvem mellom samtykkende voksne mennesker og truet de tilstedeværende med maskinpistoler.

Retten til selvforsvar må selvsagt stå i forhold til trusselen. Å skyte en guttunge som stjeler en sjokolade bør selvfølgelig være forbudt.

Det bør imidlertid være lov til å forsvare seg med våpen i hånd hvis man blir truet av væpnede mafiamedlemmer. Fight crime, shoot back!

Nå skal vi selvsagt ikke oppfordre noen til å skyte politi eller andre. Retten til selvforsvar skal vurderes nøye og det å ta menneskeliv er alltid en alvorlig sak. La det ikke være tvil om det.

Vårt poeng er at dersom de tilstedeværende hadde vært bevæpnet og hadde skutt tilbake mot politiet, så burde de blitt frifunnet for sine handlinger. Mennesker bør ikke fordømmes dersom de forsvarer seg mot tollere, skatteoppkrevere eller andre kriminelle mennesker.

Hvorvidt det er klokt å forsvare seg i alle tilfeller, er en annen sak, poenget er at det alltid er legitimt.

Selv har jeg større tro på pennen enn på sverdet.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rambukk
15 years ago

Jeg er enig med deg hva angår prioriteringer og tullete lovgivning her. Men Bent, jeg tror du skal kutte ned på kaffen…

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Poenget er som følger: Dette er mye mer enn dårlig prioritering og tullete lovgivning. De sparker inn dører og truer med maskingevær. Dette er faktisk et grovt overgrep og rettighetskrenkelse fra politiets side.

Noen må rett og slett si ifra om dette og gjøre det klart at når fredelige mennesker blir truet på den måten av bevæpnede styrker, så er det faktisk legitimt å forsvare seg.

Det er ille nok at politiet prioriterer dumt, men her virker det som om noen i politiet burde kuttet ned på betydelig sterkere stoffer enn kaffe!

Rambukk
15 years ago

Jo, du har unektelig et poeng. Jeg er kanskje naiv, men velger likevel å tro/håpe at de rett og slett feilvurderte og forventet noe annet enn det som møtte dem. Dersom politiet hadde grunn til å mistenke at det var våpen i lokalet, så er ikke dette nødvendigvis noen rettighetskrenkelse. Vi vet ikke hva slags opplysninger/etterretning som lå til grunn for aksjonen.

Robo
Robo
15 years ago

Nok engang prioriterer Politiet så man knapt tror hva man ser. Og hvorfor er det alltid de mest lovlydige som får mest pes?

Bigboyen
Bigboyen
15 years ago

Om jeg hadde vært å spilt poker der så har jeg både anmelt politiet og gått til privat sak for den voldelige opptreden de viste mot fredelige spillere som ikke var noen trusler for politiet. Jeg er ingen jurist, men politiet i Norge skal i utgangspunktet ikke være bevæpnet og da må de vel vise at det er en reele grunn til at de bevæpner seg i hver enkelt sak. Og den begrunnelsen kunne vært spennende å få i det her tilfelle. Jeg ser at politimesteren sa at det var for politifolkets sikkerhet at de var bevæpnet – var politiet… Read more »

Hansemann
Hansemann
15 years ago

Av ren nysgjerrighet… Hvordan reagerer du på politiaksjonene mot Ungdomshuset i Danmark? Her ble det gjennomført en enorm væpnet aksjon, med helikopter og pansrede kjøretøy, for å kaste ut ungdommene som hadde tilhold i huset. Uavhengig av hvor gode grunnene var for å kaste dem ut i første omgang (som jeg egentlig regner med at du mener at det var god grunn til) – skal man ha rett til å forsvare seg, med våpen, mot slike typer overdreven maktbruk fra politiet?

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Godt spørsmål, men jeg er imidlertid uenig i premisset. Man kan ikke vurdere selvforsvar uavhengig av grunnene for den handlingen man forsvarer seg mot. Dersom den første handlingen er legitim, er det ikke snakk om selvforsvar, men aggresjon. Når det er sagt, så er det et reelt spørsmål om politiets maktbruk står i forhold til sakens omfang. Dersom noen f.eks. i en vanlig leilighet i Oslo unnlater å betale husleia,så er det legitimt å få politiets hjelp til å kaste vedkommende ut. Å møte opp 100 stykker med maskingevaær er derimot ikke riktig. Her er poenget til Rambukk ovenfor svært… Read more »

