Ukategorisert

Kvarme brukte sin makt

Biskop Ole Christian Kvarme har brukt sin makt, og stoppet ansettelsen av en prest fordi han lever i partnerskap.

Svein Josefsen var i følge Kvarme ikke skikket som prest siden han i årene utenfor kirken hadde inngått homofilt partnerskap. Josefsens situasjon er litt spesiell med seks år som sykemeldt på grunn av hjerteproblem. I dag jobber han i et reisebyrå på grunn av Kvarmes antiliberale holdninger.

Saken er irriterende fordi det i utgangspunktet er bispedømmerådet som ansetter prester i fulltidsstillinger. Biskopen har ansvaret for å ansette vikariat på over en måned, men under ett år. Han har brukt sin makt i saken for å flagge sin motstand mot prester som lever i partnerskap.

Hadde bispedømmerådet hatt ansvaret for å ansette Svein Josefsen, ville han i dag ha vært prest i Bryn kirke i Bærum.

–Jeg hadde ansatt ham og følte det var en god avtale for menigheten. Jeg ble forbauset over å bli overstyrt av biskopen, og ba om en forklaring. Da fikk jeg vite at han ikke ville godta en prest som lever i homofilt partnerskap i et lengre deltidsvikariat, sier Rosmer Fisknes til Dagsavisen.

Biskop Kvarme forstår ikke kritikken som nå reises mot han. Han mener hans nei til Josefsen er i tråd med det synet han har gitt uttrykk for hele veien. Det er sant, og derfor burde han aldri ha vært ansatt som biskop. En statskirke må være inkluderende. Den skal være like viktig for homofile som for heterofile. Ole Christian Kvarme bryter fullstendig med den linjen.

Liberaleren ønsker et skille av kirke og stat. For oss er det en prinsippsak. Se noen av artiklene vi har skrevet om temaet.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Michael
15 years ago

En skal ha respekt for konservative miljøer i samfunnet og. Det er mange av de som ønsker et samfunn uten overformynderi også. Statskirken må iallefall vekk, så får de styre seg selv etter det.

jan
jan
15 years ago

et liberalt samfunn kjennetegnes nettopp ved at det er rom også for tenkere som ikke er like «politisk korrekte» som den gemene hop, og i denne sak artikkelforfatteren.

Kvarme baserer sitt synspunkt på den bibelske lære, noe enhver biskop med integritet bør gjøre. som en konsekvens av at kirken bør være et kirkesamfunn uavhengig av staten, bør det være opp til dette kirkesamfunnet selv å bestemme deres indre anliggender. det er dette som er liberalt.

Simen
Simen
15 years ago

Helt enig, når man først tror på en religion må man også følge reglene som religionen har satt for ellers går du imot gud; dette er jo ikke helt bra for en prest å gjøre. Derimot må man fjerne samarbeidet mellom kirke og stat, for staten har ikke slike holdninger!

Simon
15 years ago

Og hadde menighetsrådet (dvs de nærmeste) hatt noe å si ville han ikke fått vikariatet i det hele tatt. Hva mener du med at en statskirke må være inkluderende ? Hvorfor det ? Det er jo en kirke, ikke sant ? Bør den inkludere dem som ikke tror på Gud ? Bør den inkludere dem som mener at bibelen ikke er guds ord ? Hva gjør den isåfall til en kirke ? Bør begge sider av transubstasjonsstriden ha like vilkår ? De spesielle forestillingene som religiøse mennesker gjør seg kan ikke gjøres til gjenstand for rasjonell diskusjon, og derfor må,… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg er generelt til henger til at de onde – f.eks. Kvarme – skal være så gode som mulig. Dersom fiendene ikke er så ille, lider vi ikke så mye under deres innflytelse. Dette er en taktisk vurdering og en praktisk vurdering knyttet til at samfunnet vi tross alt må leve i, bør være best mulig. Det finnes imidlertid unntak, og det er i de situasjoner der det faktisk er mulig å få til markerte endringer. Og i dagens Norge – spesielt hvis man legger et tiårsperpsektiv til grunn – er det grunn til reelt håp om å få avskaffet… Read more »

Simon
15 years ago

Helt uenig, Bønna. Det er RIKTIG av Kvarme å bruke sin makt til å gjennomføre det han mener er riktig. Han er leder for Oslo bispedømme, og gode ledere tar beslutninger. Hvis ikke, ville han vært feig, og kirken har mange nok feige ledere.
Det som er tragisk fjollete er denne ordningen som gjør at det er fullkomment tilfeldig hvem som har myndighet i kirken, Giske eller Prestegaard.

Men ja, vi er enige om det viktigste: bort med vekk !

Per
Per
15 years ago

«Det er også ulike tolkninger av bibelen.»

Mulig det, men på dette punktet er Bibelen helt klar, både i det gamle og i det nye testamentet. Kvarme er derfor i sin fulle rett til å praktisere sitt syn, som er i tråd med Bibelen.

Ikke dermed sagt at jeg er enig med ham, for det er jeg ikke. Men så følger jeg heller ikke Bibelen til punkt og prikke. Det har Kvarme rett til å gjøre, all den tid han har den stillingen som han har.

Per
Per
15 years ago

«Per, at bibelen er helt klar på dette punktet er det svært delte meninger om.» Sprøyt, det er ihvertfall fire steder i Bibelen hvor homoseksualitet fordømmes entydig (to steder i GT og to steder i NT hvis jeg husker riktig), det er ingen steder i Bibelen hvor det omtales i positive ordelag. Bibelen er tvetydig på mange områder, på dette området er den faktisk entydig. Det som er faktum er at noen velger å se bort fra disse skriftstedene. Dette synes jeg er helt greit, men å si at Bibelen ikke er tydelig på dette punktet er rett og slett… Read more »

Fra arkivet