Ukategorisert

Kvarme brukte sin makt

Biskop Ole Christian Kvarme har brukt sin makt, og stoppet ansettelsen av en prest fordi han lever i partnerskap.

Svein Josefsen var i følge Kvarme ikke skikket som prest siden han i årene utenfor kirken hadde inngått homofilt partnerskap. Josefsens situasjon er litt spesiell med seks år som sykemeldt på grunn av hjerteproblem. I dag jobber han i et reisebyrå på grunn av Kvarmes antiliberale holdninger.

Saken er irriterende fordi det i utgangspunktet er bispedømmerådet som ansetter prester i fulltidsstillinger. Biskopen har ansvaret for å ansette vikariat på over en måned, men under ett år. Han har brukt sin makt i saken for å flagge sin motstand mot prester som lever i partnerskap.

Hadde bispedømmerådet hatt ansvaret for å ansette Svein Josefsen, ville han i dag ha vært prest i Bryn kirke i Bærum.

–Jeg hadde ansatt ham og følte det var en god avtale for menigheten. Jeg ble forbauset over å bli overstyrt av biskopen, og ba om en forklaring. Da fikk jeg vite at han ikke ville godta en prest som lever i homofilt partnerskap i et lengre deltidsvikariat, sier Rosmer Fisknes til Dagsavisen.

Biskop Kvarme forstår ikke kritikken som nå reises mot han. Han mener hans nei til Josefsen er i tråd med det synet han har gitt uttrykk for hele veien. Det er sant, og derfor burde han aldri ha vært ansatt som biskop. En statskirke må være inkluderende. Den skal være like viktig for homofile som for heterofile. Ole Christian Kvarme bryter fullstendig med den linjen.

Liberaleren ønsker et skille av kirke og stat. For oss er det en prinsippsak. Se noen av artiklene vi har skrevet om temaet.

Mest lest

Arrangementer