Snurre Spratt
Snurre Spratt
15 years ago

Jeg synes ærlig talt Liberalerens vurdering i det siste døgnet har vært pussig. Først raljerer man over Hallgrim Berg som påpeker farene ved internasjonal terrorisme; det er tydeligvis illiberalt å hevde det faktum at det finnes voldelige grupper som utifra sin religiøse overbevisning synes det er helt all right å omstyrte samfunnet ad voldelig vei. Samtidig går man langt i å oppfordre lovbrytere til å skyte på politiet, som kun har gjort det de skal, nemlig å håndheve de lover som demokratisk valgte myndigheter har vedtatt. Det er her tydelig for alle oss som ikke overdriver kaffedrikkingen, at artikkelforfatteren per… Read more »

Språkpolitiet
Språkpolitiet
15 years ago

«Her er poenget til Rambukk ovenfor svært relevant, i større grad i forhold til situasjonen i Danmark enn i forhold til pokerlaget.»

Når skal det bli slutt på dette misbruket av uttrykket «i forhold til»? Det er da vitterlig synonymt med «sammenlignet med», og lenger oppe i den samme kommentaren er det brukt riktig.

🙂

Pleym
Pleym
15 years ago

Vi raljerer ikke over farene ved internasjonal terrorisme. De siste tiårene har terrorister vært nord-irske separatister, baskiske separatister, tyske kommunister, palestinske grupper av diverse slag, osv. osv. Berg velger seg kun ut de som passer inn i hans nye verdensbilde, der islamister er truselen. Først skriver han at vanlige muslimer er arbeidsomme og fredelige mennesker, mens noen sider lenger unna skriver han at tyskere flest var medløpere under Hitlers diktatur, og spekulerer i om ikke vanlige muslimer også kan bli det for islamistene. Liberaleren er enig i at man skal verge seg mot terrorisme, men å mistenkeliggjøre alle muslimer er… Read more »

Petter Jon Fredd August
Petter Jon Fredd August
15 years ago

Er du helt på styr, Bernt?
Hvorvidt det var riktig å gå inn med våpen kan diskuteres, men å hevde at de spillende var i sin fulle rett til å forsvare seg med våpen i en slik situasjon er helt på jordet!

Bekjemp spilleforbudet eller prioriteringen, ikke politiet selv!

Per
Per
15 years ago

Pleym: Den eneste av de grupperingene du nevner som er på fremmarsj er islamistene. Jeg synes det er et godt poeng at når (ikke hvis) muslimene blir mange nok kan de (på demokratisk vis) endre lovverket slik at vi mister den smule frihet vi tross alt har her i den vestlige verden. Å sette fokus på farene ved en stadig økning av muslimsk innflytelse er samtidig å forsvare liberalismen. Det knefall som ble gjort av Gummi-Støre og andre nikkedukker i forbindelse med karikatursaken burde være eksempel godt nok på hvor livredde enkelte allerede er for å tale mot muslimske ønsker.… Read more »

Bigboyen
Bigboyen
15 years ago

Per skriver: «Jeg synes det er et godt poeng at når (ikke hvis) muslimene blir mange nok kan de (på demokratisk vis) endre lovverket slik at vi mister den smule frihet vi tross alt har her i den vestlige verden.» Jeg lurer først på grunnlaget for at Per tror at alle muslimer mener det samme i politiske spørsmål? Det fins en rekke både sosialdemokratiske, sosialistiske, liberalistiske og konservate muslimer – hvorfor skulle disse bli enig i fremtiden for å islamisere Europa? Og så lurer jeg på om Per mener at muslimer ikke setter pris på grunnleggende frihet? Hva får deg… Read more »

The Hobo
The Hobo
15 years ago

Mosfjell, du var student da jeg begynte ved UIO i 1999 og da hadde du vel vært der i noen år allerede virket det som ……

Jeg er ferdig forlengst med hovedfag.

2007 nå, og du er fortsatt student….?!

Det Liberale prateklubbgreiene er litt vel Tommy og Tigern, bare som et lite tips til dere. Selv om det sikkert er mulig å rekruttere noen ferskinger som henger rundt Chatå-Nøff.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Til siste: Jeg er ikke lenger student, jeg er selvstendig næringsdrivende med Bokavisen, http://www.bokavisen.no

Det er vel på en eller annen nettside det fortsatt står at jeg er student, men det er feil. Bortsett fra at jeg p.g.a. økonomiske incentiver har tenkt å bruke en uke denne våren på å skrive hovedoppgaven min.

Jeg begynte å studere i 1990 og har 28 beståtte universitetseksamener. Jeg er stolt av å være idealist og for å ha prioritert et intellektuelt interessant liv!

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Men det har vel åpenbart tatt sin tid med hovedoppgaven, Bent..? 🙂

Fra arkivet