Ukategorisert

To døgn på glattcelle, pluss varetektsfengsling….

Kvinnen stjal seifilét for 50 kroner. Det medførte politieskorte, to døgn på glattcelle, begjæring om varetekstfengsling, skattefinansiert overnatting på hotell med matservering. Saken kostet antakeligvis politiet rundt 50 000 kroner.

Skribenten må innrømme at dagens store oppslag i Finnmark Dagblad var overraskende. Saken ble lest flere ganger. Skribenten har aldri hørt om en lignende naskehistorie. Hvis dette er normalt for politiet i Norge, bør ikke etaten klage på dårlig økonomi. Saken fra Karasjok er heftig, rent økonomisk. I tillegg er det kritikkverdig at politiet ønsker å bruke varetektsfengsling for nasking. Slik som deler av befolkningen forholder seg til eiendomsretten, vil det være kjempemanko på fengselsplasser dersom det var varetektsfengsling for nasking eller andre forseelser.

Kvinnen skal av ulike grunner ha nasket seifilét fra en butikk i Karasjok. Som liberalist, som forsvarer av eiendomsretten er det umulig å forsvare hennes handling. Hun fortjener kjeft, en form for straff, men det får være grenser hvor mye skattefinansierte penger en skal legge i seifilét til 50 kroner.

Etter at hun ble tatt i butikken ble hun ført på glattcelle av politiet. Hun ble transportert fra Karasjok til Kirkenes for å fremstilles for varetektsfengsling. Varetekt for nasking er helt uvanlig, til tross for at Norge bruker varetekt mye, og har fått kritikk for dette fra internasjonale organ . Kvinnen måtte tilbringe mer tid på glattcelle før rettsmøtet fant sted. Heldigvis fikk ikke politiet medhold i tingretten. Varetekt for nasking virker som et grovt overtramp, selv om politiet argumenterte med gjentakelsesfare. En del timer etter rettsmøtet ble kvinnen satt på gaten. Hennes advokat sørget for at politiet måtte dekke kost og losji før hun dro tilbake til Karasjok. I følge hennes advokat, Andreas Hegg, kostet denne saken 50 000 kroner for politiet. Han har aldri opplevd eller hørt om noe lignende. På det feltet har advokaten og skribenten noe felles.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Liberalerens standpunkt virker søkt. Her er det snakk om at en person har krenket butikkeierens private eiendomsrett ved å tiltuske seg noe som aldeles ikke tilhører henne. I stedet for å tiljuble dette, går Liberaleren – trass i vamle forsøk på å gi inntrykk av det motsatte – på barikadene, fordi man mener man overreagerte. Kjeft! Straff! Fi donc! Hva slags kjeft «fy fy, damen, ikke stjele»? Hva slags straff, kanskje bot? Tror dere vrkelig en tuskhandler som dette har penger til å betale bot? Neivel, hva så da – ingen reaksjon i det hele tatt, og kvinnen slippes løs… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Selvsagt finnes det eksempler på at nasking har følt til fengselsstraff! Det hele kommer an på om tilfellene har vært mange nok. Greit nok, butikkene bør ha rett til å diskriminere, men så lenge dette ikke er tilfellet, og så lenge straff er en statlig affære, mener jeg politiet i dette tilfellet har gjort det eneste rette ved å forsøke å inkapasitere en person som krenker denprivate eiendomsretten slik angjeldende dame gjør. Skal det være butikkenes business å beskytte seg mot eiendomskrenkelser ved å vedta diskriminerende regler? No man, statens oppgave bør være å beskytte den private eiendomsretten, dette har… Read more »

Magne
Magne
15 years ago

Jeg ser at Finnmark Dagblad i lederen er enig med det Liberaleren skriver. Statsadvokaten bør se på denne saken. Det virker som om det er mye som ikke stemmer med vanlig praksis.
http://www.finnmarkdagblad.no/leder/article2635357.ece

Vidar Holen
Vidar Holen
15 years ago

I utgangspunktet er det ikke viktig om ressursen som brukes for å oppklare/straffe et kriminelt forhold er større enn tapet offeret har, i så fall skulle Nokas aldri blitt oppklart…

Når det er sagt, kan det være frustrerende å se politiet prioritering av ressursene.

Fra arkivet